Kisdobsza
Beküldte:FME - FGyJ
E-mail:-
Megye:Baranya
Település:Kisdobsza
Utca:-
Templom neve:Református templom
Felekezet:református
  
Ismeretanyag:Első említése 1277-ben, királynői birtok. A kora középkorban egy Dobsza állt.
A tatárjárást követően két helyen alapított falut a lakosság, ezek elkülönülése a hódoltság idején erősödött fel, amikor a reformátusok a mai Kisdobszára húzódtak, míg a katolikusok inkább Nagydobszára
  
Beküldve:2008-01-31 13:53

Beküldte:FME - FGyJ
E-mail:-
Megye:Baranya
Település:Kisdobsza
Utca:-
Templom neve:Református templom
Felekezet:református
  
Ismeretanyag:A török hódoltság idején folyamatosan lakott hely volt. A 17. században a magyar lakosság mellett délszlávok is megjelentek.
  
Beküldve:2008-01-31 13:55

Beküldte:FME - FGyJ
E-mail:-
Megye:Baranya
Település:Kisdobsza
Utca:-
Templom neve:Református templom
Felekezet:református
  
Ismeretanyag:A református templom 1860-ban épült.
  
Beküldve:2008-01-31 13:56

Beküldte:FME - FGyJ
E-mail:-
Megye:Baranya
Település:Kisdobsza
Utca:-
Templom neve:Református templom
Felekezet:református
  
Ismeretanyag:
  
Beküldve:2008-01-31 13:57

Beküldte:FME - FGyJ
E-mail:-
Megye:Baranya
Település:Kisdobsza
Utca:-
Templom neve:Református templom
Felekezet:református
  
Ismeretanyag:
  
Beküldve:2008-01-31 13:57

Beküldte:Levi
E-mail:-
Megye:Baranya
Település:Kisdobsza
Utca:Fő u.
Templom neve:-
Felekezet:Református
  
Ismeretanyag:Zselici kis falu Szigetvártól 10 km-re Ny-ra. A 6. sz. főút két részre osztja.
A templom a déli falurészben van a Fő u. keleti oldalán téglafal mögött, kerttel körülvéve. Főbejárata a Ny-i homlokzat elé lépő torony alatt van, a mellékbejárat a hajó déli oldalán lévő cinteremből nyílik. A födém boltozatos. A templom előtt közös I. és II. világháborús emlékmű áll, rajta 11+4 név olvasható. 1850-ben épült, utoljára 1975-ben tatarozták.
Méretek: 22x12 m (264 m2), a párkány magassága 11 m. Az ülőhelyek száma 160+50 a karzaton. A szószék és az úrasztala fából készült.
Hangszere fúvós rendszerű, egysípsoros harmónium (Julius Gua, Presov).
Harangok: 400 kg. Felirata: Jertek örvendjünk mindnyájan az Urban mi kősziklánkban./ E harangot a kisdobszai reform. egyházközség csináltatta a háboruba elvitt harangja helyébe/1925. szeptember 15. én/ Öntötték: Seltenhofer Frigyes fiai harangöntő-gyárában Sopronban. 4846. sz. A harangot babérkoszorús Kossuth címer díszíti. (Köő László lelkész közlése). Kisharang: 150 kg. Felirata azonos a nagyharangéval, száma 4847. (Harangok tömege: Kovács E., 1982). Stílus: késő klasszicista.
GPS - É: 46.02656º, K: 17.65555, tszm: 125 m. Fotó: 2009. júl. 19.
(Forrás: Lázár Gy. Levente: Református templomok Baranyában, 61. o. Magánkiadás, Pécs, 2011).

  
Beküldve:2017-04-17 20:00

www.interword.hu
www.interword.hu