Sellye
Beküldte:FME - FGyJ
E-mail:-
Megye:Baranya
Település:Sellye
Utca:-
Templom neve:Református templom
Felekezet:református
  
Ismeretanyag:Az Ormánság legnagyobb települése Sellye.

Történetét - ha visszahátrálunk az időben - a hatezer éves lengyeli kultúráig követhetjük nyomon.
Az első írásos okirat egy birtoklevél 1292-ből, amikor a település a politikai élet egyik centruma volt, hozzá tartozott a 15 km-re fekvő Felsőszentmárton és Révfalu is. Ugyanezt a tényt igazolja egy XV. századi okirat is, amely megemlíti, hogy a sellyei birtokhoz tartozott még a Dráván túli Suhopolje is.
  
Beküldve:2007-11-26 08:22

Beküldte:FME - FGyJ
E-mail:-
Megye:Baranya
Település:Sellye
Utca:-
Templom neve:Református templom
Felekezet:református
  
Ismeretanyag:Az egykori mezőváros 1997. június 1-jén városi rangot kapott.
  
Beküldve:2007-11-26 08:23

Beküldte:FME - FGyJ
E-mail:-
Megye:Baranya
Település:Sellye
Utca:-
Templom neve:Református templom
Felekezet:református
  
Ismeretanyag:A település alapszerkezetét az "S" alakú főutca adja, melynek töréspontjainál egy-egy újabb utca csatlakozik, ezzel kisebb-nagyobb tereket hozva létre. Az "S" alak középső rövid egyenese két kisebb dombot köt össze, melyek egyikén a református templom, alatta a városháza, a másikon a műemlék Draskovich-kastély és a katolikus templom áll.
  
Beküldve:2007-11-26 08:28

Beküldte:FME - FGyJ
E-mail:-
Megye:Baranya
Település:Sellye
Utca:-
Templom neve:Református templom
Felekezet:református
  
Ismeretanyag:A 19. században épült református templom remek elhelyezésével a város egyik legszebb részét alkotja.
  
Beküldve:2007-11-26 08:37

Beküldte:FME - FGyJ
E-mail:-
Megye:Baranya
Település:Sellye
Utca:-
Templom neve:Református templom
Felekezet:református
  
Ismeretanyag:
  
Beküldve:2007-11-26 08:37

Beküldte:FME - FGyJ
E-mail:-
Megye:Baranya
Település:Sellye
Utca:-
Templom neve:Református templom
Felekezet:református
  
Ismeretanyag:
  
Beküldve:2007-11-26 08:37

Beküldte:FME - FGyJ
E-mail:-
Megye:Baranya
Település:Sellye
Utca:-
Templom neve:Szentháromság-templom
Felekezet:r. kat.
  
Ismeretanyag:A település alapszerkezetét az "S" alakú főutca adja, melynek töréspontjainál egy-egy újabb utca csatlakozik, ezzel kisebb-nagyobb tereket hozva létre. Az "S" alak középső rövid egyenese két kisebb dombot köt össze, melyek egyikén a műemlék Draskovich kastély és a katolikus templom, a másikon a református templom és alatta a városháza áll.
  
Beküldve:2007-11-26 08:42

Beküldte:FME - FGyJ
E-mail:-
Megye:Baranya
Település:Sellye
Utca:-
Templom neve:Szentháromság-templom
Felekezet:r. kat.
  
Ismeretanyag:A templom 1748-ban épült.
  
Beküldve:2007-11-26 08:43

Beküldte:FME - FGyJ
E-mail:-
Megye:Baranya
Település:Sellye
Utca:-
Templom neve:Szentháromság-templom
Felekezet:r. kat.
  
Ismeretanyag:
  
Beküldve:2007-11-26 08:43

Beküldte:FME - FGyJ
E-mail:-
Megye:Baranya
Település:Sellye
Utca:-
Templom neve:Szentháromság-templom
Felekezet:r. kat.
  
Ismeretanyag:
  
Beküldve:2007-11-26 08:46

Beküldte:FME - FGyJ
E-mail:-
Megye:Baranya
Település:Sellye
Utca:-
Templom neve:Szentháromság-templom
Felekezet:r. kat.
  
Ismeretanyag:
  
Beküldve:2007-11-26 08:46

Beküldte:FME - FGyJ
E-mail:-
Megye:Baranya
Település:Sellye
Utca:-
Templom neve:Szentháromság-templom
Felekezet:r. kat.
  
Ismeretanyag:
  
Beküldve:2007-11-26 08:46

Beküldte:Levi
E-mail:gyula.lazar@aok.pte.hu
Megye:Baranya
Település:Sellye
Utca:Kossuth L. u. 2.
Templom neve:-
Felekezet:Református
  
Ismeretanyag:A Fekete-víz síkján fekvő város az Ormánság központja. Szigetvártól 24 km-re D-re fekszik az Ormánságot átszelő É-D-i és K-Ny-i utak csomópontjában. Református és katolikus temploma van.
A református templom alacsony dombon áll.
(É: 45.87440º, K: 17.84439º, tszm: 111 m). A hajó D-i homlokzata elé lépő karcsú torony két oldalán, a hajó oldalához simuló keskeny melléktornyokat építettek. A födém boltozatos. A templomkertben néhány régi sírkő látható. Építésének ideje: 1870-73. 1958-ban a külsejét tatarozták, 1977-ben a tonyot és a tetőt javították. Méretek: 26x16 m (416 m2), a párkány magassága 10 m. Az ülőhelyek száma 500+100 a két karzaton. A szószék fából, az úrasztala márványból készült. Hangszerei: egymanuálos, 8 regiszteres Angster orgona 1872-ből (op. 10) és szívós rendszerű, kétsípsoros, ötoktávos harmónium. Harangok: 357,5 kg (86,4 cm), Szlezák László, Budapest (tömeg: rendelési könyv adata, 1924). Felirata: A mindenható Isten dicsőségére készíttette a sellyei ref. egyház hívei áldozatkészségéből és buzgó adományaiból az 1914-18 évi világháborúba elvitt harangja helyébe. A mikor fiai közül hősi halált halt: (13 név) eltünt (3 név). Az 1924 évben Jávor János (Kérdőív, 1958). Kisharang: 158 kg (66,7 cm). Felirata: Öntete Weinbert Péter Pétsen 1831. / Az Sellei reformata szent eklesianak készittett haranc predikatori Kádas Imre Nagy Ballas Jósef birosagaban Petsen 1831-dik esztendőben. Stílus: romantikus.
A képen a torony felőli karzat látható.
Fotó: 2006. szept. 14.
  
Beküldve:2012-11-23 18:10

Beküldte:Levi
E-mail:gyula.lazar@aok.pte.hu
Megye:Baranya
Település:Sellye
Utca:Kossuth L. u. 2.
Templom neve:-
Felekezet:Református
  
Ismeretanyag:Az ülőhelyek száma 500+100 a két karzaton. Hangszerei: egymanuálos, 8 regiszteres Angster orgona 1872-ből (op. 10) és szívós rendszerű, kétsípsoros, ötoktávos harmónium. A képen az orgonakarzat látható.
Fotó: 2006. szept. 14.
  
Beküldve:2012-11-23 18:15

Beküldte:Levi
E-mail:gyula.lazar@aok.pte.hu
Megye:Baranya
Település:Sellye
Utca:Kossuth L. u. 2.
Templom neve:-
Felekezet:Református
  
Ismeretanyag:A fából készült szószék. Fotó: 2006. szept. 14.
  
Beküldve:2012-11-23 18:16

Beküldte:Levi
E-mail:gyula.lazar@aok.pte.hu
Megye:Baranya
Település:Sellye
Utca:Kossuth L. u. 2.
Templom neve:-
Felekezet:Református
  
Ismeretanyag:Az úrasztala és a Mózes-szék.
Fotó: 2006. szept. 14.
  
Beküldve:2012-11-23 18:17

www.interword.hu
www.interword.hu