Hobol
Beküldte:Levi
E-mail:gyula.lazar@aok.pte.hu
Megye:Baranya
Település:Hobol
Utca:Dobó u
Templom neve:-
Felekezet:Református
  
Ismeretanyag:Szigetvártól 3 km-re D-re fekvő település a Zselic déli peremén. A templom az utca elején a keleti oldalon, szabadon áll (É: 46.02431º, K: 17.77747º, tszm: 107 m). Tornya a főbejárattal Ny-ra néz, fedetlen mellékbejárata a déli fal hátsó részén nyílik. A födém téglaboltozat. Építésének ideje: 1800. 1976-ban tatarozták. A 30 m magas tornyot tűzkár miatt 1948-ban újjáépítették (Köő László lelkész közlése). Méretek: 18x6,5 m (104 m2), a párkány magassága 7 m. Az ülőhelyek száma 150+10 a két oszlopra támaszkodó fa karzaton. A szószék téglából és fából készült a fa padokkal együtt 1942-ben. Az úrasztala öntöttvas lábon álló, téglalap alakú márványlap, lekerekített sarkokkal, 1915-ből. Reformáció emléktábla van. Hangszerek: 1905-ben készült egymanuálos, 6 regiszteres, átalakított Angster orgona (op. 498b). Szívós rendszerű kétsípsoros Angster harmónium.
Harangok: 389 kg. (Szlezák László: rendelési könyv). Felirata: Emlékezzetek, kik szavamat halljátok / S a nagy háborúban élve maradtatok / Elesett hőseinkre, kik már elporladtak / S családjuk körébe vissza nem juthattak / Egy szívvel, lélekkel kérjük az ég Urát / Adjon hőseinknek boldog feltámadást / Az élőknek erőt, reményt, kitartást / Hogy visszaszerezhessék a szép magyar hazát. / Isten dicsőségére és a világháborúban elesett hősök emlékére öntette a hoboli ref. egyház az Úr 1930 évében / Öntötte Szlezák László harangöntő Magyarország aranykoszorús mestere Budapest. (Kérdőív, 1958). Kisharang: 164 kg, Harangművek Rt. Felirata: Isten tiszteletére a hoboli reform. egyház 1922 évben. (Kérdőív, 1958).
Fotó: 2009. ápr. 4.

  
Beküldve:2012-08-08 18:19

www.interword.hu
www.interword.hu