LEGFRISSEBB 10 FOTÓ
Beküldte:Levi
E-mail:-
Megye:Baranya
Település:Bogdása
Utca:Rákóczi F
Templom neve:-
Felekezet:Református
  
Ismeretanyag:Község a Dél-Baranyai-dombságon Pécstől 18 km-re D-re. Az 58-as útról Ny-ra kiágazó úton érhető el. Római katolikus és református temploma van.
A templom a Rákóczi F. út nyugati házsorában áll, tornya és bejárata K-re tekint. A fedetlen mellékbejárat a hajó jobb oldalán a déli falon nyílik. Építését 1821-ben kezdték el és 1836-ban szentelték fel. A torony 1826-ban épült. 2007-ben külsejét tatarozták, a toronysisakot felújították. Méretek: 15,54 x 6,4 m (99,5 m2), a párkány magassága 3,5 m. (Zentai, 2012). Az ülőhelyek száma: 120, karzat nincs.
Berendezés: szószék, márvány úrasztala. Festett kazettás mennyezetén néhány kazettát feltártak (Zentai, 2012, 2014). Hangszer: egymanuálos, 5 regiszteres Angster orgona (op. 944). Kovács E. (1989) nem említi.
Harangok: 200 kg (69,8 cm), Harangművek Rt., Budapest. Felirat: Isten dicsőségére öntették a garéi ref. egyház áldozatkész hívei 1927-ben. Kisharang: 28 kg (19,6 cm). Patay Pálnál csak az átmérő szerepel. Stílus: késő barokk. (Forrás: Lázár Gy. Levente: Református templomok Baranyában, 45. o. Magánkiadás, Pécs, 2011).
GPS - É: 45.91673º, K: 18.19279º, tszm: 150 m. Fotó: 2009. szept. 21.

  
Beküldve:2017-03-29 20:54

Beküldte:Levi
E-mail:-
Megye:Baranya
Település:Bogdása
Utca:Kossuth L u. 103
Templom neve:-
Felekezet:Református
  
Ismeretanyag:Ormánsági település a Fekete-víz síkján Sellyétől 4 km-re Ny-ra.
A templom a Kossuth L. u. déli oldalán, a 103-as számú ház kertje mögött, alacsony kiemelkedésen áll, tágas térségen. Főbejárata az ÉK-re néző torony alatt, mellékbejárata a hajó keleti oldalán nyílik két faoszlopon álló nyeregtető védelmében. A falu nyugati szélén 1786-ban fatemplomot építettek a paplak kertjében,. Ennek a helyén épült a mai templom 1831-34-ben (Horváth K., 1934). A tornyot 1974-ben bádogozták. Méretek: 21x10 m (210 m2), a párkány magassága 6 m. Az ülőhelyek száma 300+40 a karzaton. A szószék falazott, a kerek úrasztala márványból készült.
Hangszer: három és félsípsoros, szívós rendszerű mesterharmónium (Hörl Nándor, Budapest).
Harangok: 300 kg (82,7 cm). Felirata: A Szentháromság egy örök Isten tiszteletére közadakozásból készíttette a bogdásai református keresztyén egyház 1931 évben. A pártán: Öntötték Seltenhofer Frigyes fiai harangöntő gyárában Sopron. Kisharang: 180 kg (70,7 cm). Felirata: Öntötte Ruepprecht János Pécsett 1858. Stílus: klasszicista, megkésett barokk jegyekkel. (Forrás: Lázár Gy. Levente: Református templomok Baranyában, 24. o. Magánkiadás, 2011).
GPS: - É: 45.87590º, K: 17.78804º, tszm: 113 m. Fotó: 2009. ápr. 4.
  
Beküldve:2017-03-29 20:51

Beküldte:Levi
E-mail:-
Megye:Baranya
Település:Besence
Utca:Fő u.
Templom neve:-
Felekezet:Református
  
Ismeretanyag:Ormánsági zsáktelepülés a Fekete-víz síkján, Szentlőrinctől 18 km-re D-re.
A templom a Fő u. déli oldalán áll a volt iskola mellett. A torony alatti főbejárat É-ra, az utcára tekint. Oldalbejárata, amit négy faoszlopon álló tető véd, a hajó bal oldalán nyílik, a volt iskola felől. A toronytól jobbra, a hajó homlokzatán 14 nevet tartalmazó I. világháborús emléktáblát helyeztek el. Építésének ideje: 1882. 1968-ban felújították, 1975-ben a toronysüveget javították. Méretek: 21x10 m (210 m2), a párkány magassága 11 m. Az ülőhelyek száma 210+50 a karzaton. A festett templomok közé tartozott. Egy hímes padelőlap a Dunamelléki Református Egyházkerület gyűjteményébe került Kecskemétre (Zentai T., 2014). Hangszer: harmónium.
Harangok: 218 kg (76 cm). Felirata: Öntötte Ruepprecht testvérek utóda Rudle Ignác Pécs 1924. Kisharang: 39 kg (42 cm). Felirata: Öntötte Ruepprecht János Pécs 1884. (Forrás: Lázár Gy. Levente: Református templomok Baranyában, 20. o. Magánkiadás, 2011).
GPS: - É: 45.89521º, K: 17.96611º, tszm: 110 m. Fotó: 2009. ápr. 4
  
Beküldve:2017-03-29 20:47

Beküldte:Levi
E-mail:-
Megye:Baranya
Település:Basal
Utca:Zrinyi u
Templom neve:-
Felekezet:Református
  
Ismeretanyag:Zsáktelepülés Szigetvártól 2 km-re északra (közúton 6 km).
A templom a Zrínyi u. déli oldalán, szabadon áll alacsony kiemelkedésen Főbejárata a 25 m magas torony alatt az É-i oldalon van. Mellékbejárata a hajó bal oldalán, kis előcsarnokból nyugatra nyílik. A homlokzaton elhelyezett szürke mészkő I. világháborús emléktáblára 3 nevet véstek. Építésének ideje: 1858. Utoljára 1902-ben tatarozták, a tetőcserepeket a 2000-es évek elején felújították. Méretek: 17x8 m (136 m2), a párkány magasága 7,5 m. Az ülőhelyek száma 150+20 a kazettás deszka karzaton. Berendezés: félhenger alakú, falazott szószék 8 lépcsővel. Korona nincs. Az úrasztala ládaszerű fűrészelt fa. Az oldalbejárat felett reformáció emléktáblát helyeztek el. Hangszer: fúvós rendszerű mesterharmónium (Angster).
Harangok: 218 kg (75,4 cm). Felirata: Basal község 1926 / Öntötte Szlezák László harangöntő Budapesten / Az élőket hivogatom, a holtakat siratgatom. Kisharang: 129 kg (62,2 cm). Felirata: Basal község 1926 / Öntötte Szlezák László harangöntő Budapesten / Egyedül Istené a dicsőség.
(Forrás: Lázár Gy. Levente: Református templomok Baranyában, 16. o. Magánkiadás, 2011). GPS - É: 46.07299º, K: 17,78059º, tszm: 138 m. Fotó: 2006. okt. 7.
  
Beküldve:2017-03-29 20:44

Beküldte:Levi
E-mail:-
Megye:Baranya
Település:Baranyhídvég
Utca:Szabadság u
Templom neve:-
Felekezet:Református
  
Ismeretanyag:Ormánsági falu a Fekete-víz síkján, Vajszlótól 5 km-re K-re.
A templom a Szabadság u. északi oldalán a házak közé ékelve áll. A torony alatti bejárata D-re nyílik. A védőtető nélküli mellékbejárat a nyugati falon van. A födém téglaboltozatos. A hajó homlokzatán fekete gránit közös I. és II. világháborús emléktáblán 6+8 név szerepel. A faluban 1795-ben fatemplomot építettek, aminek a helyén épült a mai templom 1840-44-ben. Méretek: 18,5x10,3 m (190 m2), a párkány magassága 7,5 m. Az ülőhelyek száma: 234+36 a karzaton. A henger alakú szószék 1802-ben fából készült. Az oldalbejárattól balra álló hármas osztatú padmellvéd középső tábláján felirat: „Száitz asztalos - mester kézítette – 1843” (három sorban írva). A belső tábla is feliratos: „Német László fest 1843”. (Kovács János lelkész közlése). Hangszere háromsípsoros, 11 regiszteres Stowasser harmónium, romos állapotban. Harangok: 135 kg (65,7 cm) (1926) és 30 kg (46,3 cm). A nagyharang felirata: Isten dicsőségére öntette Baranyahídvég református közönsége 1926.dik évben. Stílus: késő klasszicista, megkésett barokk jegyekkel. (Forrás: Lázár Gy. Levente: Református templomok Baranyában, 15. o. Magánkiadás, 2011).
GPS - É: 45.84649º, K: 18.02258º, tszm: 100 m.
A képen a torony alatti bejárati ajtó látható.
Fotó: 2006. szept. 3.
  
Beküldve:2017-03-29 20:39

Beküldte:Levi
E-mail:-
Megye:Baranya
Település:Vejti
Utca:Tánxsics M. u. 1
Templom neve:Szűz Mária Szent Neve
Felekezet:Római katolikus
  
Ismeretanyag: Fotó: 2017. márc. 18.
  
Beküldve:2017-03-20 21:15

Beküldte:Levi
E-mail:-
Megye:Baranya
Település:Vejti
Utca:Petőfi S. u.
Templom neve:-
Felekezet:Református
  
Ismeretanyag:Az ormánsági templomok helyreállítási programjának keretében a a templom új cseréptetőt kapott és a külső felújítást befejezték. A régi toronysisakot 2017 márciusában levették, az új sisak készítését megkezdték. Fotó: 2017. márc. 18.
  
Beküldve:2017-03-20 21:13

Beküldte:Levi
E-mail:-
Megye:Baranya
Település:Vejti
Utca:Petőfi S. u.
Templom neve:-
Felekezet:Református
  
Ismeretanyag:Az ormánsági templomok helyreállítási programjának keretében a a templom új cseréptetőt kapott és a külső felújítást befejezték. A régi toronysisakot 2017 márciusában levették, az új sisak készítését megkezdték. A templom mellett a régi iskola épület látható. Fotó: 2017. márc. 18.
  
Beküldve:2017-03-20 21:12

Beküldte:Levi
E-mail:-
Megye:Baranya
Település:Vejti
Utca:Petőfi S. u.
Templom neve:-
Felekezet:Református
  
Ismeretanyag:Ormánsági falu Sellyétől 18 km-re DK-re. Református és római katolikus temploma van.
A templom az utca északi házsorában, útkereszteződésben áll. Karcsú tornya D felé tekint. A födém bolthajtásos.
Építésének ideje: 1857. 1967-ben tatarozták. A toronysisak 1910-ben készült. A tornyot 1972-ben javították és festették. A felvétel készítésekor a torony legrosszabb része így nézett ki.
Méretek: 23x12,2 m (280 m2), a párkány magassága 9,2 m. Az ülőhelyek száma: 320+150 a karzaton. A szószék falazott, a kerek úrasztala fából készült. Hangszer: 8 regiszteres harmónium. Harangok: 221 kg (76 cm). Felirata: Öntötte Ruepprecht testvérek utóda Rudle Ignác Pécsett. / Vejti ref. egyház 1924. / Az élőket hívogatja, a holtakat siratja. Kisharang: 112 kg (58,7 cm). Felirata: Ruepprecht János öntötte Pécsett 1881.
GPS - É: 45.81122º, K: 17.96445º, tszm: 93 m).
Fotó: 2006. szept. 9.:
  
Beküldve:2017-03-20 21:07

Beküldte:Levi
E-mail:-
Megye:Veszprém
Település:Pápakovácsi
Utca:Fő u. 23
Templom neve:Szent Anna
Felekezet:Római katolikus
  
Ismeretanyag:A kőkeretes főbejárat felett 1793-as évszám olvasható.. Fotó: 2016. szept. 4.
  
Beküldve:2017-03-03 21:25

www.interword.hu
www.interword.hu