Bozsok
Beküldte:FME - FGyJ
E-mail:-
Megye:Vas
Település:Bozsok
Utca:-
Templom neve:Szent Anna-templom
Felekezet:r. kat.
  
Ismeretanyag:Középkori eredetű épület. 1630-ban Sennyei István püspök szentelte fel. 1743-ban renoválták, majd 1772-ben bővítették. Ettől kezdve egyhajós. Szentélye a hajónál keskenyebb, egyenes záródású. Tornya a hajó északi oldalán áll, aránya alapján középkori. A hajó torony mögötti része mind a déli, mind az északi oldalon egy a mai periódusnál korábbi korból való. A jelenlegi lizéniák mellett a belső szentély felőli oldalon a hajófalban határozott falvégek vannak eredeti középkori vakolattöredékekkel. A templom falán előkerült egy valamikori napóra is. A templom kertjét erődszerű kerítés veszi körül. A templomkertben a millennium tiszteletére állított emléktábla, valamint egy feszület található.
  
Beküldve:2007-10-25 15:27

Beküldte:P.Tom
E-mail:portschy@postafiok.hu
Megye:Vas
Település:Bozsok
Utca:Rákóczi Ferenc utca
Templom neve:Szent Anna
Felekezet:Római katolikus
  
Ismeretanyag:A hagyomány szerint Lambert gróf 1135-ben alapította itt a premontrei prépostságot. Ugyanez a hagyomány a prépostság egykori templomát sejti azokban a romokban, amelyekről Wlasics György helybeli plébános emlékezik meg a XVIII. században.

A helység első igazolható okleveles említése 1279-ből ismert. 1674-ben két templomáról emlékezik meg a vizitátor: egyik a Szentháromság tiszteletére épült, ez jó állapotban volt ekkor, a másik a Szent Anna templom. Erről Kazó 1698-ban úgy emlékezik meg, mint régi, elhagyott templomról. A Szent Anna kápolnáról a XVIII. században feljegyezték, hogy Sennyei Ferenc szentelte fel 1630-ban. Ugyanakkor megemlékeztek a Szent József kápolnáról is.

A Szent Anna kápolnát 1772-ben megnagyobbították, 1949-ben új palatetővel látták el, 1958-ban külsőleg restaurálták.

Forrás: http://www.miserend.hu/?templom=1448
  
Beküldve:2009-06-21 23:21

Beküldte:P.Tom
E-mail:portschy@postafiok.hu
Megye:Vas
Település:Bozsok
Utca:Rákóczi Ferenc utca
Templom neve:Szent Anna
Felekezet:Római katolikus
  
Ismeretanyag:
  
Beküldve:2009-06-21 23:23

Beküldte:P.Tom
E-mail:portschy@postafiok.hu
Megye:Vas
Település:Bozsok
Utca:Rákóczi Ferenc utca
Templom neve:Szent Anna
Felekezet:Római katolikus
  
Ismeretanyag:
  
Beküldve:2009-06-21 23:23

Beküldte:P.Tom
E-mail:portschy@postafiok.hu
Megye:Vas
Település:Bozsok
Utca:Rákóczi Ferenc utca
Templom neve:Szent Anna
Felekezet:Római katolikus
  
Ismeretanyag:
  
Beküldve:2009-06-21 23:24

Beküldte:P.Tom
E-mail:portschy@postafiok.hu
Megye:Vas
Település:Bozsok
Utca:Rákóczi Ferenc utca
Templom neve:Szent Anna
Felekezet:Római katolikus
  
Ismeretanyag:
  
Beküldve:2009-06-21 23:25

Beküldte:P.Tom
E-mail:portschy@postafiok.hu
Megye:Vas
Település:Bozsok
Utca:Rákóczi Ferenc utca
Templom neve:Szent Anna
Felekezet:Római katolikus
  
Ismeretanyag:
  
Beküldve:2009-06-21 23:26

Beküldte:P.Tom
E-mail:portschy@postafiok.hu
Megye:Vas
Település:Bozsok
Utca:Rákóczi Ferenc utca
Templom neve:Szent Anna
Felekezet:Római katolikus
  
Ismeretanyag:
  
Beküldve:2009-07-06 08:37

Beküldte:P.Tom
E-mail:portschy@postafiok.hu
Megye:Vas
Település:Bozsok
Utca:Rákóczi Ferenc utca
Templom neve:Szent Anna
Felekezet:Római katolikus
  
Ismeretanyag:
  
Beküldve:2009-07-06 08:38

Beküldte:FME - FGyJ
E-mail:-
Megye:Vas
Település:Bozsok
Utca:-
Templom neve:Szent Anna-templom
Felekezet:r. kat.
  
Ismeretanyag:A főoltár és az Immaculata-oltár
  
Beküldve:2010-01-28 11:12

Beküldte:FME - FGyJ
E-mail:-
Megye:Vas
Település:Bozsok
Utca:-
Templom neve:Szent Anna-templom
Felekezet:r. kat.
  
Ismeretanyag:A freskó részlete
  
Beküldve:2010-01-28 11:13

Beküldte:FME - FGyJ
E-mail:-
Megye:Vas
Település:Bozsok
Utca:-
Templom neve:Szent Anna-templom
Felekezet:r. kat.
  
Ismeretanyag:Millenniumi emlékmű a templom kertjében
  
Beküldve:2010-01-28 11:14

Beküldte:FME - FGyJ
E-mail:-
Megye:Vas
Település:Bozsok
Utca:-
Templom neve:Szent Anna-templom eredeti szentélye
Felekezet:r. kat.
  
Ismeretanyag:Az eredetileg K-Ny-i tájolású középkori templomot É-D-i irányban bővítették, építették át.

Az eredeti szentély romjai láthatóak a keleti templomfal mellett.
  
Beküldve:2010-01-28 11:18

Beküldte:FME - FGyJ
E-mail:-
Megye:Vas
Település:Bozsok
Utca:-
Templom neve:Középkori templomrom
Felekezet:r. kat.
  
Ismeretanyag:A Szent Anna-templomkerítőfalán kívül áll a rom, amelynek azonosítása vitatott.
Egyes források kolostorromnak, mások a Szentháromság-templom maradványának nevezik.
  
Beküldve:2010-01-28 11:31

Beküldte:FME - FGyJ
E-mail:-
Megye:Vas
Település:Bozsok
Utca:-
Templom neve:Középkori templomrom
Felekezet:r. kat.
  
Ismeretanyag:A www,muemlekem.hu szerint toronyrom.

(Van, aki kastélyromnak tartja.)

  
Beküldve:2010-01-28 11:33

Beküldte:FME - FGyJ
E-mail:-
Megye:Vas
Település:Bozsok
Utca:-
Templom neve:Szent József-kápolna
Felekezet:r. kat.
  
Ismeretanyag:A falu alsó végében álló kápolna 1775-ben épült
egyhajós épület. Berendezése egy rokokó főoltár és a rajta lévő átfestett oltárkép.

1970-ben helyreállították
  
Beküldve:2010-01-28 11:35

Beküldte:Zoltanus
E-mail:fuzymz@mav.hu
Megye:Vas
Település:Bozsók
Utca:Fő u
Templom neve:Szent Anna templom
Felekezet:római katolikus
  
Ismeretanyag:A Szent Anna templomot 1773-ban restaurálták. 1775-ben építették a Szent-József kápolnát a település déli részén. 1786-ban Bozsok a Szerdahelyi plébániához tartozott. A 654 lélekszámú faluban 632 volt katolikus, 14 evangélikus és 7 zsidó. A falu lakossága ekkor horvát nyelvű volt.
A Bozsokiak vallásos, templomba járó emberek. A hitéletükre ma is jellemző a nagyfokú Mária kultusz. Nagy hagyománya volt a Mária-napi zarándokutaknak, rendszeresen jártak a három közeli: Velem, Léka (Lockenhaus), Rőt (Rottendorf) és a két távolabbi (Vasvár, Máriacell) kegyhelyekre. Híresek voltak a Szent Vidi búcsúk is, ahova szintén zarándokoltak.
Bozsok 1920-ig Kőszegszerdahely filiálisa volt. Ettől kezdve önálló plébánia. 1988-tól újból Kőszegszerdahelyhez tartozik. 2009.03.01.-től. újból fília lett, a Kőszegi Jézus Szíve
http://bozsok.hu/kozosseg/egyhazkozseg/egyhaztortenet

A hagyomány szerint Lambert gróf 1135-ben alapította itt a premontrei prépostságot. Ugyanez a hagyomány a prépostság egykori templomát sejti azokban a romokban, amelyekről Wlasics György helybeli plébános emlékezik meg a XVIII. Században.
A helység első igazolható okleveles említése 1279-ből ismert. 1674-ben két templomáról emlékezik meg a vizitátor: egyik a Szentháromság tiszteletére épült, ez jó állapotban volt ekkor, a másik a Szent Anna templom. Erről Kazó 1698-ban úgy emlékezik meg, mint régi, elhagyott templomról. A Szent Anna kápolnáról a XVIII. Században feljegyezték, hogy Sennyei Ferenc szentelte fel 1630-ban. Ugyanakkor megemlékeztek a Szent József kápolnáról is.
A Szent Anna kápolnát 1772-ben megnagyobbították, 1949-ben új palatetővel látták el, 1958-ban külsőleg restaurálták. MJ. 1957-ben a Szent József kápolna tetőszerkezetét állították helyre. MJ.
Az 1815. évi kánoni vizitáció említi, hogy Sibrik Ferenc a templom javára ajándékozta azt a házat, amely ma plébániaház. Ezt az épületet az 1965-67 években tatarozták.
Bozsok 1920-ig Kőszegszerdahely filiálisa volt. Ettől kezdve önálló plébánia. 1988-tól újból Kőszegszerdahelyhez tartozik. 2009.03.01.-től. újból fília lett, a Kőszegi Jézus Szíve Plébánia fíliája.
http://www.miserend.hu/?templom=1448
  
Beküldve:2012-01-04 12:10

Beküldte:Zoltanus
E-mail:fuzymz@mav.hu
Megye:Vas
Település:Bozsók
Utca:Fő u
Templom neve:Szent Anna templom
Felekezet:római katolikus
  
Ismeretanyag:A Szent Anna templomot 1773-ban restaurálták. 1775-ben építették a Szent-József kápolnát a település déli részén. 1786-ban Bozsok a Szerdahelyi plébániához tartozott. A 654 lélekszámú faluban 632 volt katolikus, 14 evangélikus és 7 zsidó. A falu lakossága ekkor horvát nyelvű volt.
A Bozsokiak vallásos, templomba járó emberek. A hitéletükre ma is jellemző a nagyfokú Mária kultusz. Nagy hagyománya volt a Mária-napi zarándokutaknak, rendszeresen jártak a három közeli: Velem, Léka (Lockenhaus), Rőt (Rottendorf) és a két távolabbi (Vasvár, Máriacell) kegyhelyekre. Híresek voltak a Szent Vidi búcsúk is, ahova szintén zarándokoltak.
Bozsok 1920-ig Kőszegszerdahely filiálisa volt. Ettől kezdve önálló plébánia. 1988-tól újból Kőszegszerdahelyhez tartozik. 2009.03.01.-től. újból fília lett, a Kőszegi Jézus Szíve
http://bozsok.hu/kozosseg/egyhazkozseg/egyhaztortenet

A hagyomány szerint Lambert gróf 1135-ben alapította itt a premontrei prépostságot. Ugyanez a hagyomány a prépostság egykori templomát sejti azokban a romokban, amelyekről Wlasics György helybeli plébános emlékezik meg a XVIII. Században.
A helység első igazolható okleveles említése 1279-ből ismert. 1674-ben két templomáról emlékezik meg a vizitátor: egyik a Szentháromság tiszteletére épült, ez jó állapotban volt ekkor, a másik a Szent Anna templom. Erről Kazó 1698-ban úgy emlékezik meg, mint régi, elhagyott templomról. A Szent Anna kápolnáról a XVIII. Században feljegyezték, hogy Sennyei Ferenc szentelte fel 1630-ban. Ugyanakkor megemlékeztek a Szent József kápolnáról is.
A Szent Anna kápolnát 1772-ben megnagyobbították, 1949-ben új palatetővel látták el, 1958-ban külsőleg restaurálták. MJ. 1957-ben a Szent József kápolna tetőszerkezetét állították helyre. MJ.
Az 1815. évi kánoni vizitáció említi, hogy Sibrik Ferenc a templom javára ajándékozta azt a házat, amely ma plébániaház. Ezt az épületet az 1965-67 években tatarozták.
Bozsok 1920-ig Kőszegszerdahely filiálisa volt. Ettől kezdve önálló plébánia. 1988-tól újból Kőszegszerdahelyhez tartozik. 2009.03.01.-től. újból fília lett, a Kőszegi Jézus Szíve Plébánia fíliája.
http://www.miserend.hu/?templom=1448
  
Beküldve:2012-01-04 12:10

Beküldte:Zoltanus
E-mail:fuzymz@mav.hu
Megye:Vas
Település:Bozsók
Utca:Fő u
Templom neve:Szent Anna templom
Felekezet:római katolikus
  
Ismeretanyag:A Szent Anna templomot 1773-ban restaurálták. 1775-ben építették a Szent-József kápolnát a település déli részén. 1786-ban Bozsok a Szerdahelyi plébániához tartozott. A 654 lélekszámú faluban 632 volt katolikus, 14 evangélikus és 7 zsidó. A falu lakossága ekkor horvát nyelvű volt.
A Bozsokiak vallásos, templomba járó emberek. A hitéletükre ma is jellemző a nagyfokú Mária kultusz. Nagy hagyománya volt a Mária-napi zarándokutaknak, rendszeresen jártak a három közeli: Velem, Léka (Lockenhaus), Rőt (Rottendorf) és a két távolabbi (Vasvár, Máriacell) kegyhelyekre. Híresek voltak a Szent Vidi búcsúk is, ahova szintén zarándokoltak.
Bozsok 1920-ig Kőszegszerdahely filiálisa volt. Ettől kezdve önálló plébánia. 1988-tól újból Kőszegszerdahelyhez tartozik. 2009.03.01.-től. újból fília lett, a Kőszegi Jézus Szíve
http://bozsok.hu/kozosseg/egyhazkozseg/egyhaztortenet

A hagyomány szerint Lambert gróf 1135-ben alapította itt a premontrei prépostságot. Ugyanez a hagyomány a prépostság egykori templomát sejti azokban a romokban, amelyekről Wlasics György helybeli plébános emlékezik meg a XVIII. Században.
A helység első igazolható okleveles említése 1279-ből ismert. 1674-ben két templomáról emlékezik meg a vizitátor: egyik a Szentháromság tiszteletére épült, ez jó állapotban volt ekkor, a másik a Szent Anna templom. Erről Kazó 1698-ban úgy emlékezik meg, mint régi, elhagyott templomról. A Szent Anna kápolnáról a XVIII. Században feljegyezték, hogy Sennyei Ferenc szentelte fel 1630-ban. Ugyanakkor megemlékeztek a Szent József kápolnáról is.
A Szent Anna kápolnát 1772-ben megnagyobbították, 1949-ben új palatetővel látták el, 1958-ban külsőleg restaurálták. MJ. 1957-ben a Szent József kápolna tetőszerkezetét állították helyre. MJ.
Az 1815. évi kánoni vizitáció említi, hogy Sibrik Ferenc a templom javára ajándékozta azt a házat, amely ma plébániaház. Ezt az épületet az 1965-67 években tatarozták.
Bozsok 1920-ig Kőszegszerdahely filiálisa volt. Ettől kezdve önálló plébánia. 1988-tól újból Kőszegszerdahelyhez tartozik. 2009.03.01.-től. újból fília lett, a Kőszegi Jézus Szíve Plébánia fíliája.
http://www.miserend.hu/?templom=1448
  
Beküldve:2012-01-04 12:10

Beküldte:Zoltanus
E-mail:fuzymz@mav.hu
Megye:Vas
Település:Bozsók
Utca:Fő u
Templom neve:Szent Anna templom
Felekezet:római katolikus
  
Ismeretanyag:A Szent Anna templomot 1773-ban restaurálták. 1775-ben építették a Szent-József kápolnát a település déli részén. 1786-ban Bozsok a Szerdahelyi plébániához tartozott. A 654 lélekszámú faluban 632 volt katolikus, 14 evangélikus és 7 zsidó. A falu lakossága ekkor horvát nyelvű volt.
A Bozsokiak vallásos, templomba járó emberek. A hitéletükre ma is jellemző a nagyfokú Mária kultusz. Nagy hagyománya volt a Mária-napi zarándokutaknak, rendszeresen jártak a három közeli: Velem, Léka (Lockenhaus), Rőt (Rottendorf) és a két távolabbi (Vasvár, Máriacell) kegyhelyekre. Híresek voltak a Szent Vidi búcsúk is, ahova szintén zarándokoltak.
Bozsok 1920-ig Kőszegszerdahely filiálisa volt. Ettől kezdve önálló plébánia. 1988-tól újból Kőszegszerdahelyhez tartozik. 2009.03.01.-től. újból fília lett, a Kőszegi Jézus Szíve
http://bozsok.hu/kozosseg/egyhazkozseg/egyhaztortenet

A hagyomány szerint Lambert gróf 1135-ben alapította itt a premontrei prépostságot. Ugyanez a hagyomány a prépostság egykori templomát sejti azokban a romokban, amelyekről Wlasics György helybeli plébános emlékezik meg a XVIII. Században.
A helység első igazolható okleveles említése 1279-ből ismert. 1674-ben két templomáról emlékezik meg a vizitátor: egyik a Szentháromság tiszteletére épült, ez jó állapotban volt ekkor, a másik a Szent Anna templom. Erről Kazó 1698-ban úgy emlékezik meg, mint régi, elhagyott templomról. A Szent Anna kápolnáról a XVIII. Században feljegyezték, hogy Sennyei Ferenc szentelte fel 1630-ban. Ugyanakkor megemlékeztek a Szent József kápolnáról is.
A Szent Anna kápolnát 1772-ben megnagyobbították, 1949-ben új palatetővel látták el, 1958-ban külsőleg restaurálták. MJ. 1957-ben a Szent József kápolna tetőszerkezetét állították helyre. MJ.
Az 1815. évi kánoni vizitáció említi, hogy Sibrik Ferenc a templom javára ajándékozta azt a házat, amely ma plébániaház. Ezt az épületet az 1965-67 években tatarozták.
Bozsok 1920-ig Kőszegszerdahely filiálisa volt. Ettől kezdve önálló plébánia. 1988-tól újból Kőszegszerdahelyhez tartozik. 2009.03.01.-től. újból fília lett, a Kőszegi Jézus Szíve Plébánia fíliája.
http://www.miserend.hu/?templom=1448
  
Beküldve:2012-01-04 12:10

Beküldte:Zoltanus
E-mail:fuzymz@mav.hu
Megye:Vas
Település:Bozsók
Utca:Fő u
Templom neve:Szent Anna templom
Felekezet:római katolikus
  
Ismeretanyag:A Szent Anna templomot 1773-ban restaurálták. 1775-ben építették a Szent-József kápolnát a település déli részén. 1786-ban Bozsok a Szerdahelyi plébániához tartozott. A 654 lélekszámú faluban 632 volt katolikus, 14 evangélikus és 7 zsidó. A falu lakossága ekkor horvát nyelvű volt.
A Bozsokiak vallásos, templomba járó emberek. A hitéletükre ma is jellemző a nagyfokú Mária kultusz. Nagy hagyománya volt a Mária-napi zarándokutaknak, rendszeresen jártak a három közeli: Velem, Léka (Lockenhaus), Rőt (Rottendorf) és a két távolabbi (Vasvár, Máriacell) kegyhelyekre. Híresek voltak a Szent Vidi búcsúk is, ahova szintén zarándokoltak.
Bozsok 1920-ig Kőszegszerdahely filiálisa volt. Ettől kezdve önálló plébánia. 1988-tól újból Kőszegszerdahelyhez tartozik. 2009.03.01.-től. újból fília lett, a Kőszegi Jézus Szíve
http://bozsok.hu/kozosseg/egyhazkozseg/egyhaztortenet

A hagyomány szerint Lambert gróf 1135-ben alapította itt a premontrei prépostságot. Ugyanez a hagyomány a prépostság egykori templomát sejti azokban a romokban, amelyekről Wlasics György helybeli plébános emlékezik meg a XVIII. Században.
A helység első igazolható okleveles említése 1279-ből ismert. 1674-ben két templomáról emlékezik meg a vizitátor: egyik a Szentháromság tiszteletére épült, ez jó állapotban volt ekkor, a másik a Szent Anna templom. Erről Kazó 1698-ban úgy emlékezik meg, mint régi, elhagyott templomról. A Szent Anna kápolnáról a XVIII. Században feljegyezték, hogy Sennyei Ferenc szentelte fel 1630-ban. Ugyanakkor megemlékeztek a Szent József kápolnáról is.
A Szent Anna kápolnát 1772-ben megnagyobbították, 1949-ben új palatetővel látták el, 1958-ban külsőleg restaurálták. MJ. 1957-ben a Szent József kápolna tetőszerkezetét állították helyre. MJ.
Az 1815. évi kánoni vizitáció említi, hogy Sibrik Ferenc a templom javára ajándékozta azt a házat, amely ma plébániaház. Ezt az épületet az 1965-67 években tatarozták.
Bozsok 1920-ig Kőszegszerdahely filiálisa volt. Ettől kezdve önálló plébánia. 1988-tól újból Kőszegszerdahelyhez tartozik. 2009.03.01.-től. újból fília lett, a Kőszegi Jézus Szíve Plébánia fíliája.
http://www.miserend.hu/?templom=1448
  
Beküldve:2012-01-04 12:11

Beküldte:Zoltanus
E-mail:fuzymz@mav.hu
Megye:Vas
Település:Bozsók
Utca:Fő u
Templom neve:Szent Anna templom
Felekezet:római katolikus
  
Ismeretanyag:A Szent Anna templomot 1773-ban restaurálták. 1775-ben építették a Szent-József kápolnát a település déli részén. 1786-ban Bozsok a Szerdahelyi plébániához tartozott. A 654 lélekszámú faluban 632 volt katolikus, 14 evangélikus és 7 zsidó. A falu lakossága ekkor horvát nyelvű volt.
A Bozsokiak vallásos, templomba járó emberek. A hitéletükre ma is jellemző a nagyfokú Mária kultusz. Nagy hagyománya volt a Mária-napi zarándokutaknak, rendszeresen jártak a három közeli: Velem, Léka (Lockenhaus), Rőt (Rottendorf) és a két távolabbi (Vasvár, Máriacell) kegyhelyekre. Híresek voltak a Szent Vidi búcsúk is, ahova szintén zarándokoltak.
Bozsok 1920-ig Kőszegszerdahely filiálisa volt. Ettől kezdve önálló plébánia. 1988-tól újból Kőszegszerdahelyhez tartozik. 2009.03.01.-től. újból fília lett, a Kőszegi Jézus Szíve
http://bozsok.hu/kozosseg/egyhazkozseg/egyhaztortenet

A hagyomány szerint Lambert gróf 1135-ben alapította itt a premontrei prépostságot. Ugyanez a hagyomány a prépostság egykori templomát sejti azokban a romokban, amelyekről Wlasics György helybeli plébános emlékezik meg a XVIII. Században.
A helység első igazolható okleveles említése 1279-ből ismert. 1674-ben két templomáról emlékezik meg a vizitátor: egyik a Szentháromság tiszteletére épült, ez jó állapotban volt ekkor, a másik a Szent Anna templom. Erről Kazó 1698-ban úgy emlékezik meg, mint régi, elhagyott templomról. A Szent Anna kápolnáról a XVIII. Században feljegyezték, hogy Sennyei Ferenc szentelte fel 1630-ban. Ugyanakkor megemlékeztek a Szent József kápolnáról is.
A Szent Anna kápolnát 1772-ben megnagyobbították, 1949-ben új palatetővel látták el, 1958-ban külsőleg restaurálták. MJ. 1957-ben a Szent József kápolna tetőszerkezetét állították helyre. MJ.
Az 1815. évi kánoni vizitáció említi, hogy Sibrik Ferenc a templom javára ajándékozta azt a házat, amely ma plébániaház. Ezt az épületet az 1965-67 években tatarozták.
Bozsok 1920-ig Kőszegszerdahely filiálisa volt. Ettől kezdve önálló plébánia. 1988-tól újból Kőszegszerdahelyhez tartozik. 2009.03.01.-től. újból fília lett, a Kőszegi Jézus Szíve Plébánia fíliája.
http://www.miserend.hu/?templom=1448
  
Beküldve:2012-01-04 12:11

Beküldte:Zoltanus
E-mail:fuzymz@mav.hu
Megye:Vas
Település:Bozsók
Utca:Fő u
Templom neve:Szent Anna templom
Felekezet:római katolikus
  
Ismeretanyag:A Szent Anna templomot 1773-ban restaurálták. 1775-ben építették a Szent-József kápolnát a település déli részén. 1786-ban Bozsok a Szerdahelyi plébániához tartozott. A 654 lélekszámú faluban 632 volt katolikus, 14 evangélikus és 7 zsidó. A falu lakossága ekkor horvát nyelvű volt.
A Bozsokiak vallásos, templomba járó emberek. A hitéletükre ma is jellemző a nagyfokú Mária kultusz. Nagy hagyománya volt a Mária-napi zarándokutaknak, rendszeresen jártak a három közeli: Velem, Léka (Lockenhaus), Rőt (Rottendorf) és a két távolabbi (Vasvár, Máriacell) kegyhelyekre. Híresek voltak a Szent Vidi búcsúk is, ahova szintén zarándokoltak.
Bozsok 1920-ig Kőszegszerdahely filiálisa volt. Ettől kezdve önálló plébánia. 1988-tól újból Kőszegszerdahelyhez tartozik. 2009.03.01.-től. újból fília lett, a Kőszegi Jézus Szíve
http://bozsok.hu/kozosseg/egyhazkozseg/egyhaztortenet

A hagyomány szerint Lambert gróf 1135-ben alapította itt a premontrei prépostságot. Ugyanez a hagyomány a prépostság egykori templomát sejti azokban a romokban, amelyekről Wlasics György helybeli plébános emlékezik meg a XVIII. Században.
A helység első igazolható okleveles említése 1279-ből ismert. 1674-ben két templomáról emlékezik meg a vizitátor: egyik a Szentháromság tiszteletére épült, ez jó állapotban volt ekkor, a másik a Szent Anna templom. Erről Kazó 1698-ban úgy emlékezik meg, mint régi, elhagyott templomról. A Szent Anna kápolnáról a XVIII. Században feljegyezték, hogy Sennyei Ferenc szentelte fel 1630-ban. Ugyanakkor megemlékeztek a Szent József kápolnáról is.
A Szent Anna kápolnát 1772-ben megnagyobbították, 1949-ben új palatetővel látták el, 1958-ban külsőleg restaurálták. MJ. 1957-ben a Szent József kápolna tetőszerkezetét állították helyre. MJ.
Az 1815. évi kánoni vizitáció említi, hogy Sibrik Ferenc a templom javára ajándékozta azt a házat, amely ma plébániaház. Ezt az épületet az 1965-67 években tatarozták.
Bozsok 1920-ig Kőszegszerdahely filiálisa volt. Ettől kezdve önálló plébánia. 1988-tól újból Kőszegszerdahelyhez tartozik. 2009.03.01.-től. újból fília lett, a Kőszegi Jézus Szíve Plébánia fíliája.
http://www.miserend.hu/?templom=1448
  
Beküldve:2012-01-04 12:11

Beküldte:Zoltanus
E-mail:fuzymz@mav.hu
Megye:Vas
Település:Bozsók
Utca:Fő u
Templom neve:Szent Anna templom
Felekezet:római katolikus
  
Ismeretanyag:A Szent Anna templomot 1773-ban restaurálták. 1775-ben építették a Szent-József kápolnát a település déli részén. 1786-ban Bozsok a Szerdahelyi plébániához tartozott. A 654 lélekszámú faluban 632 volt katolikus, 14 evangélikus és 7 zsidó. A falu lakossága ekkor horvát nyelvű volt.
A Bozsokiak vallásos, templomba járó emberek. A hitéletükre ma is jellemző a nagyfokú Mária kultusz. Nagy hagyománya volt a Mária-napi zarándokutaknak, rendszeresen jártak a három közeli: Velem, Léka (Lockenhaus), Rőt (Rottendorf) és a két távolabbi (Vasvár, Máriacell) kegyhelyekre. Híresek voltak a Szent Vidi búcsúk is, ahova szintén zarándokoltak.
Bozsok 1920-ig Kőszegszerdahely filiálisa volt. Ettől kezdve önálló plébánia. 1988-tól újból Kőszegszerdahelyhez tartozik. 2009.03.01.-től. újból fília lett, a Kőszegi Jézus Szíve
http://bozsok.hu/kozosseg/egyhazkozseg/egyhaztortenet

A hagyomány szerint Lambert gróf 1135-ben alapította itt a premontrei prépostságot. Ugyanez a hagyomány a prépostság egykori templomát sejti azokban a romokban, amelyekről Wlasics György helybeli plébános emlékezik meg a XVIII. Században.
A helység első igazolható okleveles említése 1279-ből ismert. 1674-ben két templomáról emlékezik meg a vizitátor: egyik a Szentháromság tiszteletére épült, ez jó állapotban volt ekkor, a másik a Szent Anna templom. Erről Kazó 1698-ban úgy emlékezik meg, mint régi, elhagyott templomról. A Szent Anna kápolnáról a XVIII. Században feljegyezték, hogy Sennyei Ferenc szentelte fel 1630-ban. Ugyanakkor megemlékeztek a Szent József kápolnáról is.
A Szent Anna kápolnát 1772-ben megnagyobbították, 1949-ben új palatetővel látták el, 1958-ban külsőleg restaurálták. MJ. 1957-ben a Szent József kápolna tetőszerkezetét állították helyre. MJ.
Az 1815. évi kánoni vizitáció említi, hogy Sibrik Ferenc a templom javára ajándékozta azt a házat, amely ma plébániaház. Ezt az épületet az 1965-67 években tatarozták.
Bozsok 1920-ig Kőszegszerdahely filiálisa volt. Ettől kezdve önálló plébánia. 1988-tól újból Kőszegszerdahelyhez tartozik. 2009.03.01.-től. újból fília lett, a Kőszegi Jézus Szíve Plébánia fíliája.
http://www.miserend.hu/?templom=1448
  
Beküldve:2012-01-04 12:12

Beküldte:Zoltanus
E-mail:fuzymz@mav.hu
Megye:Vas
Település:Bozsók
Utca:Fő u
Templom neve:Szent Anna templom
Felekezet:római katolikus
  
Ismeretanyag:A Szent Anna templomot 1773-ban restaurálták. 1775-ben építették a Szent-József kápolnát a település déli részén. 1786-ban Bozsok a Szerdahelyi plébániához tartozott. A 654 lélekszámú faluban 632 volt katolikus, 14 evangélikus és 7 zsidó. A falu lakossága ekkor horvát nyelvű volt.
A Bozsokiak vallásos, templomba járó emberek. A hitéletükre ma is jellemző a nagyfokú Mária kultusz. Nagy hagyománya volt a Mária-napi zarándokutaknak, rendszeresen jártak a három közeli: Velem, Léka (Lockenhaus), Rőt (Rottendorf) és a két távolabbi (Vasvár, Máriacell) kegyhelyekre. Híresek voltak a Szent Vidi búcsúk is, ahova szintén zarándokoltak.
Bozsok 1920-ig Kőszegszerdahely filiálisa volt. Ettől kezdve önálló plébánia. 1988-tól újból Kőszegszerdahelyhez tartozik. 2009.03.01.-től. újból fília lett, a Kőszegi Jézus Szíve
http://bozsok.hu/kozosseg/egyhazkozseg/egyhaztortenet

A hagyomány szerint Lambert gróf 1135-ben alapította itt a premontrei prépostságot. Ugyanez a hagyomány a prépostság egykori templomát sejti azokban a romokban, amelyekről Wlasics György helybeli plébános emlékezik meg a XVIII. Században.
A helység első igazolható okleveles említése 1279-ből ismert. 1674-ben két templomáról emlékezik meg a vizitátor: egyik a Szentháromság tiszteletére épült, ez jó állapotban volt ekkor, a másik a Szent Anna templom. Erről Kazó 1698-ban úgy emlékezik meg, mint régi, elhagyott templomról. A Szent Anna kápolnáról a XVIII. Században feljegyezték, hogy Sennyei Ferenc szentelte fel 1630-ban. Ugyanakkor megemlékeztek a Szent József kápolnáról is.
A Szent Anna kápolnát 1772-ben megnagyobbították, 1949-ben új palatetővel látták el, 1958-ban külsőleg restaurálták. MJ. 1957-ben a Szent József kápolna tetőszerkezetét állították helyre. MJ.
Az 1815. évi kánoni vizitáció említi, hogy Sibrik Ferenc a templom javára ajándékozta azt a házat, amely ma plébániaház. Ezt az épületet az 1965-67 években tatarozták.
Bozsok 1920-ig Kőszegszerdahely filiálisa volt. Ettől kezdve önálló plébánia. 1988-tól újból Kőszegszerdahelyhez tartozik. 2009.03.01.-től. újból fília lett, a Kőszegi Jézus Szíve Plébánia fíliája.
http://www.miserend.hu/?templom=1448
  
Beküldve:2012-01-04 12:12

www.interword.hu
www.interword.hu