LEGFRISSEBB 10 FOTÓ
Beküldte:Levi
E-mail:-
Megye:Baranya
Település:Marócsa
Utca:Kossuth L. u.1
Templom neve:-
Felekezet:Református
  
Ismeretanyag:Ormánsági apró zsáktelepülés a Fekete-víz síkján Sellyétől 8-km-re É-ra.
A templom hossztengelye az utcával párhuzamos, tornya a főbejárattal Ny-ra néz, a mellékbejárat délre nyílik. A torony északnyugati sarka mellett háborús emlékmű áll. Az obeliszken, fehér márványtáblán a II. világháború12 áldozatának, alatta szürke mészkőtáblán az I. világháborúban elesett 12 katonának a neve olvasható. Építésének ideje: 1869. Méretek: 18x10 m (180 m2), a párkány magassága 9 m.Az ülőhelyek száma 100+30 a karzaton. Berendezés: falazott szószék, márvány úrasztala.
Harangok: 370 kg (82,3 cm). Felirata: Isten segedelmével öntette a marócsai ref. leányegyház az 1928-ik esztendőben / Szlezák László harangöntő Budapesten.
Kisharang: 203 kg (61,6 cm). Felirata: Ruepprecht János öntötte Pécsett 1867.
GPS - É: 45.91503º, K: 17.81505º, tszm: 112 m. Fotó: 2006. szept. 14. Toronysisak.
(Forrás: Lázár Gy. Levente: Református templomok Baranyában, 76. o. Magánkiadás, Pécs, 2011).
  
Beküldve:2017-04-17 20:17

Beküldte:Levi
E-mail:-
Megye:Baranya
Település:Markóc
Utca:Pő u. 11
Templom neve:-
Felekezet:Református
  
Ismeretanyag:A Dráva-síkon fekvő ormánsági település Baranya megye legkisebb községe, Sellyétől 10 km-re DNy-ra.
A templom az utca északi oldalán áll, D felé néző toronnyal és főbejárattal. A födém téglaboltozat. A torony homlokzatán, a bejárat felett közös I. és II. világháborús emléktáblán 8+1 név látható. Építésének ideje: 1853-58. 1952-ben külső és belső vakolás. A 2000-es évek elején külső renoválás és a tető újra cserepezése történt.
Méretek:13x9 m (117 m2), a párkány magassága 8 m. Az ülőhelyek száma 160+25 a karzaton. A szószék falazott, az úrasztala márvány. Hangszer: szívós rendszerű, kétsípsoros Angster harmónium.
Harangok: 248 kg (77,3 cm). Felirata: Markóci leányegyház közadakozásából 1923. Öntötte Szlezák László harangöntő Budapesten. Kisharang: 128 kg (63,8 cm). Felirata: Isten dicsőségére a markóci ref. leányegyház 1909. A pártán: Öntötte Egry Ferencz Budapesten és Kisgejőczön 1909. Stílus: késő klasszicista, megkésett barokk jegyekkel.
GPS - É: 45.86250º, K: 17.76442º, tszm: 107 m. Fotó: 2009. júl. 19.
(Forrás: Lázár Gy. Levente: Református templomok Baranyában, 76. o. Magánkiadás, Pécs, 2011).
  
Beküldve:2017-04-17 20:12

Beküldte:Levi
E-mail:-
Megye:Baranya
Település:Magyarmecske
Utca:Petőfi S. u.19
Templom neve:-
Felekezet:Református
  
Ismeretanyag:Ormánsági település a Fekete-víz síkján Szentlőrinctől 12 km-re D-re. Református temploma és védett római katolikus kápolnája van.
A templom az utca nyugati oldalán, nagyobb kertben áll. Tornya és főbejárata K-re néz, a fedetlen mellékbejárat a hajó déli falán nyílik. Ezen az oldalon áll a világháborús emlékmű. Két fekete gránit tábláján 18+6 név olvasható.
A templomot a Czindery uraság építtette 1839-ben, és a hívek robottal szolgálták le az árát (Kováts J. I., 1942). 1840-ben leégett, 1841-ben újjáépítették (Németh Norbert lelkész közlése). 1979-ben tatarozták, és a toronysisakot javították. Felújításra szorul.
Méretek: 18-10 m (180 m2), a párkány magassága 10 m. Az ülőhelyek száma 100+30 a karzaton. A falazott a szószék vaskos, henger alakú oszlopon áll. Az úrasztala fehér márvány monopódium. Hangszer: egymanuálos, 6 regiszteres, 1911-ben készült Angster orgona (op. 746). Jelenleg nem használják. Harmónium.
Harangok: 423 kg, Szlezák László (rendelési könyv). Felirata: Készíttette a magyarmecskei ref. egyház és a nemeslelkű adományozók áldozatkészsége 1926 évben. (Kérdőív, 1958.) Kisharang: 247,2 kg, Szlezák László (rendelési könyv). Felirata: Az 1914-18-iki világháborúba elvitt harang helyébe, egyszersmind az akkor elesett hősök emlékére készíttette a magyarmecskei ref. egyház és a nemeslelkű adakozók áldozatkészsége 1926 évben. (Kérdőív, 1958.) Stílus: klasszicista.
GPS - É: 45.94615º, K: 17.96355º, tszm: 125 m. Fotó: 2009. ápr. 4. (Forrás: Lázár Gy. Levente: Református templomok Baranyában, 75. o. Magánkiadás, Pécs, 2011).
  
Beküldve:2017-04-17 20:10

Beküldte:Levi
E-mail:-
Megye:Baranya
Település:Kispeterd
Utca:Fő u.
Templom neve:-
Felekezet:Református
  
Ismeretanyag:Szigetvártól 6 km-re K-re, Botykától 1 km-el É-ra fekvő aprófalu.
A templom a Botyka és Nagypeterd felől érkező útak kereszteződésében áll a falu nyugati szélén A torony alatti főbejárat a hajó DK-i végén van, mellékbejárata az északkeleti fal mellé épült cinteremből nyílik. A födém tégla boltív. Az épület romlását törött ablakok, málló vakolat jelzi. A templom előtt közös I. és II. világháborús emlékmű, mészkő obeliszk áll, rajta 13+8 név olvasható. 1910-ben épült. Méretek: 15x7,5 m (112 m2). Az ülőhelyek száma 130+10 a karzaton. A szószék fából, az úrasztala márványból készült.
Hangszer: a XX. sz. első felében készült, valószínűleg Rieger orgona.
Harangok: 250 kg (77,9 cm). A harang felirata: Isten dicsőségére öntette közadakozásból a kispeterdi ref. gyülekezet 1923. Szlezák László harangöntő által Budapesten. Kisharang: 100 kg (48,9 cm). Felirata: Öntötte Ruepprecht János Pécsett 1867.
GPS - É: 46.06099º, K: 17.87031º, tszm: 120 m. Fotó: 2009. ápr. 4.
(Forrás: Lázár Gy. Levente: Református templomok Baranyában, 63. o. Magánkiadás, Pécs, 2011).
  
Beküldve:2017-04-17 20:03

Beküldte:Levi
E-mail:-
Megye:Baranya
Település:Kisdobsza
Utca:Fő u.
Templom neve:-
Felekezet:Református
  
Ismeretanyag:Zselici kis falu Szigetvártól 10 km-re Ny-ra. A 6. sz. főút két részre osztja.
A templom a déli falurészben van a Fő u. keleti oldalán téglafal mögött, kerttel körülvéve. Főbejárata a Ny-i homlokzat elé lépő torony alatt van, a mellékbejárat a hajó déli oldalán lévő cinteremből nyílik. A födém boltozatos. A templom előtt közös I. és II. világháborús emlékmű áll, rajta 11+4 név olvasható. 1850-ben épült, utoljára 1975-ben tatarozták.
Méretek: 22x12 m (264 m2), a párkány magassága 11 m. Az ülőhelyek száma 160+50 a karzaton. A szószék és az úrasztala fából készült.
Hangszere fúvós rendszerű, egysípsoros harmónium (Julius Gua, Presov).
Harangok: 400 kg. Felirata: Jertek örvendjünk mindnyájan az Urban mi kősziklánkban./ E harangot a kisdobszai reform. egyházközség csináltatta a háboruba elvitt harangja helyébe/1925. szeptember 15. én/ Öntötték: Seltenhofer Frigyes fiai harangöntő-gyárában Sopronban. 4846. sz. A harangot babérkoszorús Kossuth címer díszíti. (Köő László lelkész közlése). Kisharang: 150 kg. Felirata azonos a nagyharangéval, száma 4847. (Harangok tömege: Kovács E., 1982). Stílus: késő klasszicista.
GPS - É: 46.02656º, K: 17.65555, tszm: 125 m. Fotó: 2009. júl. 19.
(Forrás: Lázár Gy. Levente: Református templomok Baranyában, 61. o. Magánkiadás, Pécs, 2011).

  
Beküldve:2017-04-17 20:00

Beküldte:utopista
E-mail:utopista@gmail.com
Megye:Bács-Kiskun
Település:Mélykút
Utca:Petőfi
Templom neve:Szentháromság
Felekezet:Római Katolikus
  
Ismeretanyag:https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9lyk%C3%BAt_(B%C3%A1cs-Kiskun_megye)
  
Beküldve:2017-04-08 15:04

Beküldte:utopista
E-mail:utopista@gmail.com
Megye:Bács-Kiskun
Település:Mélykút
Utca:Petőfi
Templom neve:Szentháromság
Felekezet:Római Katolikus
  
Ismeretanyag:https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9lyk%C3%BAt_(B%C3%A1cs-Kiskun_megye)
  
Beküldve:2017-04-08 15:02

Beküldte:utopista
E-mail:utopista@gmail.com
Megye:Bács-Kiskun
Település:Mélykút
Utca:Petőfi
Templom neve:Szentháromság
Felekezet:Római Katolikus
  
Ismeretanyag:https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9lyk%C3%BAt_(B%C3%A1cs-Kiskun_megye)
  
Beküldve:2017-04-08 14:55

Beküldte:utopista
E-mail:utopista@gmail.com
Megye:Bács-Kiskun
Település:Mélykút
Utca:Petőfi
Templom neve:Szentháromság
Felekezet:Római Katolikus
  
Ismeretanyag:https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9lyk%C3%BAt_(B%C3%A1cs-Kiskun_megye)
  
Beküldve:2017-04-08 14:52

Beküldte:utopista
E-mail:utopista@gmail.com
Megye:Bács-Kiskun
Település:Mélykút
Utca:Petőfi
Templom neve:Szentháromság
Felekezet:Római Katolikus
  
Ismeretanyag:https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9lyk%C3%BAt_(B%C3%A1cs-Kiskun_megye)
  
Beküldve:2017-04-08 14:51

www.interword.hu
www.interword.hu