Kiscell
Beküldte:FME - FGyJ
E-mail:-
Megye:Vas
Település:Kiscell
Utca:-
Templom neve:Nagyboldogasszony-kegytemplom
Felekezet:r. kat.
  
Ismeretanyag:Kiscell a mai Celldömölk egyik központi része (a város öt hajdani falu egyesülésével jött létre).
  
Beküldve:2008-08-01 14:20

Beküldte:FME - FGyJ
E-mail:-
Megye:Vas
Település:Kiscell
Utca:-
Templom neve:Nagyboldogasszony-kegytemplom
Felekezet:r. kat.
  
Ismeretanyag:Az ellenreformáció idején nagy erővel támad fel újra a Mária-kultusz, s alakulnak kongregációk, épülnek új templomok, keletkeznek új búcsújáróhelyek.
Ennek a rajongó és építő vallásosságnak köszönheti létezését a csodatévő Mária-képéről híressé vált búcsújáróhely, Kismáriacell.
  
Beküldve:2008-08-01 14:21

Beküldte:FME - FGyJ
E-mail:-
Megye:Vas
Település:Kiscell
Utca:-
Templom neve:Nagyboldogasszony-kegytemplom
Felekezet:r. kat.
  
Ismeretanyag:A kegyhelynek előzménye is volt: a dömölki apátságban őriztek egy csodatévő Mária-szobrot, amelyet a török elől a Csallóközbe, Dienesdre menekítettek.

A kegyhely újbóli felvirágoztatása a 18. sz. első felében Koptik Odó apát érdeme volt.
  
Beküldve:2008-08-01 14:28

Beküldte:FME - FGyJ
E-mail:-
Megye:Vas
Település:Kiscell
Utca:-
Templom neve:Nagyboldogasszony-kegytemplom
Felekezet:r. kat.
  
Ismeretanyag:1739-ben nevezték ki dömölki apáttá. Elkészíttette és magával hozta Dömölkre a Nagy-Máriacelli kegyszobor mását. Deszkából szerény kápolnát épített, melyben a Mária-szobrot helyezte el, melléje egy kis kunyhót saját részére, majd kutat ásatott.
  
Beküldve:2008-08-01 14:29

Beküldte:FME - FGyJ
E-mail:-
Megye:Vas
Település:Kiscell
Utca:-
Templom neve:Nagyboldogasszony-kegytemplom
Felekezet:r. kat.
  
Ismeretanyag:Egy balesetet szenvedett kútásó csodás gyógyulásának híre messze földön elterjedt, fellendült a kegyhely látogatottsága.

Ez arra késztette Koptik Odót, hogy új templomot építsen.
  
Beküldve:2008-08-01 14:31

Beküldte:FME - FGyJ
E-mail:-
Megye:Vas
Település:Kiscell
Utca:-
Templom neve:Nagyboldogasszony-kegytemplom
Felekezet:r. kat.
  
Ismeretanyag:Az építést 1747 tavaszán kezdték el, és a következő esztendő őszén már állt az új templom, benne a kápolna a kegyszobor részére.
1748. szeptember 15-én ezrek kíséretével vitték át a kegyszobrot az új templomba, a végleges helyére.
  
Beküldve:2008-08-01 14:33

Beküldte:FME - FGyJ
E-mail:-
Megye:Vas
Település:Kiscell
Utca:-
Templom neve:Nagyboldogasszony-kegytemplom
Felekezet:r. kat.
  
Ismeretanyag:
  
Beküldve:2008-08-01 14:34

Beküldte:FME - FGyJ
E-mail:-
Megye:Vas
Település:Kiscell
Utca:-
Templom neve:Nagyboldogasszony-kegytemplom
Felekezet:r. kat.
  
Ismeretanyag:
  
Beküldve:2008-08-01 14:35

Beküldte:FME - FGyJ
E-mail:-
Megye:Vas
Település:Kiscell
Utca:-
Templom neve:Nagyboldogasszony-kegytemplom
Felekezet:r. kat.
  
Ismeretanyag:
  
Beküldve:2008-08-01 14:35

Beküldte:FME - FGyJ
E-mail:-
Megye:Vas
Település:Kiscell
Utca:-
Templom neve:Nagyboldogasszony-kegytemplom
Felekezet:r. kat.
  
Ismeretanyag:
  
Beküldve:2008-08-01 14:35

Beküldte:FME - FGyJ
E-mail:-
Megye:Vas
Település:Kiscell
Utca:-
Templom neve:Nagyboldogasszony-kegytemplom
Felekezet:r. kat.
  
Ismeretanyag:(Itt élt 1725-től 1737-ig Lancsics Bonifác bencés szerzetes, akinek nevéhez fűződik a mindmáig ismert himnusz, amely az ő megfogalmazásában a következőképpen olvasható:

"Boldogasszony Anyánk, régi nagy Pátrónánk,
Nagy inségben lévén így szólamlik hazánk:
Magyar országrul, Pannóniárul,
Ne feledkezzél el árva magyarokrul."
  
Beküldve:2008-08-01 14:38

www.interword.hu
www.interword.hu