Aracs
Beküldte:Hoffmann Györgyné
E-mail:hoffmanngyne@mti.hu
Megye:Határon túl
Ország:Szerbia és Montenegró
Település:Aracs
Utca:puszta
Templom neve:Pusztatemplom
Felekezet:katolikus
  
Ismeretanyag:A Bánsági-Bánáti pusztában, a Tisza bal partjától mintegy 10 kilométerre, a Törökbecse-Beodra-Torda alkotta háromszög középső részén, a Vinceér partján, egy enyhén kimagasló dombon, magányosan, elhagyatottan, lakott területektől távol áll az Aracsi Pusztatemplom. Arrafelé járva, szinte megilletődötten állunk meg egy pillanatra. A hatalmas puszta közepén álló templommaradvány csonka tornya, romos falai, messzire látszanak a sík vidéken, és hatalmas méretei a táj fölé emelkednek. Dacolva az idővel, hirdetik a régmúlt idők dicsőségét. Tétován kérdezhetjük, honnan került ide a puszta közepébe, hogy maradhatott fenn évszázadok során, így romjaiban is?
A Pusztatemplom északi oldalán levő négyzetes udvar körüli zárdának csak az alapjai vannak még meg, a körülötte levő valamikori Aracs településnek viszont még a nyomai sem látszanak.
Építésének idejéről eltérő vélemények alakultak ki. Van, aki a XI. századra teszi felépítésének idejét, de sokkal többen vannak azok, akik a XIII. század első felét tartják valószínűbbnek. A Szent István alapította monostorokról szóló felsorolásban az aracsi is szerepel. (építése az 1030-as években történhetett, egy régebbi keresztény templom romjaira).
A román stílus jegyeit viseli magán. Alaprajzát a bencés templomok sajátosságai jellemzik. A 26 méter hosszú, 15 méter széles téglaépítmény faragott mészkővel díszített. Eredetileg torony nélküli, háromhajós, három apsziszos, boltozott, bazilikás elrendezésű.
A tatárjárás idején 1241-ben, de valószínűbb, hogy a kun lázadás során 1280-ban az aracsi monostort kifosztották, megrongálták, egyes részeit lerombolták és ezután hosszú ideig elhagyatottan sínylődött.
Erzsébet királyné, Nagy Lajos király édesanyja 1377-ben újjáépíttette a megrongált aracsi monostort.
Írásos emlékek szerint Aracs fénykora a XV. század. 1422-ben, mint vásáros helyet említik, 1440-ben mezővárosként van feltüntetve, majd 1450-től többször itt tartották a Torontál megyei gyűléseket. Aracs városa 1536-ban a nagy pestis járvány következtében elnéptelenedik. Akiket nem fogott el a betegség, azok igyekeztek elmenekülni a halálos járvány elől.
Az a kevés ottmaradt lakos, aki túlélte a járvány pusztítását, újabb megpróbáltatás elé került. Megjelent a török veszedelem. Megpróbálva védekezni, a monostort várszerűen megerősítik. Mohamed Begler bég 1551. szeptemberében nagy erőkkel érkezik Becse alá.
A török 1551. szeptember l8-án foglalja el Aracs megerősített kolostorát.
Aracs védői az első ágyúlövések után elmenekülnek a ferencesekkel együtt. A menekülés valószínű a becsei várral összekötő alagúton keresztül történt. Tinódi Lantos Sebestyén Aracs török kézre jutását a Siralmas Krónikában említi meg.
A török az aracsi templom keresztjeinek ledöntésével, belső értékeinek kifosztásával, tönkretételével megelégedett. s nem tudva tovább mit kezdeni a templommal, magára hagyva továbbvonult.
Innen kezdődik az aracsi templom négy és fél évszázados árvasága, elhagyatottsága, gazdátlansága. Pusztatemplom lett, s megindult a megállíthatatlan pusztulás felé.
A csodával határos módon ez az elhagyatott, a pusztában magára maradt árva templom a mai napig ellenállt az évszázadok alatt többször jelentkező falbontóknak, az emberi nemtörődömségnek .
„Meg kell őriznünk, ápolnunk kell az itteni középkori magyar évszázadok romjait. Szükségünk van rájuk, akár fának a gyökereire.”
(írja Burányi Nándor a 2005.évi Vajdasági Magyar Kalendáriumba).
A Pusztatemplomról nagyon kevés írott anyag maradt az utókorra. Kalapis Zoltán így ír erről: "Előbb be lehet bizonyítani, hogy nem is létezett, mint azt, hogy fennállt. Még szerencse; hogy az ember a szemének hisz, s nem a tudományos okfejtésnek: a romok ugyanis állnak, virulnak, egyszerűen itt vannak."
Az Aracsi Pusztatemplom, ma a délvidéki magyarság legjelentősebb, legnagyobb becsben tartott egyházi műemléke, számos művelődési, egyházi, illetve más jellegű rendezvények színhelye.

www.csillagszemek.hu
  
Beküldve:2007-09-17 11:59

Beküldte:Hoffmann Györgyné
E-mail:hoffmanngyne@mti.hu
Megye:Határon túl
Ország:Szerbia és Montenegró
Település:Aracs
Utca:puszta
Templom neve:Pusztatemplom
Felekezet:katolikus
  
Ismeretanyag:www.csillagszemek.hu
  
Beküldve:2007-09-17 12:00

Beküldte:Hoffmann Györgyné
E-mail:hoffmanngyne@mti.hu
Megye:Határon túl
Ország:Szerbia és Montenegró
Település:Aracs
Utca:puszta
Templom neve:Pusztatemplom
Felekezet:katolikus
  
Ismeretanyag:www.csillagszemek.hu
  
Beküldve:2007-09-17 12:01

Beküldte:Hoffmann Györgyné
E-mail:hoffmanngyne@mti.hu
Megye:Határon túl
Ország:Szerbia és Montenegró
Település:Aracs
Utca:puszta
Templom neve:Pusztatemplom
Felekezet:katolikus
  
Ismeretanyag:www.csillagszemek.hu
  
Beküldve:2007-09-17 12:02

Beküldte:Hoffmann Györgyné
E-mail:hoffmanngyne@mti.hu
Megye:Határon túl
Ország:Szerbia és Montenegró
Település:Aracs
Utca:puszta
Templom neve:Pusztatemplom
Felekezet:katolikus
  
Ismeretanyag:www.csillagszemek.hu
  
Beküldve:2007-09-17 12:03

Beküldte:Hoffmann Györgyné
E-mail:hoffmanngyne@mti.hu
Megye:Határon túl
Ország:Szerbia és Montenegró
Település:Aracs
Utca:puszta
Templom neve:Pusztatemplom
Felekezet:katolikus
  
Ismeretanyag:www.csillagszemek.hu
  
Beküldve:2007-09-17 12:03

Beküldte:Hoffmann Györgyné
E-mail:hoffmanngyne@mti.hu
Megye:Határon túl
Ország:Szerbia és Montenegró
Település:Aracs
Utca:puszta
Templom neve:Pusztatemplom
Felekezet:katolikus
  
Ismeretanyag:www.csillagszemek.hu
  
Beküldve:2007-09-17 13:25

Beküldte:Hoffmann Györgyné
E-mail:hoffmanngyne@mti.hu
Megye:Határon túl
Ország:Szerbia és Montenegró
Település:Aracs
Utca:puszta
Templom neve:Pusztatemplom
Felekezet:katolikus
  
Ismeretanyag:www.csillagszemek.hu
  
Beküldve:2007-09-17 13:26

Beküldte:Hoffmann Györgyné
E-mail:hoffmanngyne@mti.hu
Megye:Határon túl
Ország:Szerbia és Montenegró
Település:Aracs
Utca:puszta
Templom neve:Pusztatemplom
Felekezet:katolikus
  
Ismeretanyag:www.csillagszemek.hu
  
Beküldve:2007-09-17 13:26

Beküldte:Hoffmann Györgyné
E-mail:hoffmanngyne@mti.hu
Megye:Határon túl
Ország:Szerbia és Montenegró
Település:Aracs
Utca:puszta
Templom neve:Pusztatemplom
Felekezet:katolikus
  
Ismeretanyag:www.csillagszemek.hu
  
Beküldve:2007-09-17 13:27

Beküldte:Hoffmann Györgyné
E-mail:hoffmanngyne@mti.hu
Megye:Határon túl
Ország:Szerbia és Montenegró
Település:Aracs
Utca:puszta
Templom neve:Pusztatemplom
Felekezet:katolikus
  
Ismeretanyag:www.csillagszemek.hu
  
Beküldve:2007-09-17 13:33

Beküldte:Hoffmann Györgyné
E-mail:hoffmanngyne@mti.hu
Megye:Határon túl
Ország:Szerbia és Montenegró
Település:Aracs
Utca:puszta
Templom neve:Pusztatemplom
Felekezet:katolikus
  
Ismeretanyag:www.csillagszemek.hu
  
Beküldve:2007-09-17 13:34

Beküldte:Hoffmann Györgyné
E-mail:hoffmanngyne@mti.hu
Megye:Határon túl
Ország:Szerbia és Montenegró
Település:Aracs
Utca:puszta
Templom neve:Pusztatemplom
Felekezet:katolikus
  
Ismeretanyag:www.csillagszemek.hu
  
Beküldve:2007-09-17 13:34

Beküldte:Hoffmann Györgyné
E-mail:hoffmanngyne@mti.hu
Megye:Határon túl
Ország:Szerbia és Montenegró
Település:Aracs
Utca:puszta
Templom neve:Pusztatemplom
Felekezet:katolikus
  
Ismeretanyag:www.csillagszemek.hu
  
Beküldve:2007-09-17 13:35

Beküldte:Hoffmann Györgyné
E-mail:hoffmanngyne@mti.hu
Megye:Határon túl
Ország:Szerbia és Montenegró
Település:Aracs
Utca:puszta
Templom neve:Pusztatemplom
Felekezet:katolikus
  
Ismeretanyag:www.csillagszemek.hu
  
Beküldve:2007-09-17 13:36

Beküldte:Hoffmann Györgyné
E-mail:hoffmanngyne@mti.hu
Megye:Határon túl
Ország:Szerbia és Montenegró
Település:Aracs
Utca:puszta
Templom neve:Pusztatemplom
Felekezet:katolikus
  
Ismeretanyag:www.csillagszemek.hu
  
Beküldve:2007-09-17 13:36

Beküldte:Hoffmann Györgyné
E-mail:hoffmanngyne@mti.hu
Megye:Határon túl
Ország:Szerbia és Montenegró
Település:Aracs
Utca:puszta
Templom neve:Pusztatemplom
Felekezet:katolikus
  
Ismeretanyag:www.csillagszemek.hu
  
Beküldve:2007-09-17 13:37

Beküldte:Hoffmann Györgyné
E-mail:hoffmanngyne@mti.hu
Megye:Határon túl
Ország:Szerbia és Montenegró
Település:Aracs
Utca:puszta
Templom neve:Pusztatemplom
Felekezet:katolikus
  
Ismeretanyag:www.csillagszemek.hu
  
Beküldve:2007-09-17 13:37

Beküldte:Hoffmann Györgyné
E-mail:hoffmanngyne@mti.hu
Megye:Határon túl
Ország:Szerbia és Montenegró
Település:Aracs
Utca:puszta
Templom neve:Pusztatemplom
Felekezet:katolikus
  
Ismeretanyag:www.csillagszemek.hu
  
Beküldve:2007-09-17 13:38

Beküldte:Hoffmann Györgyné
E-mail:hoffmanngyne@mti.hu
Megye:Határon túl
Ország:Szerbia és Montenegró
Település:Aracs
Utca:puszta
Templom neve:Pusztatemplom
Felekezet:katolikus
  
Ismeretanyag:www.csillagszemek.hu
  
Beküldve:2007-09-17 13:38

Beküldte:Hoffmann Györgyné
E-mail:hoffmanngyne@mti.hu
Megye:Határon túl
Ország:Szerbia és Montenegró
Település:Aracs
Utca:puszta
Templom neve:Pusztatemplom
Felekezet:katolikus
  
Ismeretanyag:www.csillagszemek.hu
  
Beküldve:2007-09-17 13:39

Beküldte:Hoffmann Györgyné
E-mail:hoffmanngyne@mti.hu
Megye:Határon túl
Ország:Szerbia és Montenegró
Település:Aracs
Utca:puszta
Templom neve:Pusztatemplom
Felekezet:katolikus
  
Ismeretanyag:www.csillagszemek.hu
  
Beküldve:2007-09-17 13:40

Beküldte:Hoffmann Györgyné
E-mail:hoffmanngyne@mti.hu
Megye:Határon túl
Ország:Szerbia és Montenegró
Település:Aracs
Utca:puszta
Templom neve:Pusztatemplom
Felekezet:katolikus
  
Ismeretanyag:www.csillagszemek.hu
  
Beküldve:2007-09-17 13:40

Beküldte:Hoffmann Györgyné
E-mail:hoffmanngyne@mti.hu
Megye:Határon túl
Ország:Szerbia és Montenegró
Település:Aracs
Utca:puszta
Templom neve:Pusztatemplom
Felekezet:katolikus
  
Ismeretanyag:www.csillagszemek.hu
  
Beküldve:2007-09-17 13:41

Beküldte:Hoffmann Györgyné
E-mail:hoffmanngyne@mti.hu
Megye:Határon túl
Ország:Szerbia és Montenegró
Település:Aracs
Utca:puszta
Templom neve:Pusztatemplom
Felekezet:katolikus
  
Ismeretanyag:www.csillagszemek.hu
  
Beküldve:2007-09-17 13:41

Beküldte:Hoffmann Györgyné
E-mail:hoffmanngyne@mti.hu
Megye:Határon túl
Ország:Szerbia és Montenegró
Település:Aracs
Utca:puszta
Templom neve:Pusztatemplom
Felekezet:katolikus
  
Ismeretanyag:www.csillagszemek.hu
  
Beküldve:2007-09-18 08:14

Beküldte:Hoffmann Györgyné
E-mail:hoffmanngyne@mti.hu
Megye:Határon túl
Ország:Szerbia és Montenegró
Település:Aracs
Utca:puszta
Templom neve:Pusztatemplom
Felekezet:katolikus
  
Ismeretanyag:www.csillagszemek.hu
  
Beküldve:2007-09-18 08:14

Beküldte:Hoffmann Györgyné
E-mail:hoffmanngyne@mti.hu
Megye:Határon túl
Ország:Szerbia és Montenegró
Település:Aracs
Utca:puszta
Templom neve:Pusztatemplom
Felekezet:katolikus
  
Ismeretanyag:www.csillagszemek.hu
  
Beküldve:2007-09-18 08:15

www.interword.hu
www.interword.hu