Ibafa
Beküldte:UtóPista
E-mail:utopista@gmail.com
Megye:Baranya
Település:Ibafa
Utca:Kossuth Lajos
Templom neve:Szent háromság
Felekezet:Katolikus
  
Ismeretanyag:Az idő vas foga nem kímélte a templomtornyot, s annak homlokzatát sem.

De a híres nyelvtörő mondóka nem veszít a fényéből:
"Az ibafai papnak fapipája van,
Mert az ibafai papi pipa papi fapipa.

Az ibafai papnak mindene a fapipája,
Doktora és Patikája az a pipaszár.

Tél vagy nyár, hogy nem unja már
Mindig ott a szájában a hosszú pipaszár.

Tehát az ibafai papnak fapipája van,
Ezért az ibafai papi pipa papi fapipa."

[ http://www.fotomedia.hu/index.php?szoveg=szoveg/sajtoszemle/cikk22.txt ]
  
Beküldve:2005-09-20 19:57

Beküldte:UtóPista
E-mail:utopista@gmail.com
Megye:Baranya
Település:Ibafa
Utca:Kossuth Lajos
Templom neve:Szent háromság
Felekezet:Katolikus
  
Ismeretanyag:A templom karzata alatt jobb kéz felöl található Mária-szentély.
  
Beküldve:2005-09-20 21:06

Beküldte:UtóPista
E-mail:utopista@gmail.com
Megye:Baranya
Település:Ibafa
Utca:Kossuth Lajos
Templom neve:Szent háromság
Felekezet:Katolikus
  
Ismeretanyag:A karzat előtt baloldalt látható a Magyarok Nagyasszonya mellékoltár.
Történet:
2004-02-19
Ibafán, a templomban lévő Magyarok Nagyasszonya mellékoltárt rendszeresen gondozzák Gyűrűfű egykori elvándorolt lakói. Ünnepi alkalomkor legkevesebb 40 elszármazott keresi fel az elhalt településről behozott oltárhelyet. A hívek szeretnék elérni, hogy a hiányzó oltáralj, amely most Almamelléken található, minél előbb Ibafára kerüljön.

[ http://ibafa.dunantulinaplo.hu/index.php3?apps=rolunk ]
  
Beküldve:2005-09-20 21:11

Beküldte:UtóPista
E-mail:utopista@gmail.com
Megye:Baranya
Település:Ibafa
Utca:Kossuth Lajos
Templom neve:Szent háromság
Felekezet:Katolikus
  
Ismeretanyag:A mellékoltárral átellenben a padok mögött áll Szent Vendel szobra. Tekintete az érkező hívekre és látogatókra vetül.
  
Beküldve:2005-09-20 21:19

Beküldte:UtóPista
E-mail:utopista@gmail.com
Megye:Baranya
Település:Ibafa
Utca:Kossuth Lajos
Templom neve:Szent háromság
Felekezet:Katolikus
  
Ismeretanyag:A főbejárat utáni bal oldali falfülke freskója Szent Pétert ábrázolja.
  
Beküldve:2005-09-20 21:22

Beküldte:UtóPista
E-mail:utopista@gmail.com
Megye:Baranya
Település:Ibafa
Utca:Kossuth Lajos
Templom neve:Szent háromság
Felekezet:Katolikus
  
Ismeretanyag:A főbejárat utáni jobb oldali falfülke freskója Szent Pált ábrázolja.
  
Beküldve:2005-09-20 21:24

Beküldte:UtóPista
E-mail:utopista@gmail.com
Megye:Baranya
Település:Ibafa
Utca:Kossuth Lajos
Templom neve:Szent háromság
Felekezet:Katolikus
  
Ismeretanyag:A főbejárati falfülkék freskói között, a boltozaton Szent Mórt ábrázolás látható.
  
Beküldve:2005-09-20 21:27

Beküldte:UtóPista
E-mail:utopista@gmail.com
Megye:Baranya
Település:Ibafa
Utca:Kossuth Lajos
Templom neve:Szent háromság
Felekezet:Katolikus
  
Ismeretanyag:A hajó egyik sérült boltozat-mezejében koszorúba foglalva Mária kis Jézussal ölében, s mellettük József látható.
  
Beküldve:2005-09-20 21:34

Beküldte:UtóPista
E-mail:utopista@gmail.com
Megye:Baranya
Település:Ibafa
Utca:Kossuth Lajos
Templom neve:Szent háromság
Felekezet:Katolikus
  
Ismeretanyag:A hajó egy másik sérült téglaboltozatán Jézus alakja magasodik Ibafa település és környezetének ábrázolása fölé, mellettük jobb kéz felöl világháborús bombázási jelenet, bombázok és pusztításuk martalékai.
  
Beküldve:2005-09-20 21:41

Beküldte:UtóPista
E-mail:utopista@gmail.com
Megye:Baranya
Település:Ibafa
Utca:Kossuth Lajos
Templom neve:Szent háromság
Felekezet:Katolikus
  
Ismeretanyag:A hajó harmadik még csak repedezett téglaboltozatán Jézus áldást adó alakja a központi téma, Ő magasodik Ibafa és szomszédos településeinek ábrázolása fölé.
  
Beküldve:2005-09-20 21:45

Beküldte:UtóPista
E-mail:utopista@gmail.com
Megye:Baranya
Település:Ibafa
Utca:Kossuth Lajos
Templom neve:Szent háromság
Felekezet:Katolikus
  
Ismeretanyag:A templom hiányzó karzata a főbejárat felé tekintve. Az első boltozaton tehát az említett világháborús bombázásokra emlékeztető freskó, Jézus patrónussal. A békétlenséget távoltartó, erőszakot tagadó-mozdulatú bal karjának emelésével.
  
Beküldve:2005-09-20 21:52

Beküldte:UtóPista
E-mail:utopista@gmail.com
Megye:Baranya
Település:Ibafa
Utca:Kossuth Lajos
Templom neve:Szent háromság
Felekezet:Katolikus
  
Ismeretanyag:Az főoltár melletti jobboldali, íveszáródású freskó. A téma gondolat világa feltételezhetően Szent Istváni, vagy értelmezhető, mint Szűz Mária Jézussal a karján. Mellettük királyok adományozó mozdulatokkal, egy főpap imádkozva. A háttérben a hegyek bércei felett angyalok jelennek meg. Az alakok fejét glória övezi.
  
Beküldve:2005-09-20 22:08

Beküldte:UtóPista
E-mail:utopista@gmail.com
Megye:Baranya
Település:Ibafa
Utca:Kossuth Lajos
Templom neve:Szent háromság
Felekezet:Katolikus
  
Ismeretanyag:A főoltár is kissé megviselt, ahogy maga a templom is.
Az oltár szentképén mennybéli jelenet, a szemlélőnek baloldalt Jézus kereszttel a kezében mellette jobbra az Úristen látható.
  
Beküldve:2005-09-20 22:13

Beküldte:UtóPista
E-mail:utopista@gmail.com
Megye:Baranya
Település:Ibafa
Utca:Kossuth Lajos
Templom neve:Szent háromság
Felekezet:Katolikus
  
Ismeretanyag:A templom belső tere. Felújítás előtti állapotok.
  
Beküldve:2005-09-20 22:17

Beküldte:UtóPista
E-mail:utopista@gmail.com
Megye:Baranya
Település:Ibafa
Utca:Kossuth Lajos
Templom neve:Szent háromság
Felekezet:Katolikus
  
Ismeretanyag:Mivel Ibafán is dombra épült a templom a talajmozgások is károkat okozhattak az épületben.
A felújító munkálatok során vasbeton pillérekkel, és az épületen körbe futó alsó- és felső vasbeton koszorús merevítéssel erősítették meg a térelhatároló falakat. A korábbi templom-belsőt ábrázoló fotókon vonóvasas merevítés fedezhető fel.
  
Beküldve:2005-09-20 22:25

Beküldte:UtóPista
E-mail:utopista@gmail.com
Megye:Baranya
Település:Ibafa
Utca:Kossuth Lajos
Templom neve:Szent háromság
Felekezet:Katolikus
  
Ismeretanyag:A fokozatos felújítás első lépése a beázás megszüntetése. Új tetőszerkezet másfél évvel ezelőtt került a templomra.
  
Beküldve:2005-09-20 22:28

Beküldte:UtóPista
E-mail:utopista@gmail.com
Megye:Baranya
Település:Ibafa
Utca:Kossuth Lajos
Templom neve:Szent háromság
Felekezet:Katolikus
  
Ismeretanyag:A templom bejárata előtt vegyes falazatú támfalba épített feszület, a falu főtere felé néz.
  
Beküldve:2005-09-20 22:31

Beküldte:UtóPista
E-mail:utopista@gmail.com
Megye:Baranya
Település:Ibafa
Utca:Kossuth Lajos
Templom neve:Szent háromság
Felekezet:Katolikus
  
Ismeretanyag:Az Ibafai katolikus templom látványa a Kossuth L. utcából.
  
Beküldve:2005-09-20 22:34

Beküldte:UtóPista
E-mail:utopista@gmail.com
Megye:Baranya
Település:Ibafa
Utca:Kossuth Lajos
Templom neve:Szent háromság
Felekezet:Katolikus
  
Ismeretanyag:Az templom mellett a parókia is a temploméval azonos, új tetőhéjalást kapott.
  
Beküldve:2005-09-20 22:37

Beküldte:UtóPista
E-mail:utopista@gmail.com
Megye:Baranya
Település:Ibafa
Utca:Kossuth Lajos
Templom neve:Szent háromság
Felekezet:Katolikus
  
Ismeretanyag:Az templom és parókia együttese a gondozott környezetben.
  
Beküldve:2005-09-20 22:39

Beküldte:UtóPista
E-mail:utopista@gmail.com
Megye:Baranya
Település:Ibafa
Utca:Kossuth Lajos
Templom neve:Szent háromság
Felekezet:Katolikus
  
Ismeretanyag:Elmúlt évi történések Ibafán, a katolikus templomnál, kronológikusan.

2004-01-22
Ibafán befejeződött a templom tetőszerkezetének átalakítása. A Templomért Alapítvány a faluból elszármazottaktól kapott adományokból és önkormányzati hozzájárulásból teremtette elő a felújítás költségeit. A templom tetejének jelentős része kapott új burkolatot, a gyűjtést és a munka egy részét is Tégény Béláné nyugalmazott vezető óvónő szervezte.
2004-03-22
Ibafán a templom megóvásáért szervezett alapítvány javára nemcsak helyi, de mintegy 30 elszármazott család is adott pénzadományt jelentős összegben. Az egykori ibafaiak ma főként Pécsett és Szentlőrincen laknak. Kiemelkedik az említettek közül a több tízezer forintos juttatásával a horváthertelendi eredetű, most Németországban élő Wolf János.

2004-06-01
Az Ibafai Templom Közalapítvány javára több mint félszáz résztvevő nyújtott át pénzadományt a kuratórium tagjainak az elszármazottak legutóbbi, immár V. találkozóján. A 10 éve létező alapítványt ezúttal főként pécsiek és szentlőrinciek segítették. Nagy szükség van a pénzre, hogy minél előbb hozzáfoghassanak a torony lemezborításának javításához.

2004-06-14
Ibafán nemrég tartották a templom névadójának, Szent Háromságnak a búcsúját. Az eseményről huszonöt hagyománytisztelő családban emlékeztek meg. Szentmisét is tartottak az ő részvételükkel. Körhintás, sátras utcai búcsúrendezvény most már nincs. Legutoljára negyed évszázada ünnepeltek még így, amikor Almamellékről, Csebényből, Horváthertelendről, Korpádról is jöttek vendégek, muzsikával pedig Dinnyeberkibe való cigányok szolgáltak.

2004-09-03
Ibafán javítják és átalakítják a templomtető szerkezetét, új, látványos, piros cserepeket tesznek fel, a rekonstrukcióhoz az önkormányzat is hozzájárul.

2004-10-07
Ibafa Felújítják a parókia épületének tetőszerkezetét, a nemrégiben megkezdett beruházást még ebben az évben befejezik. A rekonstrukcióhoz a pécsi püspökség és az Ibafai templomért Alapítvány járult hozzá.

Településtörténet:

Az ismeretlen ismerős, Ibafa

http://www.fotomedia.hu/index.php?szoveg=szoveg/sajtoszemle/cikk22.txt
  
Beküldve:2005-09-20 22:43

www.interword.hu
www.interword.hu