Paks
Beküldte:wgitta
E-mail:wgitta@freemail.hu
Megye:Tolna
Település:Paks
Utca:Hösök tere
Templom neve:Szent lélek
Felekezet:római katolikus
  
Ismeretanyag:
  
Beküldve:2007-08-03 23:07

Beküldte:wgitta
E-mail:wgitta@freemail.hu
Megye:Tolna
Település:Paks
Utca:Hösök tere
Templom neve:Szent lélek
Felekezet:római katolikus
  
Ismeretanyag:
  
Beküldve:2007-08-03 23:08

Beküldte:wgitta
E-mail:wgitta@freemail.hu
Megye:Tolna
Település:Paks
Utca:Hösök tere
Templom neve:Szent lélek
Felekezet:római katolikus
  
Ismeretanyag:
  
Beküldve:2007-08-03 23:08

Beküldte:FME
E-mail:-
Megye:Tolna
Település:Paks
Utca:-
Templom neve:Szentlélek-templom
Felekezet:r. kat.
  
Ismeretanyag:A katolikus hitközség Makovecz Imrét kérte fel 1987-ben egy felépítendő hitoktatási épületre. Az építkezés 1988 májusában kezdődött és 1990 június 03-án felszentelték a Szentlélek templomot.
A kortárs építészet jeles darabja közadakozásból épült, és így római katolikus templomot paksi és más magyar hívők; német, svájci, osztrák segélyszervezetek és egyházmegyék, köztük a müncheni érsekség; a Pécsi Püspökség; az Állami Egyházügyi Hivatal; Paks városa; a Paksi Atomerőmű Részvénytársaság adományai tették lehetővé az épület megépítését.
Makovecz Imre a népi építészet korszerű felhasználásáért kapott Ybl-díjat. Magát organikus építésznek vallja; hiszi, hogy az ember és az őt befogadó épület között harmonikus viszonynak kell lennie, és épületei az emberre hasonlítanak: szemük, szemöldökük, orruk, koponyájuk van. Az emberi bordák ölelte térben a szív helyén fehér kő oltár, mögötte a feltámadó Krisztus kiterjesztett szárnyú angyalaitól kísérve, amint a fentről beözönlő fény felé emelkednek. A templom bejáratánál két angyal áll őrt - a Világosság-, és a Sötétség Angyala.
  
Beküldve:2007-10-16 10:55

Beküldte:FME
E-mail:-
Megye:Tolna
Település:Paks
Utca:-
Templom neve:Szentlélek-templom
Felekezet:r. kat.
  
Ismeretanyag:A templomépítés úgy ment végbe, mint Makovecz más közösségi épületeinek az építése. Ezt Makovecz így hangsúlyozza: „Nem mindegy, hogy akiknek épül a templom, részt vesznek-e ebben a dologban, milyen események zajlanak le amíg épül az épület, beleépül-e annak a közösségnek az energiája, figyelme, akarata, reménye, hite abba az épületbe vagy sem. Egy épület nem akkor kezd funkcionálni, amikor kész van, és az emberek belemennek, hanem amikor az épület megépítésének a gondolata fölvetődik.” )3 Makovecz drámának nevezi az építést, mely legalább annyira fontos, mint az épület stiláris jellemzői. A Paksi templom építésekor segédmunkáért sőt kőműves munkáért nem kellett fizetni. Mintegy 3000 munkanapot dolgoztak a paksiak az építkezésen fizetség nélkül. Ez nemcsak egy közösségi életszellem kialakulását vagy újraéledését mutatja, hanem egyben azt is bizonyítja, hogy a – látszat ellenére – Makovecz épületei a valóságban olcsóbbak (illetve azok voltak), mint a nagy építővállalatok munkái. A templom 1991-ben készült el teljesen.
  
Beküldve:2007-10-16 10:56

Beküldte:FME
E-mail:-
Megye:Tolna
Település:Paks
Utca:-
Templom neve:Szentlélek-templom
Felekezet:r. kat.
  
Ismeretanyag:
  
Beküldve:2007-10-16 10:57

Beküldte:Levi
E-mail:-
Megye:Tolna
Település:Paks
Utca:Rókus u.
Templom neve:Szent Rókus és Szent Sebestyén kápolna
Felekezet:Római katolikus
  
Ismeretanyag:Szekszárdtól 27km-re É-ra fekvő város a Duna jobb partján. Több temploma és kápolnája van.
A Duna parti dombon szabadon álló kápolna 1780-81-ben épült barokk stílusban. Homlokzati tornya Ny-ra néz. Félköríves záródású szentélye keskenyebb a hajónál, amit csehsüveg boltozat, a szentélyt félkupola fedi. Építtette Pennerschein Dávid. 1930-tól a Vigyázó család temetkezési helye. Többször felújították, a fotón frissen felújítva látható. (Forrás: Magyaroszág Műemlékjegyzéke, Tolna Megye, 2006). GPS – É: 46.63456°, K: 18.87542°, tszm: 112 m. Fotó: 2010. máj. 1.
  
Beküldve:2013-05-10 22:39

Beküldte:Levi
E-mail:-
Megye:Tolna
Település:Paks
Utca:Rókus u.
Templom neve:Szent Rókus és Szent Sebestyén kápolna
Felekezet:Római katolikus
  
Ismeretanyag:A Duna parti dombon szabadon álló kápolna 1780-81-ben épült barokk stílusban. Homlokzati tornya Ny-ra néz. Félköríves záródású szentélye keskenyebb a hajónál, amit csehsüveg boltozat, a szentélyt félkupola fedi. Többször felújították, a fotón frissen felújítva látható. (Forrás: Magyaroszág Műemlékjegyzéke, Tolna Megye, 2006).űFotó: 2010. máj. 1.
  
Beküldve:2013-05-10 22:40

Beküldte:Levi
E-mail:-
Megye:Tolna
Település:Paks
Utca:Új templom u
Templom neve:-
Felekezet:Római katolikus
  
Ismeretanyag:Nagy térségen szabadon áll. Főbejárata Ny-ra néz. GPS – É: 46.61255°, K: 18.84842°, tszm: 105 m. Fotó: 2010. máj. 1.


  
Beküldve:2013-05-10 22:44

Beküldte:Levi
E-mail:-
Megye:Tolna
Település:Paks
Utca:Új templom u
Templom neve:-
Felekezet:Római katolikus
  
Ismeretanyag:Templombelső. Fotó: 2010. máj. 1.


  
Beküldve:2013-05-10 22:45

Beküldte:Levi
E-mail:-
Megye:Tolna
Település:Paks
Utca:Templom tér
Templom neve:-
Felekezet:Református
  
Ismeretanyag:A 18. század végén épült késő barokk stílusban. Kisebb dombon szabadon áll. Ny-i végén emelkedik a homlokzati torony, alatta van a főbejárat. A torony építésének idejét (1793) az ajtó feletti kőtáblán tüntették fel. A hajó síkfödémét két sor faoszlop tartja. A hajó Ny-i végén fából készült, a K-i végén falazott famellvédes karzat van. Orgonáját Ország Sándor készítette 1880-ban. A templom 1808-ban leégett, 1816-ban állították helyre, 1978-ban a külsejét felújították. Fotó: 2010. máj. 1.
  
Beküldve:2013-05-10 22:51

Beküldte:Levi
E-mail:-
Megye:Tolna
Település:Paks
Utca:Templom tér
Templom neve:-
Felekezet:Református
  
Ismeretanyag:A 18. század végén épült késő barokk stílusban. Kisebb dombon szabadon áll. A templom 1808-ban leégett, 1816-ban állították helyre, 1978-ban a külsejét felújították. Fotó: 2010. máj. 1.
  
Beküldve:2013-05-10 22:52

Beküldte:Levi
E-mail:-
Megye:Tolna
Település:Paks
Utca:Templom tér
Templom neve:-
Felekezet:Református
  
Ismeretanyag: A hajó síkfödémét két sor faoszlop tartja. A hajó Ny-i végén fából készült, a K-i végén falazott famellvédes karzat van. Orgonáját Ország Sándor készítette 1880-ban.
Fotó: 2010. máj. 1.
  
Beküldve:2013-05-10 22:54

Beküldte:Levi
E-mail:-
Megye:Tolna
Település:Paks
Utca:Templom tér
Templom neve:-
Felekezet:Református
  
Ismeretanyag:Szószék. Fotó: 2010. máj. 1.
  
Beküldve:2013-05-10 22:54

Beküldte:Levi
E-mail:-
Megye:Tolna
Település:Paks
Utca:Templom tér
Templom neve:-
Felekezet:Református
  
Ismeretanyag:Úrasztala. Fotó: 2010. máj. 1.
  
Beküldve:2013-05-10 22:55

Beküldte:Levi
E-mail:-
Megye:Tolna
Település:Paks
Utca:Rókus u
Templom neve:Szent Rókus és Szent Sebestyén kápolna
Felekezet:Római katolikus
  
Ismeretanyag:A Duna parti dombon szabadon álló kápolna 1780-81-ben épült barokk stílusban. Homlokzati tornya Ny-ra néz. Félköríves záródású szentélye keskenyebb a hajónál, amit csehsüveg boltozat, a szentélyt félkupola fedi. Építtette Pennerschein Dávid. 1930-tól a Vigyázó család temetkezési helye. Többször felújították, a fotón frissen felújítva látható. (Forrás: Magyaroszág Műemlékjegyzéke, Tolna Megye, 2006). GPS – É: 46.63456°,
K: 18.87542°, tszm: 112 m.
Fotó: 2010. máj. 1.
  
Beküldve:2013-05-15 21:47

Beküldte:Levi
E-mail:-
Megye:Tolna
Település:Paks
Utca:Rókus u
Templom neve:Szent Rókus és Szent Sebestyén kápolna
Felekezet:Római katolikus
  
Ismeretanyag:A Duna parti dombon szabadon álló kápolna 1780-81-ben épült barokk stílusban. Homlokzati tornya Ny-ra néz. Többször felújították, a fotón frissen felújítva látható.
Fotó: 2010. máj. 1.
  
Beküldve:2013-05-15 21:49

Beküldte:Levi
E-mail:-
Megye:Tolna
Település:Paks
Utca:Szent István tér 16
Templom neve:Jézus Szíve
Felekezet:Római katolikus
  
Ismeretanyag:Az eklektikus stílusban épült templomot 1901-ben szentelték fel. A három hajós nagy templom köríves záródású szentélye keskenyebb a főhajónál. Homlokzati tornya a főhajó D-i végén áll.
GPS (60 m-rel D-re) – É: 46.62678°,
K: 18.86622°, tszm: 100 m.
Fotó: 2010. máj. 1.

  
Beküldve:2013-05-15 21:52

Beküldte:Levi
E-mail:-
Megye:Tolna
Település:Paks
Utca:Szent István tér 16
Templom neve:Jézus Szíve
Felekezet:Római katolikus
  
Ismeretanyag:Homlokzati tornya a főhajó D-i végén áll.
Fotó: 2010. máj. 1.

  
Beküldve:2013-05-15 21:53

Beküldte:Levi
E-mail:-
Megye:Tolna
Település:Paks
Utca:Szent István tér 16
Templom neve:Jézus Szíve
Felekezet:Római katolikus
  
Ismeretanyag:A három hajós nagy templom köríves záródású szentélye keskenyebb a főhajónál, amitől diadalív választja el. A főhajót festett kazettás síkmennyezet fedi.
Fotó: 2010. máj. 1.

  
Beküldve:2013-05-15 21:55

Beküldte:Levi
E-mail:-
Megye:Tolna
Település:Paks
Utca:Szent István tér 16
Templom neve:Jézus Szíve
Felekezet:Római katolikus
  
Ismeretanyag:Homlokzati tornya a főhajó D-i végén áll. Az alatta nyíló főbejárathoz három oldalról lépcsők vezetnek. Fotó: 2010. máj. 1.


  
Beküldve:2013-05-15 21:56

www.interword.hu
www.interword.hu