Tolna
Beküldte:FME
E-mail:-
Megye:Tolna
Település:Tolna
Utca:-
Templom neve:-
Felekezet:r. kat.
  
Ismeretanyag:
  
Beküldve:2007-09-04 17:28

Beküldte:FME
E-mail:-
Megye:Tolna
Település:Tolna
Utca:-
Templom neve:-
Felekezet:r. kat.
  
Ismeretanyag:
  
Beküldve:2007-09-04 17:29

Beküldte:FME
E-mail:-
Megye:Tolna
Település:Tolna
Utca:-
Templom neve:-
Felekezet:r. kat.
  
Ismeretanyag:
  
Beküldve:2007-09-04 17:30

Beküldte:FME
E-mail:-
Megye:Tolna
Település:Tolna
Utca:-
Templom neve:-
Felekezet:r. kat.
  
Ismeretanyag:
  
Beküldve:2007-09-04 17:31

Beküldte:FME
E-mail:-
Megye:Tolna
Település:Tolna
Utca:-
Templom neve:-
Felekezet:r. kat.
  
Ismeretanyag:
  
Beküldve:2007-09-04 17:32

Beküldte:FME
E-mail:-
Megye:Tolna
Település:Tolna
Utca:-
Templom neve:-
Felekezet:r. kat.
  
Ismeretanyag:
  
Beküldve:2007-09-04 17:33

Beküldte:FME
E-mail:-
Megye:Tolna
Település:Tolna
Utca:-
Templom neve:-
Felekezet:r. kat.
  
Ismeretanyag:
  
Beküldve:2007-09-04 17:34

Beküldte:Levi
E-mail:-
Megye:Tolna
Település:Tolna
Utca:Kossuth u. 30
Templom neve:Nagyboldogasszony
Felekezet:Római katolikus
  
Ismeretanyag:Tolna Szekszárdtól 7 km-re, É-ÉK-re fekvő város. A városban két római katolikus templom, egy kálvária kápolna és tornyos református imaház található.
A templom 1769-1773-ban épült. Tolna megye műemlékjegyzékében olvasható: „Utcavonalon szabadon álló, egyhajós, DNy-i homlokzati tornyos templom, a hajónál keskenyebb, poligonális záródású szentéllyel, a szentély ÉNy-i oldalán nyeregtetős sekrestyével, DK-i oldalán félnyeregtetős oratóriummal. A hajó és a szentély is kontyolt nyeregtetővel fedett. A DNy-i főhomlokzat középrizalitjának tengelyében oszlopos, puttó- és vázadíszes, törtvonalú oromzatú keretelésben néhány lépcsonfokkal megemelt főkapu, keretének záróívén REGINAE COELI felirattal, fölötte az oromzatban Tolna mezőváros kőcímerével, annak két oldalán 1773-as évszámmal. A kapuzat fölött lant alakú karzatablak, mellette kétoldalt egy-egy fülkében Szent László és Szent István kőszobra (szobrász: Mitthas Ferenc). A középrizalitot lezáró, törtvonalú párkány íve alatt Battyhány-címer. A torony osztópárkányán kővázák, a torony két oldalán a féloromzatok oldalpillérein Szent Péter és Szent Pál szobra (szobrász: Mitthas Ferenc). A hajó DK-i oldalhomlokzatán kőkeretes bejárat. A hajóban csehsüveg-, a szentélyben csehsüveg boltozat és félkupola. A hajó DNy-i végében domborúan ívelt homlokfalú, falazott orgonakarzat. ....
Berendezés: nagyrészt 18. sz. utolsó harmada. Szószék és mellékoltárok: 1773. Keresztelő kút: 1777-1781. Márvány főoltár: 1859 (szobrász: Gianone János, adományozta Romayer Ferenc) ..... Az 1742-re elkészült új templom 1762-ben leégett, feltehetően ennek helyén épült 1769-től kezdődően a jelenlegi templom (építtető: Batthyány József kalocsai érsek). Felújítva: 1800 körül, 1853-1858, 1962. Kapuzata restaurálva: 1986. Külső felújítva: 1996-1997. Belső felújítva, falképek és kifestés átfestve: 1995-1997. „ A torony 53 m. magas. Fotó: 2011. ápr. 2.
Bővebb ismertetés: www.sulinet.hu/oroksegtar/data/telepulesek_ertekei/Tolna/pages/muemlekeink.htm

  
Beküldve:2018-02-10 20:48

Beküldte:Levi
E-mail:-
Megye:Tolna
Település:Tolna
Utca:Kossuth u. 30
Templom neve:Nagyboldogasszony
Felekezet:Római katolikus
  
Ismeretanyag:A kapuzat fölött lant alakú karzatablak, mellette kétoldalt egy-egy fülkében Szent László és Szent István kőszobra (szobrász: Mitthas Ferenc). Fotó:2011. ápr. 2.

  
Beküldve:2018-02-10 20:55

Beküldte:Levi
E-mail:-
Megye:Tolna
Település:Tolna
Utca:Kossuth u. 30
Templom neve:Nagyboldogasszony
Felekezet:Római katolikus
  
Ismeretanyag:A kapuzat fölött lant alakú karzatablak, mellette kétoldalt egy-egy fülkében Szent László és Szent István kőszobra (szobrász: Mitthas Ferenc). Fotó:2011. ápr. 2.

  
Beküldve:2018-02-10 20:55

Beküldte:Levi
E-mail:-
Megye:Tolna
Település:Tolna
Utca:Kossuth u. 30
Templom neve:Nagyboldogasszony
Felekezet:Római katolikus
  
Ismeretanyag:A középrizalitot lezáró, törtvonalú párkány íve alatt Battyhány-címer. Fotó:2011. ápr. 2.

  
Beküldve:2018-02-10 20:57

Beküldte:Levi
E-mail:-
Megye:Tolna
Település:Tolna
Utca:Kossuth u. 30
Templom neve:Nagyboldogasszony
Felekezet:Római katolikus
  
Ismeretanyag:A DNy-i főhomlokzat középrizalitjának tengelyében oszlopos, puttó- és vázadíszes, törtvonalú oromzatú keretelésben néhány lépcsonfokkal megemelt főkapu, keretének záróívén REGINAE COELI felirattal, fölötte az oromzatban Tolna mezőváros kőcímerével, annak két oldalán 1773-as évszámmal. Fotó:2011. ápr. 2.

  
Beküldve:2018-02-10 20:59

Beküldte:Levi
E-mail:-
Megye:Tolna
Település:Tolna
Utca:Kossuth u. 30
Templom neve:Nagyboldogasszony
Felekezet:Római katolikus
  
Ismeretanyag:A főkapu díszes ajtaja és kilincse Fotó:2011. ápr. 2.

  
Beküldve:2018-02-10 21:02

www.interword.hu
www.interword.hu