Balassagyarmat
Beküldte:FME - FGyJ
E-mail:-
Megye:Nógrád
Település:Balassagyarmat
Utca:Kossuth L. u.
Templom neve:Evangélikus templom
Felekezet:evangélikus
  
Ismeretanyag:Luther utca torkolatával szemben áll az evangélikus templom. 1785-ben építették az akkori akasztófadombon.
  
Beküldve:2008-10-20 12:24

Beküldte:FME - FGyJ
E-mail:-
Megye:Nógrád
Település:Balassagyarmat
Utca:Kossuth L. u.
Templom neve:Evangélikus templom
Felekezet:evangélikus
  
Ismeretanyag:A torony alapkövét 1793-ban tették le, de rézfedelét csak később kapta. 1809. augusztus 7-én leégett, de 1812-ben ismét készen állt. A templomot ekkor kőfallal kerítették be. 1836-ban kórusa is felépült. Megrongálódott fedelét 1873-ban állították helyre.
  
Beküldve:2008-10-20 12:27

Beküldte:FME - FGyJ
E-mail:-
Megye:Nógrád
Település:Balassagyarmat
Utca:Kossuth L. u.
Templom neve:Evangélikus templom
Felekezet:evangélikus
  
Ismeretanyag:Egyetlen zömök tornya a nyugati homlokzat elé ugrik, és itt van félköríves bejárati ajtaja is. Felette félköríves keretelt ablak, övpárkány, majd ismét egy félkörös ablak. E felett órapárkány, végül tört vonalú zömök sisak, rajta 1808–as évszám. A sisak tetején fémgömb és ezen a kereszt áll.

A toronyban jelenleg négy harang található. Ebben a toronyban van jelenleg is a város legrégebbi (1891) és legfiatalabb (1971) öntésű harangja.
  
Beküldve:2008-10-20 12:28

Beküldte:FME - FGyJ
E-mail:-
Megye:Nógrád
Település:Balassagyarmat
Utca:Kossuth L. u.
Templom neve:Evangélikus templom
Felekezet:evangélikus
  
Ismeretanyag:
  
Beküldve:2008-10-20 12:29

Beküldte:FME - FGyJ
E-mail:-
Megye:Nógrád
Település:Balassagyarmat
Utca:Kossuth L. u.
Templom neve:Evangélikus templom
Felekezet:evangélikus
  
Ismeretanyag:Balassagyarmat neve a honfoglaló Gyarmat törzs és az egykori tulajdonos Balassák nevét őrzi. Országos vásárokat 1330-tól tartanak, városiasodása a XV. század első felében kezdődött meg.
A török idők után újabb fellendülés az 1720-as évektől volt tapasztalható, mikor fokozatosan görög, szerb, zsidó és német kereskedők és iparosok települtek be. 1790-ben a központi helyen fekvő gyorsan fejlődő város a megye székhelye lett. Legtöbb kulturális és műemléki értéke is erre az időszakra vezethető vissza.

Megyeszékhely rangját nehézipar hiányában 1950-ben elvesztette (Salgótarján lett a megyeszékhely), de kereskedelmi központ szerepe továbbra is megmaradt.

Balassagyarmat mai hangulatát és jellegét is a kereskedelem kiemelkedő szerepe, a nemzetiségek békés egymás mellett élése, valamint a számos különböző célú és típusú iskola határozza meg. Balassagyarmat a környék gazdasági, kulturális, iskolai és egészségügyi központja.
  
Beküldve:2008-10-20 12:34

Beküldte:FME - FGyJ
E-mail:-
Megye:Nógrád
Település:Balassagyarmat
Utca:Kossuth L. u.
Templom neve:Evangélikus templom
Felekezet:evangélikus
  
Ismeretanyag:A város látnivalói:

Civitas Fortissima-szobor
Evangélikus templom
Görögkeleti Szerb Templom
Izraelita temető
Megyei börtön
Palóc Múzeum
Palóc Udvar
Református templom
Szabó Lőrinc-ház
Szentháromság-templom
Vármegyeháza
Városháza
Városi Bíróság
  
Beküldve:2008-10-20 12:35

Beküldte:FME - FGyJ
E-mail:-
Megye:Nógrád
Település:Balassagyarmat
Utca:Kossuth L. u.
Templom neve:Evangélikus templom
Felekezet:evangélikus
  
Ismeretanyag:A templom korábbi oltárképe a II. világháborúban, 1944 utolsó napjaiban megsérült. Egy ágyúgolyó csapódott be a sekrestye fölé a falba, és közel másfél méter átmérőjű lyukat ütött. A szilánkoktól megrongálódott az oltárkép, melynek nyomai a mai napig láthatóak. Festője Kubányi Lajos (1855–1912).
  
Beküldve:2008-10-20 12:38

Beküldte:FME - FGyJ
E-mail:-
Megye:Nógrád
Település:Balassagyarmat
Utca:Kossuth L. u.
Templom neve:Evangélikus templom
Felekezet:evangélikus
  
Ismeretanyag:A jelenlegi oltárkép Tichy Kálmán festőművész munkája. Címe: Krisztus a gyerekek, betegek, elesettek pártfogója.
A művész evangélikus templomokba festett oltárképeket.
  
Beküldve:2008-10-20 12:38

Beküldte:FME - FGyJ
E-mail:-
Megye:Nógrád
Település:Balassagyarmat
Utca:Kossuth L. u.
Templom neve:Evangélikus templom
Felekezet:evangélikus
  
Ismeretanyag:
  
Beküldve:2008-10-20 12:39

Beküldte:FME - FGyJ
E-mail:-
Megye:Nógrád
Település:Balassagyarmat
Utca:Kossuth L. u.
Templom neve:Evangélikus templom
Felekezet:evangélikus
  
Ismeretanyag:
  
Beküldve:2008-10-20 12:40

Beküldte:FME - FGyJ
E-mail:-
Megye:Nógrád
Település:Balassagyarmat
Utca:Kossuth L. u.
Templom neve:Evangélikus templom
Felekezet:evangélikus
  
Ismeretanyag:
  
Beküldve:2008-10-20 12:40

Beküldte:FME - FGyJ
E-mail:-
Megye:Nógrád
Település:Balassagyarmat
Utca:Kossuth L. u.
Templom neve:Evangélikus templom
Felekezet:evangélikus
  
Ismeretanyag:Az evangélikus közösség büszkén őrzi a püspök emlékét.
Szabó József az ősi soproni líceum növendéke volt. Teológiai tanulmányait a soproni fakultáson végezte.
1948-ban került Balassagyarmatra; az akkori Dunáninneni Egyházkerület püspökévé választották. Megszerette a jó palócok országát. Négyévi püspöki szolgálat után le kellett mondania tisztéről. Félrelökte őt az akkori adminisztráció. Balassagyarmati lelkész maradhatott, de a város továbbra is püspökeként kezelte és tisztelte. Ezután még 21 évig szolgált a városban. Szemléletesen, színesen, rövid mondatokkal, ízes beszéddel, a magyar szókincs mesteri felhasználásával hirdette a rábízott igét. Szavainak nemcsak zengése, hanem súlya is volt. Jó kiállású, délceg férfiként magával tudta ragadni a közönséget. Gondosan fogalmazott rövid és találó mondatai, szép érces magyar beszéde olyan emberre vallottak, aki népét, híveit, egyházát forrón szereti. 1973-ban vonult nyugdíjba. Nyugalmas, csendes éveit Madách Imre Az ember tragédiája című művével édesítette meg. Összegyűjtötte a Tragédia minden hazai és külföldi fordítását. Arany János után ő gondozta a Tragédia szövegét.

Források:
http://bgyarmat.lutheran.hu/
http://hu.wikipedia.org/wiki/Balassagyarmati_evangélikus_templom
http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=Balassagyarmat
  
Beküldve:2008-10-20 12:59

Beküldte:FME - FGyJ
E-mail:-
Megye:Nógrád
Település:Balassagyarmat
Utca:Kossuth L. u.
Templom neve:Evangélikus templom
Felekezet:ev.
  
Ismeretanyag:
  
Beküldve:2010-09-08 21:50

Beküldte:Zoltanus
E-mail:fmolnarz@gmail.com
Megye:Nógrád
Település:Balassagyarmat
Utca:Balassagyarmat, Rákóczi Fejedelem út 22.
Templom neve:Szentháromság templom
Felekezet:római katolikus
  
Ismeretanyag:Nógrád megye második legnagyobb városa az Ipoly folyó partján fekszik. Lakóinak száma közel 20.000 fő. A XII.sz-i oklevelekben Gyormoth néven fordul elő. 1244-ben a honti vár tartozéka. IV. Béla a Balassa nemzetség egyik ősének, Detre fiának, Miklósnak adományozta. Ettől kezdve Gyarmat és a Balassa nemzetség története szinte összefonódott. Nevében a Balassa jelző a XV.sz-tól használt.
Templom
A mai műemlék barokk templomot Balassa Pál kegyúr építtette 1740-46 között. A templom hossza 27 méter, szélessége 12 méter, belső magassága 14 méter. 1759-ben Révay Antal püspök szentelte fel. A templom belsejében öt oltár van.
Főoltár
Sajnos a régi oltárt 1972-ben szétbontották, és helyére építették ezt a ma látható modern oltárt, ami egyáltalán nem illik a barokk belsôhöz.

A főoltár képe:
A főoltár régi képe helyére gróf Zichy István 1763-ban festette a Szentháromságot ábrázoló képet H.G.B. Sankt-Pölteni festővel.

A főoltár szobrai:
A főoltár képe mellett 2-2 fali pilaszter látható, kívülről a két szélén fehér gipsz szobor. Az egyik szobor Szent Ágostont,a másik Szent Jeromost ábrázolja.

A szembemiséző oltár:
Fehér márványból készült 1972-ben, és ugyanígy az ambó is.

Szűz Mária oltár
Az oltár mélyített hátsó részében látható a Fájdalmas Szűz szobra. Felette Szent Imre képe, amelyet Balassa Pál a fia védőszentje, Imre tiszteletére festetett. Az oltár két szélén fehér gipsz szobor van, az egyik Alexandriai szent Katalint, a másik szent Klárát ábrázolja.
Jézus Szíve oltár
Az oltár mélyített hátsó részében látható a Jézus szobor. Felette szent Julianna alakja amelyet Balassa Pál a felesége védôszentje, Julianna tiszteletére festetett. Az oltár két szélén fehér gipsz szobor látható. Az egyik Szent Józsefet, a másik Nepomuki szent Jánost ábrázolja.
Szent Anna oltár
Az oltárkép szent Annát ábrázolja. Balassa Pál az édesanyja védőszentjének, Annának tiszteletére festette Maulbertsch osztrák festővel. Az oltárkép két szélén két ismeretlen női szent gipszből készült szobra látható.
Jelenleg az oltárkép restaurálása folyik. A felújítás céljára alapítványt hoztunk létre, melyen keresztül bárki segíthet a kép eredeti szépségének visszaállításában.
Szent Felicián oltár
Balassa Pál XIII. Kelemen pápától kapta a templom részére. Felicián egész teste látható üvegkoporsóban. 1759. augusztus 20-án helyezték oltárra, nagy ünnepség közepette. Az üvegkoporsó olasz munka, gazdag indadiszítéses keretben. Az oltár két szélén fehér gipsz szobor látható. Az egyik szent Flóriánt a tűzoltók védőszentjét,a másik egy római katonai ruhába öltözött alak, valószínű Bartimeus századost ábrázolja, aki megtért Jézus keresztje alatt.
A szószék
XIII.sz-i szép, díszes asztalos munka. A hátsó falán festmény látható. Valószínű, szent Márton püspök, a felebaráti szeretet szentje van ábrázolva, mert azt látni a képen, hogy a lángoló szívét a ruháján kívül hordja. A szószék feletti nagy zöld glóbuson a Jó Pásztor faszobra látható. Talán az országban egyedülálló ábrázolás, mert a Jézus vállán lévő bárányka fekete. Mi vagyunk azok a "feketék", a bűnösök.
http://www.bgyarmatplebania.hu/html/tortenet.html
  
Beküldve:2012-02-29 07:24

www.interword.hu
www.interword.hu