Terehegy
Beküldte:FME - FGyJ
E-mail:-
Megye:Baranya
Település:Terehegy
Utca:-
Templom neve:Műemlék református templom
Felekezet:református
  
Ismeretanyag: Ormánság
"Az ormánsági református gyülekezetek II. József türelmi rendelete (1781) után szerveződtek újjá. A vidék református templomai többnyire a 18. század végén, a 19. század elején épültek, és a falusi késő barokk, copf és klasszicista építőművészet képviselői. A magyar templomépítészet sajátos, helyi példái ezek a tájba illő, hegyes tornyú, többnyire az országút tengelyében álló, messziről jól látható, műemléki jelentőségű templomok.
A református vallás puritán felfogása száműzte a templomból a faragott és festett képeket, az emberi test ábrázolását, s csak a fehérre meszelt falak tisztaságát tűrte meg. Különös módon Erdélyben, a Nyírségben és itt, az Ormánságban a kép, a díszítés mégis visszatért a református templomokba a fából ácsolt mennyezeten, a kórusok mellvédjén, , a padok oldalán, a prédikálószék tetején. A 18. század végén és a 19. század elején készültek e festmények, helybeli vagy vándorló festő-asztalosok, céhbeli mesteremberek munkái. Többnyire mintakönyvből dolgoztak, de a sablonokhoz hozzáadták egyéni ízlésüket, képzeletüket, tehetségüket." (Tüskés Tibor)
  
Beküldve:2007-10-15 09:04

Beküldte:FME - FGyJ
E-mail:-
Megye:Baranya
Település:Terehegy
Utca:-
Templom neve:Műemlék református templom
Felekezet:református
  
Ismeretanyag: A Siklóstól nyugatra levõ községnek dombon épült templománál középkori eredetû alapfalmaradvány látható. Feltehetõen a Bika család tagja építhette a kisméretû erõsséget itteni birtokainak védelmére.
  
Beküldve:2007-10-15 09:19

Beküldte:FME - FGyJ
E-mail:-
Megye:Baranya
Település:Terehegy
Utca:-
Templom neve:Műemlék református templom
Felekezet:református
  
Ismeretanyag: A helységet keletkezésének idején Orosnak nevezték, melynek felsõ része a XII. század végén élt Becsegergely nembeli Bot birtoka volt, kirõl Botteremehelyének, vagy Botteremének is nevezték. 1267-ben e nemzetségbõl származó Dénes ispán birtoka, Feloros néven. Egy 1332-ben kelt oklevélben "Theremheg al. nom.Wruus, Vruus" alakban szerepel.
A településnek a török hódoltság alatt Berehid, vagy Peterhid a neve és csak késõbb lett Terehegy.
A török kiűzése után 1699-ben Caprara Aeneas szerzi meg, majd 1727-ben a Batthyány család birtoka lett.
  
Beküldve:2007-10-15 09:30

Beküldte:FME - FGyJ
E-mail:-
Megye:Baranya
Település:Terehegy
Utca:-
Templom neve:Műemlék református templom
Felekezet:református
  
Ismeretanyag: Terehegyen a falu népének összefogásával 1798-ban építettek új kőtemplomot, melyhez egy 18. századi orgonát is hozattak Pécsváradról.
  
Beküldve:2007-10-15 09:35

Beküldte:FME - FGyJ
E-mail:-
Megye:Baranya
Település:Terehegy
Utca:-
Templom neve:Műemlék református templom
Felekezet:református
  
Ismeretanyag:
  
Beküldve:2007-10-15 09:36

Beküldte:FME - FGyJ
E-mail:-
Megye:Baranya
Település:Terehegy
Utca:-
Templom neve:Műemlék református templom
Felekezet:református
  
Ismeretanyag:Petrőczi Éva verse a templomajtón
  
Beküldve:2007-10-15 09:39

Beküldte:FME - FGyJ
E-mail:-
Megye:Baranya
Település:Terehegy
Utca:-
Templom neve:Műemlék református templom
Felekezet:református
  
Ismeretanyag:
  
Beküldve:2007-10-15 09:39

Beküldte:FME - FGyJ
E-mail:-
Megye:Baranya
Település:Terehegy
Utca:-
Templom neve:Műemlék református templom
Felekezet:református
  
Ismeretanyag:
  
Beküldve:2007-10-15 09:40

Beküldte:FME - FGyJ
E-mail:-
Megye:Baranya
Település:Terehegy
Utca:-
Templom neve:Műemlék református templom
Felekezet:református
  
Ismeretanyag: A terehegyi református templom barokk orgonája páratlan egész Európában.
1797-ben készült , 1988-ban felújították, és ünnepélyes keretek között avatták fel Kosaras Dezső debreceni orgonaművész közreműködésével.
  
Beküldve:2007-10-15 09:42

Beküldte:FME - FGyJ
E-mail:-
Megye:Baranya
Település:Terehegy
Utca:-
Templom neve:Műemlék református templom
Felekezet:református
  
Ismeretanyag:
  
Beküldve:2007-10-15 09:43

Beküldte:FME - FGyJ
E-mail:-
Megye:Baranya
Település:Terehegy
Utca:-
Templom neve:Műemlék református templom
Felekezet:református
  
Ismeretanyag:
  
Beküldve:2007-10-15 09:43

Beküldte:FME - FGyJ
E-mail:-
Megye:Baranya
Település:Terehegy
Utca:-
Templom neve:Műemlék református templom
Felekezet:református
  
Ismeretanyag:
  
Beküldve:2007-10-15 09:43

Beküldte:FME - FGyJ
E-mail:-
Megye:Baranya
Település:Terehegy
Utca:-
Templom neve:Műemlék református templom
Felekezet:református
  
Ismeretanyag:A festett templombelső felújítása ma is folyamatban van.
  
Beküldve:2007-10-15 09:44

Beküldte:FME - FGyJ
E-mail:-
Megye:Baranya
Település:Terehegy
Utca:-
Templom neve:Műemlék református templom
Felekezet:református
  
Ismeretanyag:
  
Beküldve:2007-10-15 09:45

Beküldte:FME - FGyJ
E-mail:-
Megye:Baranya
Település:Terehegy
Utca:-
Templom neve:Műemlék református templom
Felekezet:református
  
Ismeretanyag:
  
Beküldve:2007-10-15 09:45

Beküldte:FME - FGyJ
E-mail:-
Megye:Baranya
Település:Terehegy
Utca:-
Templom neve:Műemlék református templom
Felekezet:református
  
Ismeretanyag:
  
Beküldve:2007-10-15 09:46

www.interword.hu
www.interword.hu