LEGFRISSEBB 10 FOTÓ
Beküldte:FMZ
E-mail:ars-sacra@ars-sacra.hu
Megye:Csongrád
Település:Hódmezővásárhely
Utca:Szent István tér 2.
Templom neve:Zsinagóga
Felekezet:izraelita
  
Ismeretanyag:A zsinagóga felújítását – példás módon – Hódmezővásárhely városának önkormányzata saját költségén vállalta (a zsinagógát 1984-ben megvásárolta meg város a hitközségtől). A felújítással a holocaust 60-ik évfordulójára készültek el (az ünnepélyes átadás 2004. június 27-én volt).
  
Beküldve:2018-03-08 15:25

Beküldte:FMZ
E-mail:ars-sacra@ars-sacra.hu
Megye:Csongrád
Település:Hódmezővásárhely
Utca:Szent István tér 2.
Templom neve:Zsinagóga
Felekezet:izraelita
  
Ismeretanyag:A hódmezővásárhelyi azon kevés magyarországi zsinagóga közé tartozik, amelyek eredeti berendezésükkel együtt maradtak meg és a műemléki helyreállítás, valamint restaurálás után újra eredeti szépségükben láthatók.
  
Beküldve:2018-03-08 15:18

Beküldte:FMZ
E-mail:ars-sacra@ars-sacra.hu
Megye:Csongrád
Település:Hódmezővásárhely
Utca:Szent István tér 2.
Templom neve:Zsinagóga
Felekezet:izraelita
  
Ismeretanyag:A hódmezővásárhelyi azon kevés magyarországi zsinagóga közé tartozik, amelyek berendezésükkel együtt maradtak meg.
  
Beküldve:2018-03-08 15:11

Beküldte:FMZ
E-mail:ars-sacra@ars-sacra.hu
Megye:Csongrád
Település:Hódmezővásárhely
Utca:Szent István tér 2.
Templom neve:Zsinagóga
Felekezet:izraelita
  
Ismeretanyag:A nem túldíszített, egyszerű, inkább a színek harmóniájával ható különleges, kézzel faragott padok eredeti állapotukban maradtak fenn. Ezeket is helyreállítva láthatjuk ma a zsinagógában.
A templomtér nagysága nem változott az átépítés során.
A belső teret három oldalról a női karzat veszi körül, a kóruskarzat a frigyszekrény fölött, a bima szemben, elől van.
  
Beküldve:2018-03-08 15:06

Beküldte:FMZ
E-mail:ars-sacra@ars-sacra.hu
Megye:Csongrád
Település:Hódmezővásárhely
Utca:Szent István tér 2.
Templom neve:Zsinagóga
Felekezet:izraelita
  
Ismeretanyag:A templombelsőbe az előcsarnokon (narthexen) keresztül léphetünk be (1974-ben itt márványtáblát és egy jelképes fekete koporsót helyeztek el a deportáltak és a mártírok emlékére).
  
Beküldve:2018-03-08 14:53

Beküldte:FMZ
E-mail:ars-sacra@ars-sacra.hu
Megye:Csongrád
Település:Hódmezővásárhely
Utca:Szent István tér 2.
Templom neve:Zsinagóga
Felekezet:izraelita
  
Ismeretanyag:A hódmezővásárhelyi azon kevés magyarországi zsinagóga közé tartozik, amelyek eredeti berendezésükkel együtt maradtak meg.
  
Beküldve:2018-03-08 14:41

Beküldte:FMZ
E-mail:ars-sacra@ars-sacra.hu
Megye:Csongrád
Település:Hódmezővásárhely
Utca:Szent István tér 2.
Templom neve:Zsinagóga
Felekezet:izraelita
  
Ismeretanyag:Az első imaház építése 1833-ban kezdődött meg a Károlyi György földesúrtól adományozott telken. A hitéleti központot fokozatosan bővítették, s 1850-re vált szükségessé nagyobb, a megnövekedett közösség igényeit kielégítő imaház felépítésére.
Az új zsinagóga Busch Miklós szentesi építőmester tervei alapján 1857-re készült el.
Időközben a zsidó közösség megtízszereződött, és 1905-re újabb bővítés vált szükségessé. A következő évben kiírt pályázatot Müller Miksa nyerte, akinek szecessziós épületei máig meghatározóak a dél-alföldi szecesszió szempontjából. Az átalakítás, mely 1908-ban zárult le főleg a főhomlokzatot érintette, míg a zsinagóga többi részét csak kis mértékben változtatták meg. A középkori katedrálisok kapuzatát idéző porta felett szecessziós rózsaablak található, mely körül a héber felirat magyar jelentése: „Azt mondom az Örökkévalóról: menedékem és váram, Istenem, akiben bízom.”

A holokauszt során a hódmezővásárhelyi zsidóság létszáma töredékére zsugorodott, megkezdődött az épület fokozatos romlása.

Az épület a nyolcvanas évekre életveszélyessé vált, az összedőlés veszélye fenyegette. A zsinagógát 1984-ben a Város megvásárolta a hitközségtől. 1989-ben kezdődtek nagymértékű felújítások Sisa Béla műemlékvédelmi szakember, építész irányításával. Ekkor újultak meg az időközben szinte teljesen elpusztult díszes üvegablakok Kovács Julianna Ferenczy díjas üvegművész és férje Szilágyi András közreműködésével. Az épületen 2004-ben további felújításokat eszközöltek, környezetével együtt a holokauszt 60. évfordulójára újult meg. Jelenleg teljes pompájában fogadja a látogatókat.
  
Beküldve:2018-03-08 14:36

Beküldte:FMZ
E-mail:ars-sacra@ars-sacra.hu
Megye:Csongrád
Település:Hódmezővásárhely
Utca:Vöröskereszt u. 16.
Templom neve:Unitárius templom
Felekezet:unitárius
  
Ismeretanyag:Az orgonát Rukovina János szegedi műorgona-építő építette.
Az I. világháború megtépázta az egyházközséget. A templom megmaradt, de a harangot és az orgonasípok egy részét a hadsereg elvitte. Az 1920-as években azonban új harangot öntettek és a hiányzó orgonasípokat is pótolták.
  
Beküldve:2018-03-08 12:41

Beküldte:FMZ
E-mail:ars-sacra@ars-sacra.hu
Megye:Csongrád
Település:Hódmezővásárhely
Utca:Vöröskereszt u. 16.
Templom neve:Unitárius templom
Felekezet:unitárius
  
Ismeretanyag:A templombelső felújítása 2009-ben készült el.
  
Beküldve:2018-03-08 12:39

Beküldte:FMZ
E-mail:ars-sacra@ars-sacra.hu
Megye:Csongrád
Település:Hódmezővásárhely
Utca:Vöröskereszt u. 16.
Templom neve:Unitárius templom
Felekezet:unitárius
  
Ismeretanyag:A templombelső felújítása 2009-ben készült el.
  
Beküldve:2018-03-08 12:37

www.interword.hu
www.interword.hu