Meszlen
Beküldte:FME - FGyJ
E-mail:-
Megye:Vas
Település:Meszlen
Utca:-
Templom neve:Bűn nélkül fogantatott Szűz Mária-templom
Felekezet:r. kat.
  
Ismeretanyag:Első ízben 1255-ben fordul elő a falu neve. Árpád-kori római katolikus, Szűz Mária titulusú műemléktemploma ennél jóval korábbi alapítású. Nyugat-Dunántúl egyik legérdekesebb és legértékesebb falusi temploma.
  
Beküldve:2009-07-06 21:08

Beküldte:FME - FGyJ
E-mail:-
Megye:Vas
Település:Meszlen
Utca:-
Templom neve:Bűn nélkül fogantatott Szűz Mária-templom
Felekezet:r. kat.
  
Ismeretanyag:A település közepén álló templom csak 1430-ban bukkan fel oklevélben, de az utóbbi évtizedekben feltárt részletei alapján már bizonyosan elkészült a XIII. század felére.
Alaprajzát az teszi érdekessé, hogy egyetlen, szentélyszűkület nélküli hajójához észak felől egy kicsiny – félköríves záródású kápolnára emlékeztető formájú – mellékszentély kapcsolódik.
  
Beküldve:2009-07-06 21:11

Beküldte:FME - FGyJ
E-mail:-
Megye:Vas
Település:Meszlen
Utca:-
Templom neve:Bűn nélkül fogantatott Szűz Mária-templom
Felekezet:r. kat.
  
Ismeretanyag:A templomot több újkori átépítés után 1974-ben renoválták, majd az 1991–95 között folyt műemléki helyreállítás, illetve az ahhoz kapcsolódó régészeti feltárás tisztázta az épület majd nyolc évszázados történetét.
A hajó nyugati szakasza és a homlokzata fölé magasodó torony az 1200-as évek közepéről származik.
  
Beküldve:2009-07-06 21:13

Beküldte:FME - FGyJ
E-mail:-
Megye:Vas
Település:Meszlen
Utca:-
Templom neve:Bűn nélkül fogantatott Szűz Mária-templom
Felekezet:r. kat.
  
Ismeretanyag:A feltárt déli oldalfalon egy vonalban lévő három tölcsérablak, a köréjük szerkesztett árkádsor és a magas lábazati párkányig lefutó falsávok bontakoztak ki a jellegzetesen dunántúli, román stílusú téglaarchitektúrából.
  
Beküldve:2009-07-06 21:15

Beküldte:FME - FGyJ
E-mail:-
Megye:Vas
Település:Meszlen
Utca:-
Templom neve:Bűn nélkül fogantatott Szűz Mária-templom
Felekezet:r. kat.
  
Ismeretanyag:A pompás, oszlopbélletes, faragott vállköves kapuzat enyhe csúcsíve már a következő évszázad gótikájára vall.
  
Beküldve:2009-07-06 21:17

Beküldte:FME - FGyJ
E-mail:-
Megye:Vas
Település:Meszlen
Utca:-
Templom neve:Bűn nélkül fogantatott Szűz Mária-templom
Felekezet:r. kat.
  
Ismeretanyag:
  
Beküldve:2009-07-06 21:18

Beküldte:FME - FGyJ
E-mail:-
Megye:Vas
Település:Meszlen
Utca:-
Templom neve:Bűn nélkül fogantatott Szűz Mária-templom
Felekezet:r. kat.
  
Ismeretanyag:
  
Beküldve:2009-07-06 21:19

Beküldte:FME - FGyJ
E-mail:-
Megye:Vas
Település:Meszlen
Utca:-
Templom neve:Bűn nélkül fogantatott Szűz Mária-templom
Felekezet:r. kat.
  
Ismeretanyag:
  
Beküldve:2009-07-06 21:19

Beküldte:FME - FGyJ
E-mail:-
Megye:Vas
Település:Meszlen
Utca:-
Templom neve:Bűn nélkül fogantatott Szűz Mária-templom
Felekezet:r. kat.
  
Ismeretanyag:1592-ben a templom protestáns kézre kerül, és csak 1731-ben kerül vissza a katolikusok használatába.

Ekkor bontják le a román kori keleti részt, és építik helyette a poligonális barokk szentélyt. A félköríves téglasor jelzi az eredeti szentély (vagy rotunda) vonalát.
  
Beküldve:2009-07-06 21:25

Beküldte:FME - FGyJ
E-mail:-
Megye:Vas
Település:Meszlen
Utca:-
Templom neve:Bűn nélkül fogantatott Szűz Mária-templom
Felekezet:r. kat.
  
Ismeretanyag: Az új, barokk oltár képe Immaculata-ábrázolás, amely körül szentek szobrai állnak.
  
Beküldve:2009-07-06 21:26

Beküldte:FME - FGyJ
E-mail:-
Megye:Vas
Település:Meszlen
Utca:-
Templom neve:Bűn nélkül fogantatott Szűz Mária-templom
Felekezet:r. kat.
  
Ismeretanyag:
  
Beküldve:2009-07-06 21:28

Beküldte:FME - FGyJ
E-mail:-
Megye:Vas
Település:Meszlen
Utca:-
Templom neve:Bűn nélkül fogantatott Szűz Mária-templom
Felekezet:r. kat.
  
Ismeretanyag:A korabeli szószékből csak az evangélistákat ábrázoló fatáblák maradtak fenn.
  
Beküldve:2009-07-06 21:29

Beküldte:FME - FGyJ
E-mail:-
Megye:Vas
Település:Meszlen
Utca:-
Templom neve:Bűn nélkül fogantatott Szűz Mária-templom
Felekezet:r. kat.
  
Ismeretanyag:
  
Beküldve:2009-07-06 21:29

Beküldte:FME - FGyJ
E-mail:-
Megye:Vas
Település:Meszlen
Utca:-
Templom neve:Bűn nélkül fogantatott Szűz Mária-templom
Felekezet:r. kat.
  
Ismeretanyag:
  
Beküldve:2009-07-06 21:30

Beküldte:FME - FGyJ
E-mail:-
Megye:Vas
Település:Meszlen
Utca:-
Templom neve:Bűn nélkül fogantatott Szűz Mária-templom
Felekezet:r. kat.
  
Ismeretanyag:Eredeti boltív a mai sekrestyében.
  
Beküldve:2009-07-06 21:31

Beküldte:FME - FGyJ
E-mail:-
Megye:Vas
Település:Meszlen
Utca:-
Templom neve:Bűn nélkül fogantatott Szűz Mária-templom
Felekezet:r. kat.
  
Ismeretanyag:A 17. sz.-ban - templom protestáns korszakában - a középkori falképekre ráfestik a késő reneszánsz virágos képeket; ezeknek néhány töredéke látható ma is.
  
Beküldve:2009-07-06 21:34

Beküldte:FME - FGyJ
E-mail:-
Megye:Vas
Település:Meszlen
Utca:-
Templom neve:Bűn nélkül fogantatott Szűz Mária-templom
Felekezet:r. kat.
  
Ismeretanyag:
  
Beküldve:2009-07-06 21:34

Beküldte:FME - FGyJ
E-mail:-
Megye:Vas
Település:Meszlen
Utca:-
Templom neve:Bűn nélkül fogantatott Szűz Mária-templom
Felekezet:r. kat.
  
Ismeretanyag:
  
Beküldve:2009-07-06 21:34

Beküldte:FME - FGyJ
E-mail:-
Megye:Vas
Település:Meszlen
Utca:-
Templom neve:Bűn nélkül fogantatott Szűz Mária-templom
Felekezet:r. kat.
  
Ismeretanyag:Üvegablak belülről ...
  
Beküldve:2009-07-06 21:36

Beküldte:FME - FGyJ
E-mail:-
Megye:Vas
Település:Meszlen
Utca:-
Templom neve:Bűn nélkül fogantatott Szűz Mária-templom
Felekezet:r. kat.
  
Ismeretanyag:... és ugyanaz kívülről.

-----------------------------------------------------------------

A 20. században többször történt feltárás és renoválás. Az 1958-ban lebontott boltozatot modern, az eredetit stilizáltan imitáló mennyezetre cserélték (a hajóban és a szentélyben eltérő módszerrel).
  
Beküldve:2009-07-06 21:38

Beküldte:Zoltanus
E-mail:fmolnarz@gmail.com
Megye:Vas
Település:Meszlen
Utca:Fő u
Templom neve:evangélikus templom
Felekezet:evangélikus
  
Ismeretanyag:Már a reformáció magyarországi megjelenése után hamarosan alakult gyülekezet Meszlenben, a XVIII. század végén II. József türelmi rendeletének köszönhetően építhetett magának hajlékot a protestáns közösség az acsádi testvérekkel összefogásban 1786-ban. A két gyülekezet lélekszáma ekkortájt 600 fő körüli lehetett, a templom négy hónap alatt készült el. A templom faanyaga és a nagy harang a hívek lelkes adománya volt. 1841-ben toronyépítésre vállalkozott a gyülekezet. 1886-ban felújították száz éves templomukat, ekkor gazdagodott a templom felszerelése a keresztelőkúttal. A XIX-XX. század virágzó gyülekezeti életét jelzik a szép adományok: a nőegylet ajándékaként 6 ezüst gyertyatartó, kehely; illetve az Arany Könyv gazdag bejegyzései. A világháborúk viharai komoly veszteségeket okoztak a gyülekezetnek, nemcsak emberáldozatban, hanem anyagiakban is. Az I. világháborúban elvitték a kisharangot, 1926-ban öntettek helyette újat. A II. világháború utolsó éveiben a templomtornyot érte találat, amelyet aztán 1946-ban tudtak újjáépíteni. 1979 óta a gyülekezet Acsáddal és Nemescsóval társgyülekezetet alkot.
  
Beküldve:2014-08-31 14:31

Beküldte:Zoltanus
E-mail:fmolnarz@gmail.com
Megye:Vas
Település:Meszlen
Utca:Fő u
Templom neve:evangélikus templom
Felekezet:evangélikus
  
Ismeretanyag:Már a reformáció magyarországi megjelenése után hamarosan alakult gyülekezet Meszlenben, a XVIII. század végén II. József türelmi rendeletének köszönhetően építhetett magának hajlékot a protestáns közösség az acsádi testvérekkel összefogásban 1786-ban. A két gyülekezet lélekszáma ekkortájt 600 fő körüli lehetett, a templom négy hónap alatt készült el. A templom faanyaga és a nagy harang a hívek lelkes adománya volt. 1841-ben toronyépítésre vállalkozott a gyülekezet. 1886-ban felújították száz éves templomukat, ekkor gazdagodott a templom felszerelése a keresztelőkúttal. A XIX-XX. század virágzó gyülekezeti életét jelzik a szép adományok: a nőegylet ajándékaként 6 ezüst gyertyatartó, kehely; illetve az Arany Könyv gazdag bejegyzései. A világháborúk viharai komoly veszteségeket okoztak a gyülekezetnek, nemcsak emberáldozatban, hanem anyagiakban is. Az I. világháborúban elvitték a kisharangot, 1926-ban öntettek helyette újat. A II. világháború utolsó éveiben a templomtornyot érte találat, amelyet aztán 1946-ban tudtak újjáépíteni. 1979 óta a gyülekezet Acsáddal és Nemescsóval társgyülekezetet alkot.
  
Beküldve:2014-08-31 14:33

Beküldte:Zoltanus
E-mail:fmolnarz@gmail.com
Megye:Vas
Település:Meszlen
Utca:Fő u
Templom neve:evangélikus templom
Felekezet:evangélikus
  
Ismeretanyag:Már a reformáció magyarországi megjelenése után hamarosan alakult gyülekezet Meszlenben, a XVIII. század végén II. József türelmi rendeletének köszönhetően építhetett magának hajlékot a protestáns közösség az acsádi testvérekkel összefogásban 1786-ban. A két gyülekezet lélekszáma ekkortájt 600 fő körüli lehetett, a templom négy hónap alatt készült el. A templom faanyaga és a nagy harang a hívek lelkes adománya volt. 1841-ben toronyépítésre vállalkozott a gyülekezet. 1886-ban felújították száz éves templomukat, ekkor gazdagodott a templom felszerelése a keresztelőkúttal. A XIX-XX. század virágzó gyülekezeti életét jelzik a szép adományok: a nőegylet ajándékaként 6 ezüst gyertyatartó, kehely; illetve az Arany Könyv gazdag bejegyzései. A világháborúk viharai komoly veszteségeket okoztak a gyülekezetnek, nemcsak emberáldozatban, hanem anyagiakban is. Az I. világháborúban elvitték a kisharangot, 1926-ban öntettek helyette újat. A II. világháború utolsó éveiben a templomtornyot érte találat, amelyet aztán 1946-ban tudtak újjáépíteni. 1979 óta a gyülekezet Acsáddal és Nemescsóval társgyülekezetet alkot.
  
Beküldve:2014-08-31 14:35

Beküldte:Zoltanus
E-mail:fmolnarz@gmail.com
Megye:Vas
Település:Meszlen
Utca:Fő u
Templom neve:evangélikus templom
Felekezet:evangélikus
  
Ismeretanyag:Már a reformáció magyarországi megjelenése után hamarosan alakult gyülekezet Meszlenben, a XVIII. század végén II. József türelmi rendeletének köszönhetően építhetett magának hajlékot a protestáns közösség az acsádi testvérekkel összefogásban 1786-ban. A két gyülekezet lélekszáma ekkortájt 600 fő körüli lehetett, a templom négy hónap alatt készült el. A templom faanyaga és a nagy harang a hívek lelkes adománya volt. 1841-ben toronyépítésre vállalkozott a gyülekezet. 1886-ban felújították száz éves templomukat, ekkor gazdagodott a templom felszerelése a keresztelőkúttal. A XIX-XX. század virágzó gyülekezeti életét jelzik a szép adományok: a nőegylet ajándékaként 6 ezüst gyertyatartó, kehely; illetve az Arany Könyv gazdag bejegyzései. A világháborúk viharai komoly veszteségeket okoztak a gyülekezetnek, nemcsak emberáldozatban, hanem anyagiakban is. Az I. világháborúban elvitték a kisharangot, 1926-ban öntettek helyette újat. A II. világháború utolsó éveiben a templomtornyot érte találat, amelyet aztán 1946-ban tudtak újjáépíteni. 1979 óta a gyülekezet Acsáddal és Nemescsóval társgyülekezetet alkot.
  
Beküldve:2014-08-31 14:36

Beküldte:Zoltanus
E-mail:fmolnarz@gmail.com
Megye:Vas
Település:Meszlen
Utca:Fő u
Templom neve:evangélikus templom
Felekezet:evangélikus
  
Ismeretanyag:Már a reformáció magyarországi megjelenése után hamarosan alakult gyülekezet Meszlenben, a XVIII. század végén II. József türelmi rendeletének köszönhetően építhetett magának hajlékot a protestáns közösség az acsádi testvérekkel összefogásban 1786-ban. A két gyülekezet lélekszáma ekkortájt 600 fő körüli lehetett, a templom négy hónap alatt készült el. A templom faanyaga és a nagy harang a hívek lelkes adománya volt. 1841-ben toronyépítésre vállalkozott a gyülekezet. 1886-ban felújították száz éves templomukat, ekkor gazdagodott a templom felszerelése a keresztelőkúttal. A XIX-XX. század virágzó gyülekezeti életét jelzik a szép adományok: a nőegylet ajándékaként 6 ezüst gyertyatartó, kehely; illetve az Arany Könyv gazdag bejegyzései. A világháborúk viharai komoly veszteségeket okoztak a gyülekezetnek, nemcsak emberáldozatban, hanem anyagiakban is. Az I. világháborúban elvitték a kisharangot, 1926-ban öntettek helyette újat. A II. világháború utolsó éveiben a templomtornyot érte találat, amelyet aztán 1946-ban tudtak újjáépíteni. 1979 óta a gyülekezet Acsáddal és Nemescsóval társgyülekezetet alkot.
  
Beküldve:2014-08-31 14:37

Beküldte:Zoltanus
E-mail:fmolnarz@gmail.com
Megye:Vas
Település:Meszlen
Utca:Fő u
Templom neve:evangélikus templom
Felekezet:evangélikus
  
Ismeretanyag:Már a reformáció magyarországi megjelenése után hamarosan alakult gyülekezet Meszlenben, a XVIII. század végén II. József türelmi rendeletének köszönhetően építhetett magának hajlékot a protestáns közösség az acsádi testvérekkel összefogásban 1786-ban. A két gyülekezet lélekszáma ekkortájt 600 fő körüli lehetett, a templom négy hónap alatt készült el. A templom faanyaga és a nagy harang a hívek lelkes adománya volt. 1841-ben toronyépítésre vállalkozott a gyülekezet. 1886-ban felújították száz éves templomukat, ekkor gazdagodott a templom felszerelése a keresztelőkúttal. A XIX-XX. század virágzó gyülekezeti életét jelzik a szép adományok: a nőegylet ajándékaként 6 ezüst gyertyatartó, kehely; illetve az Arany Könyv gazdag bejegyzései. A világháborúk viharai komoly veszteségeket okoztak a gyülekezetnek, nemcsak emberáldozatban, hanem anyagiakban is. Az I. világháborúban elvitték a kisharangot, 1926-ban öntettek helyette újat. A II. világháború utolsó éveiben a templomtornyot érte találat, amelyet aztán 1946-ban tudtak újjáépíteni. 1979 óta a gyülekezet Acsáddal és Nemescsóval társgyülekezetet alkot.
  
Beküldve:2014-08-31 14:38

Beküldte:Zoltanus
E-mail:fmolnarz@gmail.com
Megye:Vas
Település:Meszlen
Utca:Fő u
Templom neve:evangélikus templom
Felekezet:evangélikus
  
Ismeretanyag:Már a reformáció magyarországi megjelenése után hamarosan alakult gyülekezet Meszlenben, a XVIII. század végén II. József türelmi rendeletének köszönhetően építhetett magának hajlékot a protestáns közösség az acsádi testvérekkel összefogásban 1786-ban. A két gyülekezet lélekszáma ekkortájt 600 fő körüli lehetett, a templom négy hónap alatt készült el. A templom faanyaga és a nagy harang a hívek lelkes adománya volt. 1841-ben toronyépítésre vállalkozott a gyülekezet. 1886-ban felújították száz éves templomukat, ekkor gazdagodott a templom felszerelése a keresztelőkúttal. A XIX-XX. század virágzó gyülekezeti életét jelzik a szép adományok: a nőegylet ajándékaként 6 ezüst gyertyatartó, kehely; illetve az Arany Könyv gazdag bejegyzései. A világháborúk viharai komoly veszteségeket okoztak a gyülekezetnek, nemcsak emberáldozatban, hanem anyagiakban is. Az I. világháborúban elvitték a kisharangot, 1926-ban öntettek helyette újat. A II. világháború utolsó éveiben a templomtornyot érte találat, amelyet aztán 1946-ban tudtak újjáépíteni. 1979 óta a gyülekezet Acsáddal és Nemescsóval társgyülekezetet alkot. http://kirandulastervezo.hu/celpont/meszlen/evangelikus-templom
  
Beküldve:2014-08-31 14:45

Beküldte:Zoltanus
E-mail:fmolnarz@gmail.com
Megye:Vas
Település:Meszlen
Utca:Meszlen, Béke utca 50.
Templom neve:Bűn nélkül fogantatott Szűz Mária-templom
Felekezet:római katolikus
  
Ismeretanyag:A település közepén álló templom csak 1430-ban bukkan fel oklevélben, de az utóbbi évtizedekben feltárt részletei alapján már bizonyosan elkészült a XIII. század felére. Alaprajzát az teszi érdekessé, hogy egyetlen, szentélyszűkület nélküli hajójához észak felől egy kicsiny – félköríves záródású kápolnára emlékeztető formájú – mellékszentély kapcsolódik. Meszlenről a korábbi műemlékjegyzék úgy ír, mintha e kis XIII. századi szentélyhez épült volna az újabb kori templom, sőt egy sokáig mellőzött kitűnő régész, Fettich Nándor régebbi feltevése szerint a templom eredetileg román kori rotunda – kerek templom – lehetett.
A plébániatemplomot több újkori átépítés után 1974-ben renoválták, majd az 1991–95 között folyt műemléki helyreállítás, illetve az ahhoz kapcsolódó régészeti feltárás tisztázta az épület majd nyolc évszázados történetét. Eszerint a hajó nyugati szakasza és a homlokzata fölé magasodó torony az 1200-as évek közepéről származik.
A tornyon egymás fölött látható két, valamint a feltárt déli oldalfalon egy vonalban lévő három tölcsérablak, a köréjük szerkesztett árkádsor és a magas lábazati párkányig lefutó falsávok bontakoztak ki a jellegzetesen dunántúli, román stílusú téglaarchitektúrából. A díszes bejárat már nem egykorú a homlokzattal: a pompás, oszlopbélletes, faragott vállköves kapuzat enyhe csúcsíve már a következő évszázad gótikájára vall. Az ettől keletre álló épületrész a későbbi bővítések formajegyeit mutatja: a szentély szabálytalan nyolcszög három oldalával záródik. A keleti végfal kis ablakában gótikus kőkereszt tűnik fel, alighanem másodlagosan odahelyezve.
  
Beküldve:2014-08-31 14:51

Beküldte:Zoltanus
E-mail:fmolnarz@gmail.com
Megye:Vas
Település:Meszlen
Utca:Fő u
Templom neve:Árpádkori tempolm
Felekezet:római katolikus
  
Ismeretanyag:az előző feltöltés alapján
  
Beküldve:2014-09-07 13:44

Beküldte:Zoltanus
E-mail:fmolnarz@gmail.com
Megye:Vas
Település:Meszlen
Utca:Fő u
Templom neve:Árpádkori tempolm
Felekezet:római katolikus
  
Ismeretanyag:az előző feltöltés alapján
  
Beküldve:2014-09-07 13:46

Beküldte:Zoltanus
E-mail:fmolnarz@gmail.com
Megye:Vas
Település:Meszlen
Utca:Fő u
Templom neve:Árpádkori tempolm
Felekezet:római katolikus
  
Ismeretanyag:az előző feltöltés alapján
  
Beküldve:2014-09-07 13:47

Beküldte:Zoltanus
E-mail:fmolnarz@gmail.com
Megye:Vas
Település:Meszlen
Utca:Fő u
Templom neve:Árpádkori tempolm
Felekezet:római katolikus
  
Ismeretanyag:az előző feltöltés alapján
  
Beküldve:2014-09-07 13:48

Beküldte:Zoltanus
E-mail:fmolnarz@gmail.com
Megye:Vas
Település:Meszlen
Utca:Fő u
Templom neve:Árpádkori tempolm
Felekezet:római katolikus
  
Ismeretanyag:az előző feltöltés alapján
  
Beküldve:2014-09-07 13:49

Beküldte:Zoltanus
E-mail:fmolnarz@gmail.com
Megye:Vas
Település:Meszlen
Utca:Fő u
Templom neve:Árpádkori tempolm
Felekezet:római katolikus
  
Ismeretanyag:az előző feltöltés alapján
  
Beküldve:2014-09-07 13:51

Beküldte:Zoltanus
E-mail:fmolnarz@gmail.com
Megye:Vas
Település:Meszlen
Utca:Fő u
Templom neve:Árpádkori tempolm
Felekezet:római katolikus
  
Ismeretanyag:az előző feltöltés alapján
  
Beküldve:2014-09-07 13:53

Beküldte:Zoltanus
E-mail:fmolnarz@gmail.com
Megye:Vas
Település:Meszlen
Utca:Fő u
Templom neve:Árpádkori tempolm
Felekezet:római katolikus
  
Ismeretanyag:az előző feltöltés alapján
  
Beküldve:2014-09-07 13:54

Beküldte:Zoltanus
E-mail:fmolnarz@gmail.com
Megye:Vas
Település:Meszlen
Utca:Fő u
Templom neve:Árpádkori tempolm
Felekezet:római katolikus
  
Ismeretanyag:az előző feltöltés alapján
  
Beküldve:2014-09-07 13:56

Beküldte:Zoltanus
E-mail:fmolnarz@gmail.com
Megye:Vas
Település:Meszlen
Utca:Fő u
Templom neve:Árpádkori tempolm
Felekezet:római katolikus
  
Ismeretanyag:
  
Beküldve:2014-09-07 13:58

www.interword.hu
www.interword.hu