Apostag
Beküldte:FGyJ
E-mail:-
Megye:Bács-Kiskun
Település:Apostag
Utca:6088 Apostag, Bajcsy - Zs. u. 5.
Templom neve:Apostagi Református Egyházközség temploma
Felekezet:református
  
Ismeretanyag:Apostagon a kora Árpád-korban görög szertartású, centrális templom állt, melyet a tizenkét apostol tiszteletére szenteltek: valószínű, hogy a védőszentül választott apostolokról nevezték el a falut is.
1675-ben a váci püspök egy Apostol nevű faluról ír, amely – fekvése alapján - minden kétséget kizáróan Apostaggal azonos.
  
Beküldve:2007-10-15 13:35

Beküldte:FGyJ
E-mail:-
Megye:Bács-Kiskun
Település:Apostag
Utca:6088 Apostag, Bajcsy - Zs. u. 5.
Templom neve:Apostagi Református Egyházközség temploma
Felekezet:református
  
Ismeretanyag:Apostag névadó temploma a mai református templom helyén állt. Nem tudjuk, mikor épült, de 1217-ben a falu nevében már világosan tükröződik a templom léte.
Valószínűleg kilencedik századi eredetű lehetett; létrejötte Zombor gyula bizánci megkeresztelkedésével, valamint a Magyarországra jött Hierotheosz püspök missziójával hozható kapcsolatba.
  
Beküldve:2007-10-15 13:37

Beküldte:FGyJ
E-mail:-
Megye:Bács-Kiskun
Település:Apostag
Utca:6088 Apostag, Bajcsy - Zs. u. 5.
Templom neve:Apostagi Református Egyházközség temploma
Felekezet:református
  
Ismeretanyag:1318 nyarán a magyar történelem egy meglehetősen fontos eseményének volt színhelye Apostag: itt gyűltek össze tanácskozáshoz az ország érsekei, püspökei és a papságának egy része.
Gyűlésük témája politikai volt: milyen egységes álláspontot képviseljenek a királlyal szemben az ekkor kezdődő országgyűlésen.
  
Beküldve:2007-10-15 13:38

Beküldte:FGyJ
E-mail:-
Megye:Bács-Kiskun
Település:Apostag
Utca:6088 Apostag, Bajcsy - Zs. u. 5.
Templom neve:Apostagi Református Egyházközség temploma
Felekezet:református
  
Ismeretanyag:A református gyülekezet temploma hosszú időn át az ősi rotunda volt, melyet időről-időre újjáépítettek. 1764-ben például a tetejét javították meg.
1806-ban azonban az új, s nagy lendülettel érkező lelkész megunta a tapasztgatást, s nem sejtve, mekkora kárt okoz, lebontatta a templomot. Alapjait és használható anyagát beépítve új épületet emeltek a helyén: a ma is álló új református templomot.
  
Beküldve:2007-10-15 13:41

Beküldte:FGyJ
E-mail:-
Megye:Bács-Kiskun
Település:Apostag
Utca:6088 Apostag, Bajcsy - Zs. u. 5.
Templom neve:Apostagi Református Egyházközség temploma
Felekezet:református
  
Ismeretanyag:A törvények hosszú ideig nem tették lehetővé, hogy kőtornyot építsenek templomukhoz a protestáns gyülekezetek. Amikor a korlátozás megszűnt, mindenütt igyekeztek tartósabbra cserélni a szükségből emelt fatornyokat.
Így történt ez Apostagon is: 1853-ban lebontották a templomtól keletre álló haranglábat, s felépítették helyette a ma is álló tornyot. Három harangját 1858-ban vásárolta az eklézsia.
  
Beküldve:2007-10-15 13:42

Beküldte:FGyJ
E-mail:-
Megye:Bács-Kiskun
Település:Apostag
Utca:6088 Apostag, Bajcsy - Zs. u. 5.
Templom neve:Apostagi Református Egyházközség temploma
Felekezet:református
  
Ismeretanyag:
  
Beküldve:2007-10-15 13:42

Beküldte:FME - FGyJ
E-mail:-
Megye:Bács-Kiskun
Település:Apostag
Utca:6088 Apostag, Bajcsy - Zs. u. 5.
Templom neve:Középkori körtemplom romja
Felekezet:római katolikus
  
Ismeretanyag:Apostag ősi körtemploma (rotundája) 950 és 955 között épült, bizánci stílusban.

Ezt a kör alakú templomot bővítették, s 1318-ban Országos Egyházi Zsinatot tartottak itt a főpapok.

A körtemplom falfülkéiben a Szent Apostolok szobrai álltak, s valószínű, hogy a település is innen kapta a nevét.

1764-ben még felújítják a templomot. 1805-ben aztán végzetes hibát elkövetve lebontják, s kövei felhasználásával felépítik a jelenlegi református templomot 1806-ban.
  
Beküldve:2008-12-14 21:37

www.interword.hu
www.interword.hu