Debrecen
Beküldte:Góliát
E-mail:tothpetergoliat@level.tar.hu
Megye:Hajdú-Bihar
Település:Debrecen
Utca:Kálvin tér
Templom neve:Református Nagytemplom
Felekezet:Református
  
Ismeretanyag:
  
Beküldve:2005-03-11 19:37

Beküldte:Benke Tibor
E-mail:benke.tibi@freemail.hu
Megye:Hajdú-Bihar
Település:Debrecen
Utca:Szent Anna u.
Templom neve:Székesegyház
Felekezet:római katolikus
  
Ismeretanyag:Forrás: www.katolikus.hu/debrecen
  
Beküldve:2006-08-11 21:45

Beküldte:Benke Tibor
E-mail:benke.tibi@freemail.hu
Megye:Hajdú-Bihar
Település:Debrecen
Utca:Füredi u.
Templom neve:Szent László
Felekezet:római katolikus
  
Ismeretanyag:Forrás: www.katolikus.hu/debrecen
  
Beküldve:2006-08-11 21:46

Beküldte:Benke Tibor
E-mail:benke.tibi@freemail.hu
Megye:Hajdú-Bihar
Település:Debrecen
Utca:Holló L. sétány
Templom neve:Szent Család
Felekezet:római katolikus
  
Ismeretanyag:Forrás: www.katolikus.hu/debrecen
  
Beküldve:2006-08-11 21:47

Beküldte:Benke Tibor
E-mail:benke.tibi@freemail.hu
Megye:Hajdú-Bihar
Település:Debrecen
Utca:Holló L. sétány
Templom neve:Szent Család
Felekezet:római katolikus
  
Ismeretanyag:Forrás: www.katolikus.hu/debrecen
  
Beküldve:2006-08-11 21:48

Beküldte:menzás
E-mail:menzas@freemail.hu
Megye:Hajdú-Bihar
Település:Debrecen
Utca:Árpád tér
Templom neve:Református templom
Felekezet:ref.
  
Ismeretanyag:Az Árpád téri templom
A templom helyén - kívül a Csapó utcai kapun - a rossz emlékezetű Csicsogó csapszék állott egy kis dombon. A Csicsogó, vagy ahogy hivatalosan nevezték Szarvas tér a XIX. században embervásár helye volt. Idejöttek munkaerejüket árulni a napszámosok és nincstelenek.
1873-ban Vecsey Imre és neje Bruckner Karolina alapító levelükben a birtokukat és a rajta levő olaj és szélmalmok bevételét a városra hagyták, hogy a Szarvas téren egy helvét templom épüljön.
A templom 1912-ben Tóásó Pál tervei szerint neoromán stílusban épült meg, az ébredező szecesszió magyaros stílusjegyeivel díszítve. Lelkipásztorai közt találjuk Révész Imrét, a későbbi híres püspököt is.
A területet 1898-ban a millennium tiszteletére nevezték el Árpád-térnek.
A templomot Tóásó Pál budapesti műépítész tervei alapján építették:
- Kallós Adolf és Koch Rudolf, budapesti vállalkozók.
- A szobrászati és ornaments díszítéseket Somogyi Sándor (Debrecen),
- a kőfaragó munkát Beck Sámuel (Erdőbénye),
- az asztalos munkát (szószék, padok) Pavlovics Lajos (Eger),
- a toronyórát Kónya László órás (Debrecen) készítette.
- Az Angster orgona Pécsen készült.
- A templom harangját Egry Ferenc kisgeőcei harangöntő öntötte.
- A harang a Magyarországi templomharangok közül tömege szerint
a 30. legnagyobb: 2000 kg.
  
Beküldve:2009-12-02 19:33

Beküldte:menzás
E-mail:menzas@freemail.hu
Megye:Hajdú-Bihar
Település:Debrecen
Utca:Debrecen, Faraktár u. 78.
Templom neve:Szent István templom
Felekezet:római katolikus
  
Ismeretanyag:
  
Beküldve:2009-12-02 19:53

Beküldte:menzás
E-mail:menzas@freemail.hu
Megye:Hajdú-Bihar
Település:Debrecen
Utca:Komáromi Csipkés György tér 5.
Templom neve:Debrecen-Szabadság telepi Református Egyházközség
Felekezet:ref.
  
Ismeretanyag:
  
Beküldve:2009-12-02 19:56

Beküldte:jolanda48
E-mail:jolanda48@gmail.com
Megye:Hajdú-Bihar
Település:Debrecen
Utca:Méliusz tér
Templom neve:Verestemplom
Felekezet:református
  
Ismeretanyag:A Kossuth utca a magyar reformáció tételes tanait megalkotó debreceni püspökről, Méliusz Juhász Péterről elnevezett térré szélesedik. Itt áll a vakolatlan klinkertéglából épült Verestemplom.

A többször főbíróságot viselő Szombathy István és felesége Veresmarty Zsuzsanna alapítványából épült, Petz Sámuel műegyetemi tanár tervei szerint, neogótikus stílusban, 1887-ben.

1937-ben Haranghy Jenő debreceni származású festőművész emberalakok nélküli, a zsoltárokat idéző seccokkal díszítette a belső teret. Ezzel Közép-Európa egyik legkülönlegesebb református templomává varázsolta.

A templomkertben Wasserburger bécsi kőfaragó oszlopa emlékezik az alapítókra: "Nem hamvakat jelöl, De tetteket beszél".

http://www.templom.hu/phpwcms/index.php?id=14,474,0,0,1,0
  
Beküldve:2010-06-30 07:15

Beküldte:jolanda48
E-mail:jolanda48@gmail.com
Megye:Hajdú-Bihar
Település:Debrecen
Utca:Bartók Béla u. 1.
Templom neve:Debrecen-Mester utcai Református Egyházközség temp
Felekezet:református
  
Ismeretanyag:Az egykor Debrecent övező palánk Mester utcai kapuján kívül, a Csigekertben, 1939-ben Csanak József tervei szerint épült, magyaros-eklektikus stílusú, református templom áll.

Tóth Lajos presbiter, debreceni kályhásmester adományából indult meg az építkezés.

Tóth Lajos azt kívánta, hogy legyen kereszt a templomban.

A kereszt a reformáció után a római és a görög egyház általánosan ismert – megkülönböztető – szimbólumává vált, református templomokban nem látható.

Hogy minden kívánalomnak eleget tegyen, Csanak József latin kereszt alakú templomot épített.

A déli saroknál álló torony falazott része 21 méter, kettős sisakja további 19 méter.
  
Beküldve:2010-06-30 07:37

Beküldte:jolanda48
E-mail:jolanda48@gmail.com
Megye:Hajdú-Bihar
Település:Debrecen
Utca:Bartók Béla u. 1.
Templom neve:Debrecen-Mester utcai Református Egyházközség temp
Felekezet:református
  
Ismeretanyag:
  
Beküldve:2010-06-30 07:38

Beküldte:jolanda48
E-mail:jolanda48@gmail.com
Megye:Hajdú-Bihar
Település:Debrecen
Utca:Füredi u. 39.
Templom neve:Füredi úti református templom és gyülekezeti ház
Felekezet:református
  
Ismeretanyag:A református gyülekezet az Új Apostoli Egyháztól vásárolta az épületet és 2006 februárjában nyitotta meg a templomot.
  
Beküldve:2010-06-30 08:22

Beküldte:jolanda48
E-mail:jolanda48@gmail.com
Megye:Hajdú-Bihar
Település:Debrecen
Utca:Mátyás Király u. 23/b.
Templom neve:Csapókerti Református Egyházközség temploma
Felekezet:református
  
Ismeretanyag:A történelmi Debrecent az építéshez szükséges kő hiányában "palánkkal" védték.
A kerítést a nagyobb utcák torkolatánál kapuk és kisajtók (gyalogosátjárók) szakították meg, megfelelő őrséggel ellátva.
Ezen a palánkon kívül terültek el a város zöldséges-, gyümölcsös kertjei. A Csapó utca végén nyíló kapun kívül a Csapó(utcai)kert.
A város 1890-ig szigorúan tiltotta a kertségekben a „kintlakást”.
A lakosság növekedésével azonban a 20. sz. elejére a kertségek benépesültek.

A csapókerti református közösség templom építését határozta el, amelyet Dolhay Imre építészmérnök irányításával 1937. április 12-én kezdtek el és 1937. október 2-án fejeztek be.

Az építők tisztességes munkája mellett a csapókerti lakosok önkéntes, ingyenes segítsége is hozzájárult a gyors és pontos kivitelezéséhez.
  
Beküldve:2010-07-01 11:56

Beküldte:jolanda48
E-mail:jolanda48@gmail.com
Megye:Hajdú-Bihar
Település:Debrecen
Utca:Mikes Kelemen u. 31.
Templom neve:Jézus Szíve templom
Felekezet:római katolikus
  
Ismeretanyag:A templomot Jézus Szíve tiszteletére 1936. jún. 14-én szentelték fel.
  
Beküldve:2010-07-01 12:04

Beküldte:jolanda48
E-mail:-
Megye:Hajdú-Bihar
Település:Debrecen
Utca:Füredi út 6.
Templom neve:Szent László-plébánia
Felekezet:római katolikus
  
Ismeretanyag:A domonkos rend 1942-ben tért vissza Debrecenbe. A Füredi úton megvásároltak egy házat, s azt Szent László tiszteletére berendezték kápolnának és plébániaháznak.
1942. október 11-től önálló plébánia.

Az 1980-as évekre felépült a Vénkerti lakótelep. Az eddigi kápolna korszerűtlenné vált, s Regős Gyula plébános - Kálmán Ernő mérnök tervei alapján, Zsuga Miklós építész kivitelezésében -felépítette a mai templomot, amit 1983. június 28-án Udvardy József szeged-csanádi megyéspüspök szentelt fel Szent László tiszteletére.
  
Beküldve:2010-07-01 12:27

Beküldte:jolanda48
E-mail:-
Megye:Hajdú-Bihar
Település:Debrecen
Utca:Füredi út 6.
Templom neve:II. János Pál Intézet
Felekezet:római katolikus
  
Ismeretanyag:A Szent László Plébánia, a domonkos rend rendiháza és a plébánia közösségi háza az egyházközségi, lelkipásztori programok mellett lehetőséget ad a civil szféra számára kulturális programok rendezésére is.

"A hit és az ész két szárny, amelyekkel az emberi szellem felemelkedik az igazság szemlélésére" (II. János Pál pápa: "Fides et ratio" kezdetű enciklikájából.)

E gondolat jegyében kíván működni a II. János Pál Intézet, amelyet 2007. jún. 24-én szentelt fel Bosák Nándor, debrecen-nyíregyházi püspök
  
Beküldve:2010-07-01 12:29

Beküldte:jolanda48
E-mail:-
Megye:Hajdú-Bihar
Település:Debrecen
Utca:Komáromi Csipkés György tér 5.
Templom neve:Szabadságtelepi Református Templom
Felekezet:református
  
Ismeretanyag:A debreceni Vagongyárat (MÁV Járműjavító Üzem) 1898-ban alapították, egyike volt az ország 16 önálló vasúti javító főműhelyének.

A „bevándorló” munkások a külvárosokban, többségében a Műhelytelepen és a Csapókertben laktak.

A XX. sz harmincas éveiben több templom is épült ezekben a városrészekben.

A Műhelytelepen a református templom alapkövét 1935. május 30-án rakták le. Herman Károly és neje, valamint Kovács Teréz tanítónő harangot adományoztak a templomnak.
  
Beküldve:2010-07-01 12:44

Beküldte:jolanda48
E-mail:-
Megye:Hajdú-Bihar
Település:Debrecen
Utca:Faraktár u. 78.
Templom neve:Szent István Plébániatemplom
Felekezet:római katolikus
  
Ismeretanyag:A reformáció debreceni térhódítása következtében a városban 1552-től lényegében megszűnt a római katolikus egyházi élet és csak 1714-től lakhattak ismét katolikusok Debrecenben.

Az 1898-ban alapított Vagongyár (MÁV Járműjavító Üzem) alkalmazottainak többségét bevándorolt, sokszor idegen nemzetiségű, külvárosokban élő munkások és tisztviselők alkották, akik között nagyon sok katolikus vallású volt.

Beilleszkedésüket a Debrecenben elevenen élő kálvinista és Habsburg-ellenes tradíciók is nehezítették.

1936-ban a vasút telket adományozott a katolikus egyháznak, ahol felépült a város harmadik római katolikus temploma, a bejárata felett egy szárnyaskerékkel.

1938. okt. 16-án szentelték fel, Szent István tiszteletére.
  
Beküldve:2010-07-01 17:12

Beküldte:jolanda48
E-mail:-
Megye:Hajdú-Bihar
Település:Debrecen
Utca:Borbíró tér 9
Templom neve:Megtestesülés Plébániatemplom
Felekezet:római katolikus
  
Ismeretanyag:Reszler Antal tervei szerint 2000-ben építette Prostyák Sándor.

A plébánia egy többfunkciós közösségi házként szolgál, ifjúsági irodát, plébániai irodát működtet, illetve nagyobb közösségi összejövetelekre is alkalmas.
  
Beküldve:2010-07-01 17:40

Beküldte:jolanda48
E-mail:-
Megye:Hajdú-Bihar
Település:Debrecen
Utca:Budai Ézsaiás utca
Templom neve:temetőkápolna
Felekezet:római katolikus
  
Ismeretanyag:Barokk temetőkápolna egyhajós, félkörzáródású szentéllyel, huszártoronnyal. Alsó szintjén 8 fülke sírbolt van.
1774-ben építtette a nagykállói gróf Kállay János császári és királyi tanácsos.

A szabad királyi városi rang törvénybe iktatására azzal a feltétellel került sor, ha Debrecen a reformáció következtében a városban megszűnt római katolikus egyháznak ismét helyet ad. A magisztrátus 1716. április 27-én jelölt ki telket a Szent Anna templomnak és a temetkezési helyet a katolikusok számára.

A város 1932. július 15-én bezáratta a város valamennyi temetőkertjét és megnyitotta az új köztemetőt.

A régi katolikus temetőt elhanyagolták, a kápolna a II. világháborúban megsérült. 1965-ben állították helyre, a régi sírkövekből kőtárat alakítottak ki körülötte.

Az örökös használati joggal rendelkező debreceni római katolikus egyház a város támogatásával 2004-ben hozta mai állapotába és további megóvása érdekében körbe is kerítette. A hívek hosszú idő után szentmisén is imádkozhatnak elhunyt hozzátartozóikért november 2-án.
  
Beküldve:2010-07-13 08:24

Beküldte:jolanda48
E-mail:-
Megye:Hajdú-Bihar
Település:Debrecen
Utca:Attila tér 1.
Templom neve:Istenszülő oltalma görög katolikus templom
Felekezet:görög katolikus
  
Ismeretanyag:Ferenc József 1890-es debreceni látogatása után – amikor a király megjegyezte, hogy az előtte tisztelgő papok között nincs görög-katolikus! – a város törvényhatósági közgyűlése kimondta, hogy hajlandó segélyezni a görög katolikus egyházat.
Húsz évvel a királyi látogatás után (!) 1910. május 22-én szentelték fel a a bizánci építészet hagyományaira utaló, eklektikus stílusú, görög kereszt alaprajzú templomot, amelyet Bobula János budapesti építész tervezett. Érdekessége, hogy az épület szerkezeti megoldása miatt nincs benne ikonosztáz.
A templom egyetlen harangját, a Szent Mihály főangyal tiszteletére szentelt nagyharangot 1909-ben öntötte Seltenhofer Frigyes Fiai Sopronban. Feliratának részlete: "ÖNTETETT NÉHAI POLGÁR GYÖRGY MIHÁLY ÉS NEJE NAGY ZSUZSANNA ADOMÁNYÁBÓL
  
Beküldve:2010-07-19 14:10

Beküldte:nb1b
E-mail:oficiel@gmail.com
Megye:Hajdú-Bihar
Település:Debrecen
Utca:Komáromi Csipkés György tér 5.
Templom neve:Debrecen-Szabadságtelepi Református Templom
Felekezet:református
  
Ismeretanyag:http://www.szabadsagtelepiref.hu/gyulekezet/bemutatkozas
  
Beküldve:2012-11-05 21:11

Beküldte:jolanda48
E-mail:jolanda48@gmail.com
Megye:Hajdú-Bihar
Település:Debrecen
Utca:Szepesi u. 63.
Templom neve:Debrecen-Tégláskerti Református Missziói Egyházköz
Felekezet:református
  
Ismeretanyag:http://szakralis.wordpress.com/2010/04/15/debrecen-teglaskert-reformatus-misszioi-egyhazkozseg-temploma-2005/
  
Beküldve:2013-04-30 09:17

Beküldte:jolanda48
E-mail:jolanda48@gmail.com
Megye:Hajdú-Bihar
Település:Debrecen
Utca:Vak Bottyán u. 24-46.
Templom neve:Debrecen Csapókerti Szent Péter és Pál Görög Katol
Felekezet:görögkatolikus
  
Ismeretanyag:Ferenc József 1890-es látogatása után – amikor a király megjegyezte, hogy az előtte tisztelgő papok között nincs görög-katolikus! – az elöljáróság engedélyezte Debrecenben a görög-katolikus egyház megtelepedését.

1910-ben épült meg az első templomuk az Attila téren.

Az egyház legújabb kori történetének jeles eseménye, hogy a Veres Péter kertben Dr. Keresztes Szilárd megyéspüspök 2001-ben önálló egyházközséget alapított és felépült a város második görög katolikus temploma Szent Péter és Pál főapostolok tiszteletére.
  
Beküldve:2016-06-30 08:18

Beküldte:jolanda48
E-mail:jolanda48@gmail.com
Megye:Hajdú-Bihar
Település:Debrecen
Utca:Vak Bottyán u. 24-46.
Templom neve:Debrecen Csapókerti Szent Péter és Pál Görög Katol
Felekezet:görögkatolikus
  
Ismeretanyag: Dr. Keresztes Szilárd megyéspüspök 2001-ben önálló egyházközséget alapított és felépült Debrecen második görög katolikus temploma Szent Péter és Pál főapostolok tiszteletére.
  
Beküldve:2016-06-30 08:19

Beküldte:jolanda48
E-mail:jolanda48@gmail.com
Megye:Hajdú-Bihar
Település:Debrecen
Utca:Árpád tér 1.
Templom neve:Árpád téri Református Egyházközség temploma.
Felekezet:református
  
Ismeretanyag:"Régen feltett szándékom, hogy földi javaimból – melyeket a jó Isten igyekezetem és szorgalmam után megáldott, egy részt vallásos célra fordítok. ...éppen ma (1873. szept. 14.) száz éve született atyám, Vecsey József iránti fiúi kegyeletből e napot választom említett szándékom megvalósítására. Ennek folytán nőm, Bruckner Karolinával egyetértésben, Debrecenben a Csapó-utcai sorompónál fekvő … tíz hold majorsági birtokomat ... egy szél- és egy olajmalom épületeivel együtt, ezennel örök tulajdonul a debreceni h.h. Egyháznak adom, ajándékozom az alábbi megnevezendő célra ... Azon összegből, mely ... ezeknek eladási árából bejövend, építtessék a Csapó utca végén ... egy kisebbszerű, de csinos templom ... s ennek belsejében, de nem első tekintetre szembeötlő helyen egy márvány táblácskára vésettesék fel, hogy a templom Vecsey Imre és Bruckner Karolina házastársak alapítványából épült..." (idézet Vecsey Imre adományleveléből)

A neoromán stílusú, magyaros díszítésű eklektikus templom alapkövét 1911. május 15-én helyezték el. Az építést, - amelyhez Debrecen város 1.000.000 téglát adományozott - Tóásó Pál tervei szerint Kallós Adolf és Koch Rudolf budapesti vállalkozók végezték. Az ornamens díszítések Somogyi Sándor debreceni, a kőfaragó munkák Beck Sámuel erdőbényei mesterek munkái. A szószéket, padokat, karzatokat, az úrasztalát Pavlovics Lajos egri mester készítette.
1914. jan. 18-án, a felszentelésen jelen volt családjával az adományozók fia, Vecsey Zoltán is.

A teret 1898-ban a millennium tiszteletére nevezték el Árpád-térnek.

A II. világháborús sérülések javítása során a templom az eredeti kváderezett, rusztikus homlokzat helyett sima homlokzatot kapott, a színes üvegablakokat egyszerű üveggel pótolták.

A templom mára erősen leromlott állapotban van, teljes felújításra szorulna.
Pályázati forrásokból 2015-ben a fő- és a két óratorony felújítása történt meg.
  
Beküldve:2016-06-30 08:40

Beküldte:jolanda48
E-mail:jolanda48@gmail.com
Megye:Hajdú-Bihar
Település:Debrecen
Utca:Borbíró tér 9.
Templom neve:Megtestesülés plébánia
Felekezet:római katolikus
  
Ismeretanyag:Reszler Antal tervei szerint 2000-ben építette Prostyák Sándor.

A plébánia egy többfunkciós közösségi házként szolgál, ifjúsági irodát, plébániai irodát működtet, illetve nagyobb közösségi összejövetelekre is alkalmas.
  
Beküldve:2016-06-30 18:26

Beküldte:jolanda48
E-mail:jolanda48@gmail.com
Megye:Hajdú-Bihar
Település:Debrecen
Utca:Mikes Kelemen u. 31,
Templom neve:Jézus Szíve templom
Felekezet:római katolikus
  
Ismeretanyag:A debreceni Vagongyárat (MÁV Járműjavító Üzem) 1898-ban alapították, egyike volt az ország 16 önálló vasúti javító főműhelyének.
A Debrecenbe „bevándorló” munkások a külvárosokban, többségében a Nyilastelepen és a Csapókertben laktak.
A 20. sz. harmincas éveiben több templom is épült ezekben a városrészekben.

A Csapókertben 1928-tól tartottak katolikus szentmiséket az iskolakápolnában. Lindenberger János plébános kezdeményezésére – Kummergruber Emil piarista tanár vezetésével – 1935-ben kezdődött a templom építése.
A kezdeti tervek szerint kis kápolnának indult, de a hívek áldozatkészségének eredményeképpen 700 lelket befogadó templom lett belőle. A terveket készítette és az építést vezette Jost Ferenc.
Jézus Szíve tiszteletére szentelték 1936. jún. 14-én.
  
Beküldve:2016-06-30 18:30

Beküldte:jolanda48
E-mail:jolanda48@gmail.com
Megye:Hajdú-Bihar
Település:Debrecen
Utca:Mikes Kelemen u. 31,
Templom neve:Jézus Szíve templom
Felekezet:római katolikus
  
Ismeretanyag:A Csapókertben 1928-tól tartottak katolikus szentmiséket az iskolakápolnában. Lindenberger János plébános kezdeményezésére – Kummergruber Emil piarista tanár vezetésével – 1935-ben kezdődött a templom építése.
A kezdeti tervek szerint kis kápolnának indult, de a hívek áldozatkészségének eredményeképpen 700 lelket befogadó templom lett belőle. A terveket készítette és az építést vezette Jost Ferenc.
Jézus Szíve tiszteletére szentelték 1936. jún. 14-én.
  
Beküldve:2016-06-30 18:32

Beküldte:jolanda48
E-mail:jolanda48@gmail.com
Megye:Hajdú-Bihar
Település:Debrecen
Utca:Bartók Béla út 1.
Templom neve:Mester utcai Református templom
Felekezet:református
  
Ismeretanyag:Az egykor Debrecent övező palánk Mester utcai kapuján kívül, a Csigekertben, magyaros-eklektikus stílusú, református templom áll. 1939-ben épült, Csanak József tervei szerint.
Tóth Lajos presbiter, debreceni kályhásmester adományából indult meg az építkezés.
A kereszt a reformáció után a római és a görög egyház általánosan ismert – megkülönböztető – szimbólumává vált, református templomokban nem látható.
Tóth Lajos azt kívánta, legyen kereszt a templomban, ezért hogy minden kívánalomnak eleget tegyen, Csanak József latin kereszt alakú templomot épített.
A déli saroknál álló torony falazott része 21 méter, kettős sisakja további 19 méter.
  
Beküldve:2016-06-30 18:41

Beküldte:jolanda48
E-mail:jolanda48@gmail.com
Megye:Hajdú-Bihar
Település:Debrecen
Utca:Hatvan u. 24.
Templom neve:Debreceni Unitárius Egyházközség temploma
Felekezet:unitárius
  
Ismeretanyag:https://debreceniunitariusegyhazkozseg.wordpress.com/tortenet/egyhazkozsegi-tortenet/149-2/
  
Beküldve:2016-07-01 19:18

Beküldte:jolanda48
E-mail:jolanda48@gmail.com
Megye:Hajdú-Bihar
Település:Debrecen
Utca:Késmárk u. 7,
Templom neve:Szent Háromság templom
Felekezet:ortodox keresztény (pravoszláv)
  
Ismeretanyag:A Magyarországon élő ortodox görögkeleti vallású lakosság döntő része az 1920-as évekre teljesen elmagyarosodott. Az istentiszteletek nyelve mégis a görög maradt és a felsőbb egyházi hatóságok nem is támogatták az önálló magyar egyházközségek működését. Ügyük 1949-ben rendeződött, amikor a Moszkvai Patriarchátus joghatósága alá fogadta őket - ekkor vált lehetővé a magyar nyelv liturgikus használata.
Az ortodox keresztény egyház hívei a középkortól jelen vannak Debrecenben is, számuk az I. világháború után tovább gyarapodott, a városban két helyen is volt kis kápolnájuk. Ez az első önálló templomuk, 2012-ben, egy melléképületből alakították ki. A kupola Fedák Iván és felesége Petrinku Szvetlana, valamint a debreceni hívek adományából készült.
A hívek magyar, görög, orosz, ukrán, bolgár, örmény, stb nemzetiségűek, ezért az istentiszteletek nyelve magyar, görög, és egyházi szláv.
  
Beküldve:2016-07-10 07:28

Beküldte:jolanda48
E-mail:jolanda48@gmail.com
Megye:Hajdú-Bihar
Település:Debrecen
Utca:Holló László sétány
Templom neve:Szent Család templom
Felekezet:római katolikus
  
Ismeretanyag:A Debrecent övező kertségek között az egyik legrégebbi a város délnyugati részén fekvő Tócóskert.
Az 1980-as években a Tócó patak mentén egy 6300 lakásból álló lakótelep épült, ahol kb. 40 ezer ember él. 1991-től a szentmiséket a lakótelep egyik házának földszintjén kialakított Szent Család kápolnában tartották.
1996-98 között épült fel az egyházközségi épületegyüttes. A munkálatokat Fodor András provikárius irányította, a tervező Kőszeghy Attila mérnök, a kivitelező Nagy József építési vállalkozó. Az építkezés költségeit a Debrecen–Nyíregyházi Egyházmegye biztosította, külföldi segélyek felhasználásával.
A Szent Család tiszteletére épült templomot 1998. augusztus 15-én szentelték fel.
  
Beküldve:2017-01-04 18:19

Beküldte:jolanda48
E-mail:jolanda48@gmail.com
Megye:Hajdú-Bihar
Település:Debrecen
Utca:Egyetem tér 2.
Templom neve:Egyetemi templom
Felekezet:református
  
Ismeretanyag:A debreceni egyetem 1932-ben átadott főépülete mellett 1939-42 között épült az Egyetemi templom, hogy az egyetemi gyülekezet és a nagyerdei református gyülekezet otthonául szolgáljon és a teológiai oktatás gyakorlótemploma legyen. Tervezője Borsos József, Debrecen főépítésze, akinek tervei szerint több mint 25 éven át épült és fejlődött a város. Ez a templom volt az utolsó nagyobb tervezése. Sok kötöttséggel nézett szembe, pl. az egyetem német barokk homlokzatához kellett "hangolnia és vakolnia" valamint az utcafronttól hátrább építettek, hogy két óriási tölgyfát megmentsenek a kivágástól.
A templomot 1939-ben kezdték építeni és 1942-ben szentelték fel. Belsejét Haranghy Jenő virágdíszes, kazettás mennyezete és 35 színes üvegablaka díszítette, ezekből három átvészelte a II. világháborút.
Az épület az 1970-es években elveszítette egyházi funkcióját - az egyetem zenei könyvtára majd a számítóközpontja volt itt - gyülekezete Nagyerdei Református Gyülekezet néven a Bolyai utcai templomban működik.
Az egyház 2006 végén vehette újra birtokba a templomot, amely ma az Egyetemi Gyülekezet otthona.
  
Beküldve:2018-05-07 19:13

www.interword.hu
www.interword.hu