LEGFRISSEBB 10 FOTÓ
Beküldte:László
E-mail:apoka3@t-online.hu
Megye:Fejér
Település:Vál
Utca:Kossuth Lajos u. 8.
Templom neve:Váli Református templom
Felekezet:Református
  
Ismeretanyag:A templom 1929-ben épült. Azelőtt, 1787-től 1929 tavaszáig, a domboldalon fentebb állt egy templomként szolgáló épület, egy imaház, harangtoronnyal. Fényképet, rajzot nem ismerünk róla.

1929-ben Vásárhelyi Dezső építész tervei alapján készült a mostani épület. Alapzata és a falak alsó része sóskúti terméskőből, a falak többi része a földesúr (Dréher Jenő) téglagyárából kapott téglából.

Építési stílusa: neoromán. A hármas felosztás a homlokzati ablakokban és az oldalablakok díszeiben a Szentháromságra utal. A bejárattal szemközti, hátsó falra elhelyezett szószék koronájának díszítése ugyancsak neoromán stílusú. A szószék falán stilizált fali díszítőelemek a bástyák, Isten választott népére utalva (12 bástyafok). A templom kelet-nyugati tájolású, a fény napközben az ún. Mózes-széktől (a szószék melletti lelkészi ülőhelyektől) kezdve sorra vetül a különböző szektorokra és késő délután a karzatra.

A középen elhelyezett úrasztala ruszkicai fehér márványból készült. A márvány úrasztala mellett egykor keresztelő medence volt, a Váli-völgy több református templomához hasonlóan. Ez homokkőből készült, állaga miatt használhatatlan. Az úrasztala a két sákramentum kiszolgáltatására használatos elsősorban.

A templomhajó mennyezete félköríves rabitz donga boltozat. A belső tér több mint 1000 köbméteres. A templomhajó 24 méter hosszú és 13 és fél méter széles. A templomban 50 padsor van, kb. 250 ülőhellyel. A templom tornya 30 méter magas. Két harang van benne. A nagyharang 1797-ből való, a gyülekezet legrégibb emléke. 110 kg-os. A kisharang 1926-ban készült. 67 kg-os.

A templomot Ravasz László püspök szentelte fel 1929. november 10-én.

A templomi sípos orgona 1932-ben készült egy rákospalotai orgonaépítő, Barakovits János által.

Forrás: http://www.volgyvidek.com
  
Beküldve:2018-05-13 06:34

Beküldte:jolanda48
E-mail:jolanda48@gmail.com
Megye:Határon túl
Ország:
Település:Körösfő (Izvoru Crişului)
Utca:407340
Templom neve:Református templom
Felekezet:református
  
Ismeretanyag:A négy fiatornyos, fatornácos tornyú körösfői templom a falu feletti dombtetőre épült, nyugat–keleti tájolású, keleti oldalon elhelyezkedő szentéllyel.

A középkori templom a 17. századi török-tatár dúlások során megsemmisült, az 1690-es években építették újjá. 1763-ban jelentős földrengés és viharkárokat szenvedett. Az 1764-es renováláskor megépült a templomtorony alatti oszlopos előtér. Festett kazettás mennyezete 225 kazettából áll, amelyből 135 táblát a szász mester Asztalos Umling Lőrinc festett.
Mai alakját az 1833–1834-es bővítés alkalmával nyerte.
  
Beküldve:2018-05-08 19:41

Beküldte:jolanda48
E-mail:jolanda48@gmail.com
Megye:Hajdú-Bihar
Település:Debrecen
Utca:Egyetem tér 2.
Templom neve:Egyetemi templom
Felekezet:református
  
Ismeretanyag:A debreceni egyetem 1932-ben átadott főépülete mellett 1939-42 között épült az Egyetemi templom, hogy az egyetemi gyülekezet és a nagyerdei református gyülekezet otthonául szolgáljon és a teológiai oktatás gyakorlótemploma legyen. Tervezője Borsos József, Debrecen főépítésze, akinek tervei szerint több mint 25 éven át épült és fejlődött a város. Ez a templom volt az utolsó nagyobb tervezése. Sok kötöttséggel nézett szembe, pl. az egyetem német barokk homlokzatához kellett "hangolnia és vakolnia" valamint az utcafronttól hátrább építettek, hogy két óriási tölgyfát megmentsenek a kivágástól.
A templomot 1939-ben kezdték építeni és 1942-ben szentelték fel. Belsejét Haranghy Jenő virágdíszes, kazettás mennyezete és 35 színes üvegablaka díszítette, ezekből három átvészelte a II. világháborút.
Az épület az 1970-es években elveszítette egyházi funkcióját - az egyetem zenei könyvtára majd a számítóközpontja volt itt - gyülekezete Nagyerdei Református Gyülekezet néven a Bolyai utcai templomban működik.
Az egyház 2006 végén vehette újra birtokba a templomot, amely ma az Egyetemi Gyülekezet otthona.
  
Beküldve:2018-05-07 19:13

Beküldte:jolanda48
E-mail:jolanda48@gmail.com
Megye:Határon túl
Ország:
Település:Gelence (Ghelinţa)
Utca:Ghelința 527090
Templom neve:Szent Imre-templom
Felekezet:római katolikus
  
Ismeretanyag:A Szent Imrének szentelt templom az UNESCO Világörökség része. A tatárjárás után, 1245 körül építhették. Szentélyét 1503-ban átépítették, fatornáccal magasított harangtornyot emeltek és védőfal is készült. A befejezés dátumát a fali szentségfülke vésete őrzi. Kazettás mennyezetét 1628-ban alakították ki. 1802-ben a földrengés olyan súlyos károkat okozott a templomban, hogy pár évtizeddel később bezárták. A templomban restaurálási és állagmegőrzési munkálatokat 1932-ben, 1967-68-ban, 1972-ben, majd az 1990-es években végeztek. A templom falát díszítő középkori freskók közül a legérdekesebb és művészettörténeti szempontból is kiemelkedő a Szent László-legenda jeleneteinek ábrázolása, amely az 1330-as években készült.
  
Beküldve:2018-05-07 12:52

Beküldte:jolanda48
E-mail:jolanda48@gmail.com
Megye:Határon túl
Ország:
Település:Gyímesbükk - Ghimeș-Făget
Utca:DN12A 607209
Templom neve:Kontumáci Nagyboldogasszony Kápolna
Felekezet:római katolikus
  
Ismeretanyag:Gyimesbükk első ismert írásos említése 1600-ból van. Csángó-magyar település a Kárpát-medence legkeletibb pontján. A 18. század derekán Mária Terézia rendelte el a határon a vesztegzár, a "Kontumatz" felállítását. A csíksomlyói ferencesek építettek itt templomot, 1782-ben. Nagyboldogasszony tiszteletére szentelték 1783-ban.
  
Beküldve:2018-05-06 13:05

Beküldte:jolanda48
E-mail:jolanda48@gmail.com
Megye:Határon túl
Ország:
Település:Gyímesbükk - Ghimeș-Făget
Utca:DN12A 607209
Templom neve:Kontumáci Nagyboldogasszony Kápolna
Felekezet:római katolikus
  
Ismeretanyag:Gyimesbükk első ismert írásos említése 1600-ból van. Csángó-magyar település a Kárpát-medence legkeletibb pontján. A vasútvonal itt lép Erdélyből Moldvába. Itt áll a Rákóczi vár, amelyet Bethlen Gábor építtetett 1626-ban, a határ őrzésére. A 18. század derekán Mária Terézia rendelte el a határon a vesztegzár, a "Kontumatz" felállítását. A csíksomlyói ferencesek építettek itt templomot, 1782-ben. Nagyboldogasszony tiszteletére szentelték 1783-ban. 2008 óta pünkösdkor zarándokvonatok érkeznek Magyarországról. A templom előtt a sokaság ünnepi szentmisén vesz részt.
  
Beküldve:2018-05-06 13:03

Beküldte:jolanda48
E-mail:jolanda48@gmail.com
Megye:Határon túl
Ország:
Település:Miszmogyorós - Tăuti-Magheruş
Utca:Tăuții-Măgherăuș 437345
Templom neve:Református templom
Felekezet:református
  
Ismeretanyag:Misztótfalu, a hajdani Alsó-Tótfalú református templomát a katolikusok építették a XIII-XIV. század környékén. A gótikus elemeket a déli bejárat ajtókerete és az ablakok őrzik. 1632-ben épültek a templom keleti részének támfalai. 1717-ben a tatárok lerombolták a templomot, amelyet nemes bodoki Dániel János 1733-ban helyreállíttatott. Akkor készült festett kazettás mennyezete is. Ezt a hívek 1911-ben bevakolt fehér mennyezetre cserélték. 32 m magas tornya 1893-ban épült.
A legnagyobb magyar nyomdász - a hazai könyvművészet megalapozója, a betűmetszés mestere - Tótfalusi Kis Miklós 1650-ben született a Nagybánya közelében levő Misztótfaluban. Ebben a templomban keresztelték. (A községet Miszmogyoróssal egyesítették Tăuti-Magheruş néven.)
  
Beküldve:2018-05-06 12:09

Beküldte:jolanda48
E-mail:jolanda48@gmail.com
Megye:Budapest
Település:Budapest XIII.kerület
Utca:Váci út 91/b
Templom neve:Tours-i Szent Márton templom
Felekezet:római katolikus
  
Ismeretanyag:A modern templom Budapest Vizafogó városrészében, irodaházak között áll. 1932-ben kapta megbízását az első szervező lelkész, 1936-ban alakították a templom építésére az egyesületet, a terv azonban sokáig nem valósulhatott meg. 1985. november 16-án szentelte fel Lékai László bíboros, esztergomi érsek Tours-i Szent Márton és Flüei Szent Miklós tiszteletére. A Szent Mártont ábrázoló ablakot Boromissza Zsolt festőművész készítette.
  
Beküldve:2018-05-05 20:24

Beküldte:jolanda48
E-mail:jolanda48@gmail.com
Megye:Budapest
Település:Budapest XIII.kerület
Utca:Frangepán u. 43.
Templom neve:Angyalföldi református templom
Felekezet:református
  
Ismeretanyag:Angyalföldön, a Frangepán utcában a református templom és a parókia építkezése 1927. november 20-án kezdődött a Budapest város által biztosított, 72.000 pengő összegű segély felhasználásával, Padányi Gulyás Jenő és Gothard Zsigmond tervei szerint. 1928 májusában felépült a parókia. 1930 őszére a templom is tető alá került. Az építkezés a világgazdasági válság elmúltával, 1933-ban fejeződött be. A felszentelést a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke végezte.
  
Beküldve:2018-05-05 20:20

Beküldte:jolanda48
E-mail:jolanda48@gmail.com
Megye:Határon túl
Ország:
Település:Zágon
Utca:527185
Templom neve:Református templom
Felekezet:református
  
Ismeretanyag:A késői barokk református templom mai formájában 1783-95 között épült. Kőből faragott úrasztala 1856-ból való. A parókia közel 800 kötetes XVI–XVII. századi könyvtárában őrzik azt az 1685-ból származó, ónból való borospalackot, amely Mikes Kelemen édesapjának, Mikes Pálnak az ajándéka. Az egykori református kántori lakban töltötte gyermekéveit Kiss Manyi, Kossuth- és Jászai Mari-díjas magyar színésznő.
  
Beküldve:2018-04-30 06:42

www.interword.hu
www.interword.hu